„MOJA MAŁA OJCZYZNA” - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Edukacja wczesnoszkolna > Rok szkolny 2014/2015 > Projekt klasowy 1d

PROGRAM  EDUKACJI  REGIONALNEJ dla kl Id
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

     W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy 1d wraz z wychowawcą p. Alą Wolak będą realizowali projekt klasowy edukacji regionalnej „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Program opracowała i będzie wdrażać A. Wolak.
Cele ogólne projektu;

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu utworzenia bliskich więzi.
3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.
Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową.
• wzbogacanie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie: przyrodzie, gospodarce, kulturze, dziedzictwie kulturowym,


2.   Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu utworzenia bliskich więzi.
• wprowadzanie ucznia w świat wartości, jakim jest własny region-„Mała Ojczyzna”,
• utożsamianie się ze „swoim miejscem na Ziemi”,
• współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu,


3.   Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
• rozwijanie aktywności artystycznej, umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury regionu,
• rozwijanie poczucia estetyki, dostrzeganie pozytywnych przykładów gospodarowania w regionie,


4.  Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.
• kultywowanie wartości kulturowych środowiska we własnej rodzinie,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania w okolicy, w regionie i kraju,
• uświadamianie sobie „własnych korzeni” w powiązaniu ze wspólnotą rodzinną, lokalną, regionalną, religijną, kulturową,


   Uczniowie w czasie realizacji projektu będą mieli możliwość  poznawania regionu poprzez uczestniczenie w organizowanych wycieczkach w ciekawe, znane i nieznane miejsca -okolice Nidzicy.

Ala Wolak

 

Pomnik Gregoroviusów

21 maja 2015 r uczniowie klasy 1d Szkoły Podstawowej w ramach projektu „Moja mała ojczyzna” zwiedzali podzamcze  w Nidzicy. Wśród pięknych widoków zamku z XIII wieku dzieci odkryły  pomnik Ferdinanda i Juliusa Gregoroviusa. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali  historii związanej z jego powstaniem .
 Ferdynand Tymoteusz Gregorovius  był miejscowym radcą prawnym w  latach 1828–1830. Wówczas  zainteresował się zrujnowanym zamkiem w Nidzicy. Odbudował go na sąd i więzienie.  W zamian za odbudowę i renowację Zamku w Nidzicy, po dewastacji dokonanej przez wojska Napoleona  wykonano pomnik , siedemdziesiąt lat po odbudowie zamku. W środku znalazły miejsce spoczynku prochy Ferdinanda i Juliusa Gregoroviusa. Ten fragment  opowieści o  naszym mieście był niespodzianką dla uczniów. Przez całą drogę powrotną rozważano rolę jaką odegrał w historii naszego miasta Ferdynand Tymoteusz  Gregorovius.

Ala Wolak

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Krzyża w Nidzicy

14 maja w ramach realizacji projektu „ Moja mała ojczyzna” uczniowie klasy 1d odwiedzili Kościół ewangelicko- augsburski. Z zainteresowaniem wysłuchali  trudnej historii tego miejsca. Dowiedzieli się min o tym, że Kościół został wzniesiony przez katolików, którzy zaczęli osiedlać się w mieście na początku XIX wieku. Pierwszą placówkę katolicką utworzono w 1854 roku, a do budowy kościoła przystąpiono w 1858 roku. Jego poświęcenie nastąpiło 3 czerwca 1860 roku na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi. W 1890 roku do kościoła dobudowano wieżę. Świątynia służyła katolikom do 1948 roku. Po zakończeniu II wojny światowej wzrastająca liczba ludności napływowej wyznania katolickiego spowodowała, że ówczesne władza przekazały na rzecz tej wspólnoty również znajdujący się w mieście kościół ewangelicki. Protesty ewangelików spowodowały, że dokonano zamiany kościołów. Ewangelicy, których było coraz mniej, otrzymali niewielki, opisywany tutaj, kościół katolicki, katolicy natomiast zatrzymali świątynię protestancką. Decyzję taką wydało Ministerstwo Ziem Odzyskanych, a przekazanie miało miejsce 5 sierpnia 1948 roku. Ta wycieczka po naszym mieście okazała się kolejną pouczającą lekcją historii.

Ala Wolak

Bezpieczeństwo na drogach i w szkole

14 maja 2015 uczniowie klasy 1d i 1e Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawczyń Ali Wolak i Pauliny Wiśniewskiej odwiedzili posterunek Policji w Nidzicy. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali informacji  udzielanych przez aspirant Izabelę Dębską, o trudnej i odpowiedzialnej pracy policjantów. Zadawali dużo dociekliwych pytań , zgłębiając podaną wiedzę. Wielką atrakcją okazała się przejażdżka radiowozem pod opieką policjantów, oraz zwiedzanie posterunku, a także oglądanie motorów, w które jest wyposażona nidzicka Policja. Większość chłopców zdeklarowała chęć wstąpienia do Policji gdy dorosną.  W wyniku  wizyty wielu uczniów tych klas, wzięło udział w konkursie plastycznym  organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Olsztynie nt. Bezpieczeństwa na drogach i w szkole oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.  Należy propagować wśród uczniów bezpieczne zachowania, by wyrośli na odpowiedzialnych dorosłych.

Ala Wolak
Paulina Wiśniewska

Motyle

23 lutego w klasie 1d Szkoły Podstawowej w ramach Edukacji Regionalnej odbyły się zajęcia  na temat motyli Warmii i Mazur prowadzone przez studentów  z Programu „PROJEKTOR- wolontariat studencki”
Uczniowie  dowiedzieli się, że motyle to jedne z najpiękniejszych stworzeń na świecie.  Różnorodność kolorów ich skrzydeł, nieporadny lot i ich delikatność powoduje że motyle są symbolem ulotności chwil szczęścia.
Najpopularniejszym motylem spotykanym na terenie Warmii i mazur jest latolistek cytrynek.  Dorosłe motyle spotkać możemy już wczesną wiosną, gdy tylko stopnieją śniegi. Zwiastuje więc wiosnę niczym jaskółki. Samiec ma barwę cytrynowo-żółtą, samica biaława z lekkim odcieniem żółtego koloru. Owady dorosłe dwukrotnie zapadają w stan spoczynku – w sen letni oraz sen zimowy. Na terenach nam najbliższych możemy także spotkać szewnicę  bzówkę,  czerwończyka, nastrosza topolowca i trupią główkę jednego z największych motyli w Europie.
Ubolewać tylko można, że na blisko 18 000 poznanych gatunków motyli dziennych, w Polsce występują przedstawiciele tylko 162 gatunków.
Uczniowie własnoręcznie wykonali piękne motyle, które ozdobiły naszą klasę.

Ala Wolak

Cmentarz Wojenny

 Z okazji Dnia Wszystkich Świętych, w ramach Edukacji Regionalnej dzieci z klasy 1d odwiedziły Cmentarz Wojenny położony na południowym skraju dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie komunalnego przy ul. Warszawskiej. W miejscu tym obecnie założony jest cmentarz wojenny z II wojny światowej. Pierwotnie założony na planie nieregularnego wieloboku. Pochowanych jest tu 61 żołnierzy armii niemieckiej i 164 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w walkach w okresie od sierpnia do grudnia 1914 r.
W ciszy, zadumie i z pełną powagą należną tej chwili, dzieci zapaliły pamiątkowe znicze i wysłuchały historii związanej z tym miejscem, wpisanym w historię naszego miasta.

Ala Wolak

Kamień Tatarski

Wycieczka do Kamienia Tatarskiego to kolejny fragment historii naszego miasta. Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się z legendą związaną z tym wielki głazem narzutowym. Na powierzchni głazu umieszczono kamienną kulę. To według legendy pamiątka z 1656 r., gdy okolice Nidzicy plądrowały tatarskie czambuły. Posilającego się przy kamieniu wodza Tatarów miała dosięgnąć tutaj kula, wystrzelona z armaty ustawionej na murach miasta. Niezrównanym artylerzystą był ponoć nidzicki mieszczanin o nazwisku Nowak.
Dodatkową atrakcją tej wycieczki była analiza głazu pod względem geologicznym. Jest to przeobrażony, różowy granitognejs, który uległ sprasowaniu. Dzieci zainteresowały także inne głazy, o wiele mniejsze znajdujące się w pobliżu Kamienia Tatarskiego.

Ala Wolak

Zamek

Edukację Regionalną rozpoczęliśmy od zwiedzania
naszego miasta. Nidzicki Zamek  zdobyliśmy jako pierwszy
bastion. Odrobina historii przekazana przez pasjonata, jakim
est pan Paweł Bukowski Dyrektor NOKU, przybliżyła
pierwszakom  ten ciekawy temat. Zwiedzanie Muzeum Ziemi
Nidzickiej oraz innych zakamarków zamku i podzamcza było
wyśmienitą przygodą.

Ala Wolak


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego