"Moja mała Ojczyzna". - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

"Moja mała Ojczyzna".

Edukacja wczesnoszkolna > Rok szkolny 2015/2016 > Projekt klasowy 2d

Skarby habitatu

W ramach projektu Bioróżnorodność wybraliśmy się na wycieczkę, w celu przeprowadzenia obserwacji na terenie Parku Gregoroviusa .  Z dużym zainteresowaniem odkryliśmy obecność  skowronków borowych, pojawiających się już w marcu. Te maleńkie ptaszki wzbudziły wiele emocji , gdyż były trudne do zobaczenia  przez lornetki z powodu ogromnej ruchliwości.  Widok świeżych kretowisk uświadomił nam zbliżającą się wiosnę. Nieodłączna obecność wróbli i gawronów, nie była zaskoczeniem. Z daleka obserwowaliśmy wiewiórkę w bardzo ciemnych barwach. Odkryliśmy też grzyby porastające pień drzewa.  W drodze powrotnej do szkoły na rzece obserwowaliśmy kaczki krzyżówki.   Teraz możemy uzupełnić mapę habitatu, która jest niezbędna przy realizacji projektu.

A Wolak

Wigilia

21 grudnia uczniowie klasy 2d spędzili czas przy wspólnym wigilijnym stole.  Zgodnie z tradycją  odśpiewano  kilka  kolęd i pastorałek . Każdy uczeń otrzymał  prezent w duchu świąt Bożego Narodzenia.  Dobre emocje towarzyszące tej tradycji sprawiły, że każdy z uczestników dzielił się opłatkiem i  składał szczere życzenia. Ten wspólnie spędzony czas dostarczył uczestnikom wiele radości. Pielęgnowanie zwyczajów  bożonarodzeniowych to już tradycja w naszej klasie.

Ala Wolak

Jasełka

21 grudnia uczniowie klasy 2d wzięli udział w Jasełkach organizowanych w naszej szkole. Uczniowie pięknie przebrani za postacie z Szopki Betlejemskiej uczestniczyli w montażu poetycko- muzycznym. Przekonująco wcielili się w postacie Józefa, Maryi, trzech króli, pastuszków i aniołów.  Pięknie i z dużym zaangażowaniem śpiewali kolędy . To już kolejne Jasełka w których udział brali uczniowie naszej klasy.  Organizatorkami Jasełek były panie Jola Szałanda, Dorota Wódkiewicz i Katarzyna Matalińska wraz z uczniami klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej.

Ala Wolak

Kartki Świąteczne

Tradycyjnie jak co roku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w ramach projektu Edukacji Regionalnej uczniowie kl 2d wykonali kartki o tematyce świątecznej. Podczas realizacji projektu uczniowie rozmawiali o tradycjach świątecznych, potrawach związanych z ich domem oraz innych zwyczajach związanych ze Świętami. Okazało się, że łączy nasze Święta wiele podobnych potraw, ale są też różnice, które najprawdopodobniej wynikają z tego iż ludzie migrują z innych regionów kraju. Wspólna praca przyniosła dzieciom dużo radości.

A Wolak

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy 2d wraz z wychowawcą p. Alą Wolak będą realizowali projekt klasowy edukacji regionalnej „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Program opracowała i będzie wdrażać A. Wolak.
Cele ogólne projektu;
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu utworzenia bliskich więzi.
3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.
Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową.
• wzbogacanie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie: przyrodzie, gospodarce, kulturze, dziedzictwie kulturowym,

2.   Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu utworzenia bliskich więzi.
• wprowadzanie ucznia w świat wartości, jakim jest własny region-„Mała Ojczyzna”,
• utożsamianie się ze „swoim miejscem na Ziemi”,
• współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu,

3.   Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
• rozwijanie aktywności artystycznej, umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury regionu,
• rozwijanie poczucia estetyki, dostrzeganie pozytywnych przykładów gospodarowania w regionie,

4.  Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.
• kultywowanie wartości kulturowych środowiska we własnej rodzinie,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania w okolicy, w regionie i kraju,
• uświadamianie sobie „własnych korzeni” w powiązaniu ze wspólnotą rodzinną, lokalną, regionalną, religijną, kulturową,

   Uczniowie w czasie realizacji projektu będą mieli możliwość  poznawania regionu poprzez uczestniczenie w organizowanych wycieczkach w ciekawe, znane i nieznane miejsca -okolice Nidzicy.

Jak powstaje chleb?

Uczniowie kl 2d wybrali się na wycieczkę do Piekarni Społem w Nidzicy. To kolejny etap realizacji projektu Moja mała Ojczyzna. Wycieczka miała na celu zapoznanie dzieci z trudną pracą piekarza. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się z jakiej mąki powstaje chleb żytni, pszenny czy też razowy. Oglądali maszyny do przesypywania mąki, dzieże do wyrabiania ciasta na pieczywo, piece do wypieku chleba. Pomieszczenie do przetrzymywania chleba, który wyrasta w odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności.

A Wolak

Cmentarz wojenny

30 października uczniowie z kl 2d Szkoły Podstawowej  z okazji zbliżającego się święta  Wszystkich Świętych odwiedzili  nidzicki Cmentarz Wojenny. Uczniowie z dużym zaangażowaniem porządkowali samotne , opuszczone groby. Usuwali liście, sprzątali płyty nagrobne  i grabili otoczenie mogił.  W atmosferze powagi i szacunku zapalili znicze . Pamięć o zmarłych jest nieodłącznym elementem naszego   życia.  To już kolejne takie odwiedziny  Cmentarza Wojennego w ramach edukacji regionalnej.

Ala Wolak

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego