„ZIELONA FLAGA” - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

„ZIELONA FLAGA”

Certyfikat ekologiczny Międzynarodowa Zielona Flaga

29 września w Krakowie podczas dorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, nidzicka JEDYNKA odebrała prestiżowy certyfikat ekologiczny Międzynarodową Zieloną Flagę, potwierdzającą najwyższą jakość działań placówki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Znaleźliśmy się wśród 277 szkół z całej Polski uhonorowanych certyfikatem Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród 114 szkół z Warmii i Mazur i jako jedyna w powiecie nidzickim.
Aby uzyskać certyfikat musieliśmy spełnić wymagające kryteria. Najważniejsze z nich zakładało jak największe zaangażowanie i decyzyjność uczniów w podejmowanych działaniach, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz promowanie naszych działań w szkole i środowisku lokalnym. Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy otworzyło nam drogę do międzynarodowej Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej z 58 krajów świata oraz pozwoliło zjednać nam sojuszników i przyjaciół w najbliższym otoczeniu.

Poniedziałkowy Zjazd Szkół dla Ekorozwoju był okazją dla uczestników Programu do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a także do wspólnego celebrowania sukcesów jakie udało nam się osiągnąć w ciągu ubiegłego roku szkolnego.
To prestiżowe osiągnięcie nie byłby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony Dyrekcji Szkoły, pracowników obsługi, wielu nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz dzięki wspaniałym sponsorom: Centrum Ogrodniczemu Orzechowski z Tatar, Panu Adamowi Szemplińskiemu, firmie NOW-KAM z Działdowa, Bankowi Spółdzielczemu z Nidzicy, Panu Pawłowi Szczepkowskiemu – prezesowi firmy STALMOT, Hurtowni owocowo-spożywczej Jarex, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Olsztyńskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej na czele z Panią Alicją Szarzyńską.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na współpracę w przyszłości.

Szkolni Eko-koordynatorzy
Dorota Taratycka
Elżbieta Orłowska-Ciszek

 

Warsztaty ceramiczne

Jedynka w ramach działań podejmowanych w związku z ubieganiem się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi na kolejny rok, stara się także o uzyskanie GEOCERTYFIKATU. Jest to tytuł nadawany palcówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się aktywnością promującą georóżnorodność otoczenia. Jedną z inicjatyw geologicznych było zorganizowanie w ZS nr 1 warsztatów ceramicznych dotyczących gliny – materiału wykorzystywanego w regionie w budownictwie i ceramice użytkowej. Do współpracy zaproszono pracowników Wioski Garncarskiej z Kamionki, którzy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym na temat gliny, sposobów jej pozyskiwania i wykorzystania, poprowadzili warsztaty garncarskie. Wzięli w nich udział chętni uczniowie z klas 1-3 i 4 - 6 szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum. Powstały przepiękne prace, które można było podziwiać na wystawce w holu głównym szkoły. Warsztaty były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koordynatorami działań były panie: Dorota Taratycka i Elżbieta Orłowska – Ciszek przy  ogromnym wsparciu pań: Ali Wolak i Wiesławy Wojtkiewicz.

Beata A. Dąbrowska

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka przystąpiła do programu „Szkoły dla ekorozwoju”. Prowadziliśmy działania ekologiczne zmierzające do uzyskania Certyfikatu „ZIELONA FLAGA”.
„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. „Eco-Schools – Szkoły dla Ekorozwoju”jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
Aby ubiegać się o certyfikat, kierowaliśmy się metodologią 7 KROKÓW:
1. Powołaliśmy lokalny komitet / grupy roboczej.
2. Przeprowadziliśmy audyt ekologiczny (na początku i końcu działań).
3. Opracowaliśmy kodeks ekologiczny.
4. Opracowaliśmy plan działań i jego wykonanie (realizacja).
5. Monitorowaliśmy prowadzone działania.
6. Współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi (promocja).
7. Nasze działania były zintegrowane z programem nauczania.

Inne dokumenty
Epidemia naszych czasów - dokument pdf
Odzywianie edukacja prozdrowotna - dokument pdf

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego