. - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

.

Z życia szkoły
 

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej


Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja  obchodzimy Dzień Flagi- jest  to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało wprowadzone 20 lutego 2004 roku na mocy ustawy o godle, barwach i hymnie narodowym.  Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski.  
Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa  oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec.
Od kilku lat   2 maja w całej Polsce organizowane były  manifestacje oraz akcje patriotyczne. My -uczniowie Jedynki corocznie uczestniczyliśmy w obchodach  tego pięknego święta. Maszerowaliśmy z   20 metrową flagą ulicami naszego miasta.   W tym roku z powodu  pandemii  nie jest to możliwe. Jednak w  tym, tak trudnym czasie , by  poczuć dumę i okazać przynależność do  Ojczyzny  każdy z nas może uczcić  Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie  w oknie lub na balkonie swojego mieszkania. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej ogólnonarodowej i lokalnej akcji.

Opracowanie: Małgorzata Brzozowska

Akcja Żonkile – 77. rocznica powstania w getcie warszawskim


Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji Żonkile, upamiętniającej kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Zawsze przygotowywaliśmy  wystawę i  papierowe żonkile, które rozdawaliśmy uczniom, jako wyraz pamięci o ludziach z getta.  Dlaczego "Żonkile"? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość - niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.
Tegoroczna Akcja Żonkile będzie szczególna, bo też i szczególna jest sytuacja  w jakiej się znajdujemy. Mimo tych trudnych warunków pamiętamy o poległych w getcie warszawskim. Dlatego zapraszamy  do wzięcia udziału w przygotowanych przez Muzeum POLIN wydarzeniach online:


20 kwietnia, w poniedziałek, na stronie Muzeum POLIN na Facebooku
[https://www.facebook.com/polinmuseum] zapraszamy na poniżej opisane wydarzenia:
Program:
9:00-9:30
Ambasadorka Akcji Żonkile, Barbara Kurdej-Szatan przeczyta fragmenty książek „Arka Czasu” Marcina Szczygielskiego oraz „Pan Apoteker” Katarzyny Ryrych -dla uczniów klas 4-6.

10:00-10:30
„Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym” - oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN skierowane do uczniów klas 7-8.

10:30-11:00
„Getto warszawskie” - oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN skierowane do uczniów klas 7-8.

12:00-13:00
Pokaz filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” ze wstępem i komentarzem historyka, edukatora Muzeum POLIN Piotra Kowalika. Film skierowany jest do uczniów klas 8 i starszych.  Film  jest dostępny na platformie You Tube  w wersji:
polskiej https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds

Małgorzata Brzozowska


Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


2 marca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się  Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter,  rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek przedstawił działania Żołnierzy Wyklętych przez totalitarny system komunistyczny, żołnierzy których dzisiaj nazywamy Żołnierzami Niezłomnymi.
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski przedstawił genezę święta. Przypomniał  zgromadzonym, iż Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony i po raz pierwszy obchodzony 1 marca 2011 r. z inicjatywy nieżyjącego już wówczas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego.
Niezwykle interesujące były prelekcje  innych gości. Zgromadzeni wysłuchali  wystąpień: przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie historyka Jarosława Wróblewskiego oraz przedstawiciela IPN Delegatura w Olsztynie Michała Ostapiuka.
Uczniowie olsztyńskich szkół przygotowali   program artystyczny. Zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz  przypomnieli wybrane  postaci podziemia antykomunistycznego. Na scenie pojawiły się portrety  min. Zygmunta Szendzielarza  ps. „Łupaszka”, Witolda Pileckiego ps. „Witold”, Łukasza Cieplińskiego ps. ”Pług”, Zdzisława Brońskiego ps.”  Uskok”, Hieronima Dekutowskiego  ps. „Zapora”, Danuty Siedzkówny ps. „Inka” oraz księdza Władysława Gurgacza, kapelana żołnierzy wyklętych.
Ta niezwykła uroczystość zgromadziła wielu gości, wzięli w niej udział również uczniowie - to bardzo ważne, bo to właśnie oni są gwarantem, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych, obrońcach Ojczyzny nigdy nie zagaśnie. W tej niezwykłej lekcji historii mieli okazję uczestniczyć  uczniowie kl. 8 B Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy pod opieką Anny Szczepkowskiej i Małgorzaty Brzozowskiej.

Małgorzata Brzozowska

Święto Nidzickiej Jedynki

Święto Szkoły to jeden z ważniejszych dni w kalendarzu szkolnym Jedynki. Jest on okazją do międzypokoleniowych spotkań, obejrzenia kronik szkolnych, zwiedzania coraz piękniejszego budynku szkoły. Obchodzone co roku w lutym święto jest też nierozłącznie związane z rocznicą urodzin naszego patrona, wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. 21 lutego w auli szkoły zgromadzili się nauczyciele Emeryci, rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy Jedynki. Miło nam, że przybyli też Goście: Starosta Pan Marcin Paliński, Burmistrz Pan Jacek Kosmala, Wicestarosta Pan Paweł Przybyłek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Pan Andrzej Arcyz, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Midura, Pastor Kościoła ewangelicko augsburskiego p.w. Św. Krzyża ksiądz Roland Zagóra, Przewodnicząca Rady Rodziców i zastępca Dyrektora CUW Pani Joanna Dobroń, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Dorota Dorozińska, Dyrektor Przedszkola nr 4 Pani Dorota Kierzkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Napiwodzie Pan Rafał Ziółkowski, Prezes Oddziału ZNP Pan Marcin Pszczółkowski. Po części oficjalnej, w której Pan Dyrektor Artur Pacuszka przybliżył wszystkim tegoroczną działalność szkoły i po życzeniach od Gości, rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z klasy 2a. Dzieci do występu przygotowały panie: Beata Ewa Dąbrowska, Milena Ojrzyńska, Beata Anna Dąbrowska, o oprawę muzyczną zadbał pan Krzysztof Partyka.  

Beata A. Dąbrowska

„ADOPCJA NA ODLEGLOŚĆ DZIECKA Z KENII KITHATU”
jako odpowiedź na przesłanie  ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II o głoszeniu cywilizacji ŻYCIA

18 maja 2020 roku przypada 100–a rocznica urodzin naszego papieża, ŚW. JANA PAWŁA II. W związku z tym wydarzeniem rok 2020 został oficjalnie ogłoszony ROKIEM ŚW. JANA PAWŁA II. Nie da się przecenić wkładu naszego wielkiego Rodaka w nadanie kierunku zmianom zachodzącym w Polsce i na świecie podczas Jego Pontyfikatu. Szczególnym przesłaniem ŚW. JANA PAWŁA II było głoszenie cywilizacji życia  i przeciwstawianie jej cywilizacji śmierci, w obliczu zagrożenia ludzkości przez wrogie człowiekowi ideologie. Aby włączyć się w kontynuację tego przesłania i kierując się słowami papieża: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten KTO DAJE”  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  W NIDZICY we współpracy z parafią ŚW. WOJCIECHA W NIDZICY przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,ADOPCJA na odległość dziecka Z MISJI w Kenii”  prowadzonej  przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.  
CELEM „Adopcji na odległość” jest dobrowolne objęcie dziecka modlitwą oraz pomocą finansową i zapewnienie mu podstawowych  środków do codziennego życia.  Poprzez ADOPCJĘ NA ODLEGŁOŚĆ adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego żadnych praw.
ADOPTOWANĄ przez nas osobą jest dziewczynka, która nazywa się FIONA KENDI, ma 14 lat (ur. 29.07.2005) i w styczniu 2020r.  rozpocznie naukę w szkole średniej (Kithatu Girls’ Secondary School). Dziewczynka, którą chcemy objąć wsparciem ma pięcioro rodzeństwa, w tym jedno dziecko jest niepełnosprawne. Fiona Kendi w liście do nas napisała:  „DRODZY PRZYJACIELE. W naszej rodzinie jest sześcioro dzieci i jestem piątym dzieckiem. Skończyłam szkołę podstawową. Zdałam egzamin                         i bardzo chcę iść do szkoły średniej przez 4 lata. Chciałabym zapytać czy możesz asystować mi w dołączeniu do szkoły średniej. Będę bardzo wdzięczna jeśli zgodzisz się asystować mi. Chciałabym życzyć ci wesołych świąt   i szczęśliwego nowego roku. Jesteś kochana”.
Włączając się w program pomocy dzieciom afrykańskim, szkoła i parafia przyjęły  na siebie obowiązek i odpowiedzialność za los  drugiego człowieka, żyjącego w dalekim zakątku świata. W celu pozyskania niezbędnych na utrzymanie adoptowanego dziecka środków, dn. 22.12.2019r. zorganizowano akcję „Sianko na MISJE”. Zebrane fundusze zostały wpłacone na konto Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny pracujących w Kenii w Afryce, a stamtąd zostaną  w całości przekazane naszej adoptowanej dziewczynce, z przeznaczeniem na wszelkie wydatki związane z jej bieżącym  funkcjonowaniem (wyżywienie, ubranie, edukacja, opieka medyczna).
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i wsparli finansowo akcję zbiórki potrzebnych funduszy dla adoptowanej dziewczynki Fiony Kendi.  Podziękowania należą się także młodszym i starszym  WOLONTARIUSZOM NIDZICKIEJ JEDYNKI za ich ofiarną i wytrwałą  pomoc w przygotowaniu akcji „Sianko na MISJE”. Funkcję koordynatorów projektu przez cały czas trwania adopcji pełnią: Siostra Halina Grygo i Pani Małgorzata Baranowska.

Tekst i zdjęcia: s. Halina Grygo

Lekcja WOS w Urzędzie Miasta


2 grudnia   klasa VIIIA na lekcję wiedzy o społeczeństwie udała się do siedziby Urzędu Miejskiego w Nidzicy.   Były to wyjątkowe zajęcia, a poprowadził je sam Burmistrz - Pan Jacek Kosmala. Salą lekcyjną stała się sala konferencyjna, gdzie zwykle odbywają się sesje Rady Miasta.  Pan Burmistrz w przystępny sposób przedstawił uczniom strukturę Urzędu oraz zapoznał z zadaniami własnymi i zleconymi  gminy. Uczniowie poznali również plany inwestycji jakimi objęta jest nasza gmina w najbliższym czasie oraz dowiedzieli się, jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Miasta. Na zakończenie wizyty młodzież obejrzała panoramę Nidzicy  z wieży ratuszowej oraz piwnice ratusza, które niedawno zostały wyremontowane i przeznaczone do użytku Urzędu i społeczności lokalnej. Dla ośmioklasistów wizyta w ratuszu była z pewnością cenną lekcją, która przyczyni się do pogłębienia wiedzy o samorządzie lokalnym.
Małgorzata Brzozowska

PRZYSTAŃ MŁODYCH

W dniu 23.11.2019r. uczniowie klas VIII pod opieką pań: Katarzyny Matalińskiej i Jolanty Szałandy oraz ks. Pawła Mórawskiego uczestniczyli w VIII Spotkaniu Młodych w Ostródzie. Była wspólna modlitwa, taniec, śpiew. Na scenie wystąpił ks. Jakub Bartczak a także iluzjonista Rafał Kotlewski. Głównym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył bp Janusz Ostrowski. Homilię wygłosił ks. Karol Tomczak. W spotkaniu pod hasłem ,,Przystań '' uczestniczyło ponad 2 tys. młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Katarzyna Matalińska

„Szkoła do hymnu”

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i tak pięknym kraju.
W 2018 r. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyliśmy w różnego typu uroczystościach, akademiach, spotkaniach oraz konkursach. Podobnie jak tysiące szkół w kraju i za granicą przystąpiliśmy do  akcji „Rekord dla Niepodległej”, którą Minister Edukacji Narodowej przygotował wraz z Radą Dzieci i Młodzieży . Uczniowie naszej szkoły postanowili kontynuować tę piękną inicjatywę, która jest wyrazem patriotyzmu, poczucia przynależności do wielkiej wspólnoty narodowej. W tym roku szkolnym włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu” i 8 listopada na boisku szkolnym, o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy  „Mazurka Dąbrowskiego”.

Małgorzata Brzozowska

SIÓDMOKLASIŚCI  KSZAŁTUJĄ  PRZESTRZEŃ

Od 21 października 15 uczniów naszej szkoły bierze udział w programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” prowadzonym przez Panią architekt – Edukatora Architektonicznego Katarzynę Roszkowską.
Program został stworzony dla uczniów w Irlandii („Shaping Space”), w roku 2012 adoptowany do polskich realiów, a w  2019 r. poddany modernizacji. Skupia się na bezpośrednim otoczeniu uczniów – na ich domach, ich okolicach i środowiskach. Wyniesione z tych rozważań wnioski stanowią punkt wyjścia dla dalszego badania szeregu społecznych, środowiskowych, technicznych i estetycznych zagadnień związanych z architekturą oraz przestrzenią zabudowaną. Uczniowie przyglądają się różnym rodzajom budynków oraz terenów zabudowanych. Następnie, badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem, użyciem materiałów, technologią budowy, konserwacją oraz utrzymywaniem budynków.
Podstawowymi założeniami programu są:
• rozwijanie u uczniów świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują.
• rozwijanie zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów przestrzeni zabudowanej.
• kształtowanie w uczniach zrozumienia rozwoju projektów budowlanych oraz doceniania ich tradycji architektonicznych.
• kształcenie świadomości obowiązków, praw oraz ról odgrywanych przez twórców
przestrzeni zabudowanej.
• zapoznanie uczniów ze słownictwem potrzebnym do dyskusji na temat cech i jakości
budowli oraz przestrzeni zabudowanej oraz tego, jaki mają wpływ na życie mieszkańców.
Celem nadrzędnym programu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy społeczno – przestrzenne oraz estetyczne poprzez uważną obserwację i analizę. Wspieranie identyfikacji z miejscem zamieszkania i chęci wpływania na rzecz poprawy jakości otoczenia, rozwijanie poczucia estetyki, promocja świadomości architektonicznej, zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do poszerzania horyzontów oraz uświadomienie interdyscyplinarności zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni, kształtowanie w uczniach zdolności pracy indywidualnej, pracy w grupie, gospodarowania czasem, komunikacji oraz wygłaszania prezentacji – to główne cele programu.

Wiesława Wojtkiewicz

Szkoła pamięta


Tradycyjnie, jak co roku w październiku, uczniowie Jedynki odwiedzili nidzicki cmentarz. Zbliżające się dni to czas, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby, zapalamy znicze, wspominamy naszych bliskich oraz tych, którzy tworzyli historię narodową i lokalną. Często to bezimienni bohaterowie naszej wolności, którym winniśmy pamięć. Dla Nidziczan szczególnym miejscem na cmentarzu jest Symboliczna Mogiła Kresowej Pamięci, poświęcona pomordowanym na Wołyniu i Polesiu.  Ponieważ wielu nidzickich Wołyniaków niestety już nie żyje, a ci którzy zostali, to często ludzie schorowani i w podeszłym wieku, od ubiegłego roku z inicjatywy Beaty Anny Dąbrowskiej i Małgorzaty Brzozowskiej nasza szkoła otacza opieką to symboliczne miejsce pamięci.
25 października uczniowie kl.7 b z wychowawcą w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” uprzątnęli mogiłę, oczyścili pomnik oraz zapalili znicze przy tabliczkach z nazwami miejscowości, z których przybyli repatrianci. Dla całej klasy była to szczególna lekcja historii, której towarzyszyła zaduma i skupienie.

Małgorzata Brzozowska

Nocny wypad  do lasu

18 października uczniowie Nidzickiej Jedynki odwiedzili ostoję leśną w okolicy Koniuszyna. To kolejny raz, gdy nasi młodzi obserwatorzy nocą słuchali odgłosów dzikich zwierząt.
Uczniowie klas VIIc i IIIc pod opieką wychowawczyń Wiesławy Wojtkiewicz i Ali Wolak oraz przy dużym wsparciu Pani Doroty Taratyckiej, pod wspaniałym przewodnictwem Pana Andrzeja Piaseckiego i Pani Agnieszki Maciąg z Nadleśnictwa Nidzica, odkrywali tajniki rykowiska. Rykowiska - czyli okresu godowego jeleni. Okres ten zaczyna się w połowie września i kończy po 4 tygodniach. Samce jeleni wydają głośne odgłosy, czego uczestnicy wycieczki mogli być świadkami. Podczas tego okresu potężny, basowy ryk byków rozlega się echem na wiele kilometrów po okolicy. Rykowiskiem nazywa się również miejsce pojedynków byków w okresie godowym oraz miejsce odbywania godów.
Podczas niezwykle ciekawej wycieczki uczniowie dowiedzieli się także, jakie różnice są miedzy osobnikami tego samego gatunku. Usłyszeli, dlaczego dziki ryją ziemię?  Dzieci odkryły, dlaczego liście zmieniają kolory? Temu wszystkiemu towarzyszyła piękna, barwna, jesienna sceneria osnuta mgłą i nadchodzącym mrokiem. W ciszy i skupieniu usłyszały odgłos pracy dzięcioła, a także pohukiwanie samiczki puszczyka zamieszkującego tamte tereny. Ciekawostka na temat licznych gniazd orła bielika występujących na terenach niedaleko Nidzicy, bardzo poruszyła dzieci.
Na zakończenie, już tradycyjnie, wspaniale przygotowane ognisko pozwoliło uczestnikom odpocząć po emocjonującym spacerze. Kiełbaski upieczone na ogniu i kilka wesołych wspólnie zaśpiewanych piosenek umiliło całą wycieczkę.
Bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi Piaseckiemu i Pani Agnieszce Maciąg za cudowną atmosferę i przyjazne przyjęcie, a także  za wspaniałe pouczające opowieści i miłą atmosferę spotkania.

A. Wolak, W. Wojtkiewicz, D. Taratycka

Europejski Dzień Języków w naszej szkole

Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 2001 r. i ma na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Nasza szkoła co roku, w dniu 26 września przyłącza się do tej europejskiej akcji. W ramach obchodów tego święta nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego przygotowali na szkolnej auli stacje z quizami i grami językowymi. Uczniowie zaangażowali się w to wydarzenie, chętnie podejmowali wyzwania językowe, a za prawidłowe rozwiązania otrzymywali słodką nagrodę. Zabawie towarzyszył kiermasz ciast i bransoletek przygotowanych przez uczniów klasy 5a i 5b.
Jolanta Wiejak
Ewa Pszczółkowska
Aleksandra Kaczmarczyk
Agnieszka Wierzbicka
Michał Sawicki

W poszukiwaniu Ałny

25 września grupa uczniów uczęszczających na zajęcia języka mniejszości narodowej – niemieckiego uczestniczyła w wycieczce do „źródlanej wioski” Łyny. Już na miejscu dzięki uprzejmości Pana Dariusza Grzebały poznaliśmy historię miejscowego kościoła i obejrzeliśmy wspaniały, animowany film dotyczący powstania rzeki Łyny. Następnie udaliśmy się wraz z panią Heleną  Zygmunt na warsztaty, na których poznaliśmy tajniki wyrobu niezwykle kolorowych i pachnących mydełek. Kolejny punkt programu to wyprawa w głąb Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny śladami Ałny i Dobrzyna, bohaterów wcześniej poznanej legendy. Nie ukrywamy, że poczuliśmy magię tego miejsca dzięki przepięknej przyrodzie i wspaniałym opowieściom naszej pani przewodnik. Po powrocie znad źródeł czekało już na nas ognisko, a smak własnoręcznie upieczonych kiełbasek jeszcze długo towarzyszył nam w pamięci. Zadowoleni, z pełnymi brzuchami, z głowami pełnymi wrażeń i otuleni  cudownym zapachem wykonanych samodzielne mydełek wróciliśmy do domów.
Aleksandra Kaczmarczyk

Ewa Pszczółkowska

Rodzinny festyn rekreacyjno – sportowy
w ramach IX Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego

IX Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego przebiegał pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Te słowa z Ewangelii miały za zadanie pokazać wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania oraz uzmysłowić bezcenną rolę rodziny i wychowawców w mądrym prowadzeniu młodych ludzi przez życie. Uwieńczeniem obchodów Tygodnia Wychowania w naszej szkole był po raz kolejny Rodzinny Festyn Rekreacyjno Sportowy. Orlik przy Jedynce jak co roku wypełniły całe rodziny oraz liczni goście. Podczas imprezy wszyscy chętni wzięli udział w sztafecie inaugurującej nowy projekt edukacyjny #NaTropieWartości, bawili się w rytmach latino z Passe Dance Studio, gigantycznymi figurami mogli na płycie boiska rozegrać niezwykłe partie szachowe, poczęstować się cytatami z Pisma Świętego z koszyczka myśli Bożych, rysować i beztrosko bawić się w licznych konkurencjach sprawnościowych. Ogromną popularnością cieszyły się pyszne smakołyki z grilla. Koordynatorem wszystkich działań była Pani Dorota Józefowicz – pedagog szkolny. Wspierała Ją liczna grupa uczniów oraz nauczyciele i pracownicy szkoły: Sylwia Gawlik, Joanna Zielińska Paulina Wiśniewska, Klaudia Rzepczyńska, Jolanta Szałanda, Katarzyna Matalińska, s. Halina Grygo, Dorota Taratycka, Agnieszka Prusik, Dariusz Urbanowski, Michał Leszczyński, Dariusz Marcin Kosobucki, Robert Mendrek, Rafał Trybel i Jerzy Wojtkiewicz. Sponsorem festynu była Rada Rodziców przy naszej szkole.

Beata A. Dąbrowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego