. - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

.

Z życia szkoły
 

Z wizytą w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej i w Pałacu Prezydenckim
NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NIDZICY

LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„WZÓR OSOBOWY GODNY NAŚLADOWANIA – UCZNIOWSKIE BIOGRAFIE”

   15 czerwca 2018r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  na Biografię Ucznia – wzoru godnego naśladowania. Na okazałej Gali
w Senacie RP obecni byli organizatorzy konkursu: profesor Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Pedagogiki KUL i ksiądz dr  hab. Adam Maj, profesor  KUL. Udział w ceremonii wzięli: Przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Sportu, Senator  prof. Kazimierz Wiatr, członek Komisji, Senator Łukasz Mikołajczyk,  zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym przy MEN, Kazimierz  Koprowski. W swoich krótkich przemówieniach wszyscy oni podkreślali, że jest dużo wspaniałej młodzieży, którą warto naśladować, a laureaci (nauczyciele) kierują się właściwą hierarchią wartości, dostrzegając u swoich podopiecznych wiele dobra.

    Ze strony uczestników konkursu na ceremonii obecni byli m.in.: reprezentanci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy: s. Samuela Halina Grygo – katechetka  i Pani Marta Saternus nauczyciel fizyki i matematyki  oraz uczniowie: Aleksandra Rudzińska i Jan Słomkowski z gimnazjum, a także ich  Rodzice. W uroczystości uczestniczył również dyrektor szkoły – Pan Artur Pacuszka oraz wicedyrektor – Pani  Wioletta Romańska.

    Konkurs był zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod patronatem Senackiej  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był on głównie adresowany do nauczycieli, których zadaniem było opisanie sylwetek tych uczniów, którzy poprzez swoją  postawę  i zaangażowanie  w pozytywne działania dają innym przykład czynienia różnorodnego dobra.

    W bieżącym roku na konkurs nadesłano 187 prac, z czego 25 zostało wyróżnionych. Najciekawsze biografie zostały podzielone na 4 kategorie i wydane w publikacji pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. W kategorii: Wzory osobowe aktywności wielostronnej została zamieszczona praca napisana przez s. Samuelę Halinę Grygo pt. „Aleksandra Rudzińska  - w blasku aureOLI”. W następnej kategorii: Wzory osobowe aktywności poznawczej została umieszczona praca autorstwa Pani Marty Saternus pt. „Jan Słomkowski - kandydat na „wielkiego” dorosłego”. Obie wymienione prace  ukazują biografie uczniów z  Gimnazjum funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy.


  Nauczyciele oraz ich uczniowie otrzymali piękne statuetki i  autorskie egzemplarze książekz wydanymi biografiami pod redakcją profesor Krystyny Chałas. Po odebraniu nagród nastąpił bardzo wzruszający moment –uczniowie podeszli do swoich nauczycieli z serduszkami wyrażającymi wdzięczność.


    Osobnym uświetnieniem uroczystości było spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Pierwszą Damą, Agatą Kornhauser- Dudą, na które zostali przez nią zaproszeni laureaci konkursu, ich rodzice i nauczyciele.
Pani Prezydentowa serdecznie przywitała swoich gości oraz rozmawiała z zebranymi o konkursie
i osiągnięciach naszej młodzieży, nie kryjąc swojego podziwu i radości ze spotkania z koleżankami i kolegami nauczycielami. Podkreśliła, że my Polacy posiadamy wiele zalet i umiejętności, ale nie potrafimy się tym cieszyć, a mówienie o nich uważamy za przejaw pychy. Jednak w dzisiejszym świecie pokazywanie wzorców jest bardzo potrzebne i nie powinniśmy się tego wstydzić.
Kontynuując spotkanie Pani Agata Kornhauser – Duda złożyła wszystkim gratulacje, podziękowała nauczycielom – autorom biografii za ich trud w stworzeniu wyjątkowych historii swoich podopiecznych. Przekazała nagrodzonym bohaterom
biografii pamiątkowe prezenty i  zaprosiła zebranych na poczęstunek oraz do wspólnego zdjęcia. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej  atmosferze. Z pewnością wizyta w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej i w Pałacu Prezydenckim pozostanie na długo w naszej pamięci.


Nidzica, 24 czerwca 2018r.
SHG


Zawody strzeleckie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w dniu 19.06.2018 uczestniczyli w zawodach strzeleckich zorganizowanych w ramach imprezy Akcja Lato 2018. Akcja została zorganizowana wspólnie przez LOK Nidzica i naszą szkołę. Młodzież uczyła się strzelać z broni sportowej oraz poznała zasady bezpieczeństwa podczas strzelań. Dziękujemy bardzo Panu Witoldowi Szemplińskiemu i Markowi Kierzkowskiemu oraz ich współpracownikom za przeprowadzenie zawodów. Dziękujemy bardzo Panu Milczarkowi za udostępnienie strzelnicy.

Dariusz Urbanowski

Wpływamy na bezpieczeństwo i edukację ekologiczną

W dniu 11.06.2018 roku uczniowie klas III A, IIIC i 7a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy brali udział w warsztatach  „Wpływamy na bezpieczeństwo i edukację ekologiczną". Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Grupy Specjalnej Płetwonurków RP w Pasymiu. Celem szkolenia było wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacji  zagrożenia życia oraz przygotowanie teoretyczne do korzystania z wypoczynku nad wodą.

Dariusz Urbanowski

Podsumowanie akcji - „BohaterON – włącz historię”


Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie  uczestników Powstania Warszawskiego. Celem inicjatywy było pogłębienie świadomości historycznej młodzieży i społeczności lokalnych oraz wywołanie refleksji na temat pojęć: odwaga, patriotyzm, walka, bohaterstwo. W jego ramach nauczyciel historii Pani Małgorzata Brzozowska, wzięła udział w ogólnopolskich seminariach, a następnie przeprowadziła z wybraną grupą projekt historyczny. Składał się on z trzech głównych elementów: kartki do Powstańca, Portalu o Powstańcach oraz  warsztatów edukacyjnych. Pierwsze zadanie uczniowie podjęli z dużym zaangażowaniem. Pięknie wypisane kartki do anonimowych lub wybranych ze strony www.bohateron.pl  Powstańców zostały wysłane. Dużym przeżyciem były kartki z odpowiedziami od uczestników Powstania Warszawskiego, które otrzymali niektórzy uczniowie Jedynki. Na ręce Dyrekcji, koordynatora Pani Małgorzaty Brzozowskiej oraz najbardziej zaangażowanej w akcję młodzieży, napłynęły też podziękowania od Komitetu Organizacyjnego kampanii BohaterON – włącz historię.

Beata A. Dąbrowska

Wystawa  IPN  „Ojcowie  Niepodległości”


21 maja 2018 r. uczniowie klas 6B, 7B oraz kl. 2C i 3A gimnazjum wzięli udział w  uroczystym otwarciu wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa została zorganizowana w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku. Był  to start Biało-Czerwonego Szlaku „Moja Niepodległa” oraz inauguracja Akademii Niepodległości. W uroczystościach wziął udział Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Olsztynie dr Marek M. Pacholec oraz pracownik olsztyńskiego Biura Edukacji Narodowej Sebastian Nowakowski. Podczas uroczystości Sebastian Nowakowski wygłosił prelekcję: „Marszałek Józef Piłsudski, jeden z twórców Niepodległej”. Dr Marek M. Pacholec omówił temat „Polscy działacze niepodległościowi czasu plebiscytu na Warmii i Mazurach”.  Patronat honorowy nad Akademią Niepodległości sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości.
W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.    Na zakończenie uroczystości prelegenci skierowali do zgromadzonych kilka pytań odnośnie zaprezentowanych postaci i wydarzeń.  Uczniowie naszej szkoły – Krzysztof Brodzik i Daniel Rudziński – w tym krótkim konkursie wykazali  się   bogatą wiedzą, za co zostali nagrodzeni publikacjami IPN.

Małgorzata Brzozowska

VI Gala Talentów Jedynki

7 czerwca już po raz szósty odbyła się Gala Talentów Jedynki. Gala na dobre zadomowiła się w kalendarzu najważniejszych wydarzeń szkolnych. Promowanie i docenianie uzdolnionych uczniów uważamy za swój miły obowiązek. Kibicujemy naszym podopiecznym w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Cieszymy się z każdego ich osiągnięcia i jesteśmy dumni, że możemy w tym współuczestniczyć. Kończący się rok szkolny obfitował w różnorodne sukcesy uczniów Jedynki, którzy zdobywali tytuły laureatów, osiągali wysokie lokaty i wyróżnienia w konkursach kuratoryjnych, na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym. Podczas Gali zostali oni uhonorowani pamiątkowymi dyplomami za osiągnięcia w kategoriach: konkursy matematyczne i przyrodnicze, literackie i historyczne, językowe, recytatorskie, artystyczne i plastyczne. Całość przeplatana była występami nagrodzonej młodzieży – był taniec, śpiew, recytacja wierszy w j. polskim i niemieckim. Podczas uroczystości byli z nami: Burmistrz Nidzicy Pan Jacek Kosmala, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Polityki Prorodzinnej – Pan Andrzej Ruś, Radni Rady Miejskiej – Pana Jacek Zieliński i Pan Marek Kierzkowski, Przedstawiciele Rady Rodziców, bliscy i nauczyciele nagrodzonych uczniów.
Galę przygotowali: Beata A. Dąbrowska, Anna Czarzasta, Joanna Zielińska, Krzysztof Partyka, prowadzili Beata A. Dąbrowska i Dariusz Marcin Kosobucki. Serdeczne dziękujemy Panu Wojtkowi Koszewskiemu, który jest autorem zdjęć z Gali.

Beata A. Dąbrowska

X MARATON KULTURALNY
NIDZICKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ I TEATREM


W dniach 23 – 25 maja nidzicki zamek tętnił kulturalnym życiem. Spotkania autorskie, rozmowy z pisarzami, warsztaty literackie, kiermasz książek czy wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci, były doskonałą okazją, by odwiedzić zamek. Nasi nauczyciele i uczniowie od lat chętnie uczestniczą w tym maratonie i korzystają z możliwości obcowania z kulturą z „wyższej półki”. W tym roku dzieci i młodzież z Jedynki byli na spotkaniach z Michałem Rusinkiem, Joanną Jagiełło, Joanną Krzyżanek, Anną Czerwińską – Rydel, Pawłem Wakułą, Agnieszką Stelmaszyk i Teatrem Bajlandia. Spotkania z ludźmi, którzy tworzą książki, z ludźmi z ogromną wiedzą i pasją, były z pewnością dla młodych ludzi niezwykle cenną lekcją.

Beata A. Dąbrowska

„NIDZICKIE SZKOŁY POZNAJĄ SWOJE MIASTO”
„Czas tu przeżyty –
opoka mojego wczoraj i dzisiaj

kolebka tolerancji
ostoja tradycji
chlubna przeszłość
heroizm przodków
absolutne piękno
miasto moje -…”S
          Jadwiga Zgliszewska
       Dnia 10 maja 2018 odbyła się wspaniała wyprawa szlakiem historii naszego miasta. Braliśmy w niej udział wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy pod kierunkiem p. Joanny Marcjanik oraz młodzieżą z Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Naszą wycieczkę pieszą poprowadził  doskonały znawca nidzickich zakątków ,tych dawnych i tych dzisiejszych - pan Witold  Zagożdżon, nauczyciel  ZSZiO. To była prawdziwa, dziesięciokilometrowa, piesza podroż śladami przeszłości Nidzicy. Zwiedzając  miejsca, które wydają nam się tak znane i zwykłe, dowiedzieliśmy się jak wielką mają wartość i jaką wspaniałą historię w sobie kryją. Dane nam było zobaczyć i posłuchać opowieści o  pierwszych nidzickich ujęciach wody, dworcu kolejowym z wieżą ciśnień, byłej  gazowni nidzickiej (dzisiejsze PUGK), kaflarni, Cmentarzu Baptystów, stanowisku przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej, pałacu ,,Kardinal’’ wraz z jego  przepiękną architekturą, historycznej lampie gazowej  oraz wielu innych ciekawych miejscach. Poznaliśmy cudowne historie o zabytkach i  mieszkańcach  miasta. Nasza szkoła może być dumna, ponieważ okazało się, że 3 słupki zwieńczone kulami, które mijamy codziennie w drodze do i ze szkoły, to elementy ogrodzenia XIX wiecznego Pomnika Piechura. Oczywiście nie byłoby wyprawy bez naszego kościoła św. Wojciecha, zamku oraz kościoła ewangelicko - augsburdzkiego. Nidzica dla nas  powszechna, zwykła, znajoma- stała się skarbnicą zagadek, które będziemy nadal rozwiązywać, bo to oczywiście nie koniec naszych wypraw, odbywających się w ramach projektu: „Zachwyć się własnym podwórkiem”- etap pierwszy „Energetyzujące spotkania młodzieży – młodzi i dziedzictwo”. Jesteśmy zachwyceni, zarówno opowieściami pana Witolda Zagożdżona, który wspaniale przedstawił nam nasz region i jego mieszkańców, jak i historiami relacjonowanymi przez ks. Rolanda Zagórę oraz pracowników Nidzickiego Ośrodka Kultury. Czekamy na ciąg dalszy…

Agnieszka Prusik

Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża w Jedynce


Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to coroczne święto łączące 100 milionów wolontariuszy. Obchodzone jest w 192 krajach, 8 maja, w dzień urodzin Henriego Dunanta, założyciela Czerwonego Krzyża.  Celem tego święta jest  rozpowszechnianie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy oraz przedstawienie społeczeństwu zadań wykonywanych przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  
8 maja w naszej szkole już od rana dało się zauważyć duże poruszenie. W tym dniu w holu głównym odbył się kiermasz ciast oraz konkurs kulinarny „Potrawa z warzywem w roli głównej”. Zorganizowano także konkurs plastyczny „Co wiem na temat PCK?”. W punkcie informacyjnym można było dostać ulotki, a swoje wiadomości sprawdzić w quizie wiedzy o zdrowiu lub w specjalnie na tę okazję przygotowanej przez p. Agnieszkę Wierzbicką wraz z uczniami grze dydaktycznej w j. angielskim. Duże zainteresowanie wzbudziły stacje z pierwszą pomocą przedmedyczną, przy których uczniowie mogli nauczyć się jak reagować m.in. przy omdleniach, złamaniach otwartych i zamkniętych, ranach ciętych, zwichnięciach, krwotokach z nosa. Ponadto w ciągu całego  dnia wyświetlane były prezentacje nt. historii PCK, zdrowego trybu życia i szkodliwości używek. Gościem naszej szkolnej akcji była p. Beata Rapacka, starszy asystent ds .promocji zdrowia, z nidzickiego Sanepidu, która w klasie III c przeprowadziła lekcję nt. zagrożeń i profilaktyki AIDS. Pielęgniarka szkolna p. Wioletta Pargólska w klasie 3 d przypomniała jak ważny dla rozwoju dzieci jest zdrowy tryb życia i prawidłowe nawyki żywieniowe, a p. Sylwia Gawlik przeprowadziła w klasach edukacji wczesnoszkolnej ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  
Organizatorem wszystkich tych działań byli członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem p. Dorotą Taratycką oraz p. Dariusz Urbanowski. W akcję zaangażowali się także Rodzice uczniów klasy 7 c, którzy przygotowali kiermasz, za co serdecznie im dziękujemy. Cieszy niezmiernie zainteresowanie akcją b. wielu uczniów, co świadczy o empatii i dużej wrażliwości młodych ludzi na potrzeby innych. Mamy nadzieję, że wyrosną oni kiedyś na wolontariuszy PCK lub innych organizacji charytatywnych.

Beata A. Dąbrowska


Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt ma za zadanie popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, a wybór daty nawiązuje do wydarzenia historycznego – 2 maja 1945 r. żołnierze polscy zawiesili biało – czerwoną flagę w Berlinie, co oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej.
Uczniowie Jedynki jak co roku przypomnieli o tym święcie mieszkańcom Nidzicy. 27 kwietnia młodzież klas gimnazjalnych niosąc ogromną biało – czerwoną flagę, w uroczystym przemarszu udała się ze szkoły przed ratusz, gdzie nasi uczniowie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Drugi raz hymn zabrzmiał przed naszą szkołą. Tego dnia dzieci, młodzież i nauczyciele Jedynki nosili też patriotyczne przypinki z symbolami narodowymi, na holu pojawiła się okolicznościowa gazetka, a wszystkie korytarze i klasy przybrały odświętny biało – czerwony wystrój.  Obchody Święta Flagi zorganizowała p. Małgorzata Brzozowska.

Beata A. Dąbrowska

75 rocznica Powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. W tym roku obchodzimy jego 75 rocznicę. Z tej okazji Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" zorganizowało po raz szósty akcję społeczno-edukacyjną o nazwie "Żonkile", w której m.in. przechodnie dostają papierowe kwiaty. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 r. dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który co roku, w rocznicę wybuchu powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim, a nasza szkoła jest jedną z ponad tysiąca w całej Polsce, które się do niej włączyły. Uczennice klasy II c własnoręcznie wykonały papierowe żonkile, które wraz z krótką informacją o celu i znaczeniu tego symbolu przypinały uczniom i nauczycielom na terenie szkoły. Więcej informacji o 75 rocznicy Powstania w getcie warszawskim można było przeczytać na okolicznościowej tablicy w holu głównym Jedynki. Akcję w naszej szkole przygotowała p. Małgorzata Brzozowska.

Beata A. Dąbrowska

Światowy Dzień Zdrowia 2018 w Jedynce –
„Zdrowie dla wszystkich”


Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.  Tegoroczna kampania obchodzona ph. „Zdrowie dla wszystkich” ma na celu przypomnienie o obietnicy, którą złożyli światowi przywódcy podpisując w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju, o zaangażowaniu w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich, zapewnianiu każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie, niezależnie od miejsca i zasobności portfela.  
9 kwietnia z tej okazji przeprowadzono w naszej szkole szereg działań promujących zdrowy styl życia. W punkcie informacyjnym rozdawano ulotki, w gabinecie pielęgniarki można było dokonać pomiaru ciśnienia krwi, szkolne korytarze ozdabiały liczne plakaty wykonane przez dzieci pt. „Wiem co jem”, a w holu można było obejrzeć prezentację multimedialną i wygrać nagrodę w quizie „Co wiem o zdrowiu?”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ciast, kanapek i zdrowych przekąsek, który przygotowali członkowie Szkolnego Koła PCK. Oprócz tego na wszystkich chętnych czekał owocowo – warzywny poczęstunek, a oczy cieszyła także wystawa przetworów domowych i ziół. Stoisko z pysznymi, kolorowymi  smakołykami było oblegane przez uczniów i nauczycieli, a  zdrowe przekąski szybko znalazły nabywców. Dochód z kiermaszu przeznaczony został na majowe obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża. Gościem naszej szkolnej akcji była p. Beata Rapacka, starszy asystent ds .promocji zdrowia, z nidzickiego Sanepidu.
Organizatorami obchodów Światowego Dnia Zdrowia byli członkowie szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem p. Dorotą Taratycką, pedagog szkolny – p. Małgorzata Parfianowicz i pielęgniarka – p. Wioletta Pargólska.
Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców naszej szkoły za finansowe wsparcie i pomoc w organizacji obchodów oraz rodzicom, którzy upiekli ciasta na kiermasz.

Beata A. Dąbrowska

Wystawa „Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy!”

Od 19 do 28. 03. 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy można było obejrzeć wystawę „Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy!”. Wystawa zagościła w naszej placówce dzięki już czteroletniej współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie i wielkiemu zaangażowaniu Pani Małgorzaty Brzozowskiej (nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie).

Nocne nasłuchy sów uczniów z nidzickiej Jedynki.

W tym roku po raz trzeci Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy przystąpiła do Ogólnopolskiej kampanii Noce Sów. W dniu 23 marca w naszej placówce zorganizowaliśmy warsztaty na temat tych magicznych ptaków. Od wieków żyją obok nas, są w naszej kulturze, inspirują  artystów.
 Dzięki wsparciu pani Agnieszki Maciąg, przedstawiciela Nadleśnictwa Nidzica, uczniowie poznali  podstawy rozpoznawania, biologii, ekologii, badań i ochrony sów. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie gatunki sów występujące w Polsce. Poznały ich cechy charakterystyczne, wielkość, liczebność, przystosowanie do drapieżnego stylu życia i rodzaje wydawanych odgłosów.
Te podstawowe wiadomości  pozwoliły na podjęcie następnego kroku.
Uczniowie klasy 1c , VII c i VII b, pod opieką Doroty Taratyckiej i Ali Wolak wzięli udział w nocnym wyjeździe do lasu. Na obrzeżach  rezerwatu Koniuszanka II  leżącego w obrębie leśnictwa Wikno powitał nas leśniczy, Pan Andrzej Piasecki. Wędrówkę rozpoczęliśmy o 19.30. Z powodu zachmurzenia w lesie panował głęboki zmrok. Wokół słychać było tylko pojedyncze popiskiwania ptaków, a w oddali szczekanie psa. Uczniowie szli w ciemnościach (bez latarek). Byli bardzo podekscytowani.  Pan Andrzej opowiadał  niezwykłe historie dotyczące ptaków, bobrów, ciekawostek związanych z lasem. Wyprawa podzielona była na kilka etapów. W czasie kolejnych postojów nasłuchiwaliśmy pohukiwań  puszczyków. Odgłosy zbliżały się i oddalały. Dochodziły ze wszystkich stron. Wrażenie było niesamowite, tym bardziej, że było bardzo ciemno. Po zmianie miejsca nasłuchu  znów usłyszeliśmy nawoływanie puszczyków. Mieliśmy wrażenie, że starają się nas ostrzec, przed wkroczeniem na ich teren. To był  prawdziwy koncert dla uszu.
Ta ekscytująca lekcja pozwoliła uczestnikom wycieczki zrozumieć, jak niezwykłymi ptakami są sowy, a las nocą nie jest straszny ale tajemniczy.
Dziękujemy Nadleśnictwu Nidzica, Panu Andrzejowi Piaseckiemu i Pani Agnieszce Maciąg za wsparcie i organizację tej niezwykłej sowiej przygody.
Następna wyprawa już wkrótce !!!

D. Taratycka
A. Wolak

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI
21 MARCA 2018

  „ Szkoła Nowych Technologii – Szkoła na miarę XXI wieku”.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy dawno już odbiega standardami od „szkoły szekspirowskiej”. Porzuciliśmy czarną tablicę, kredę i idziemy z „duchem czasu”. Wprawdzie koncerny informatyczne prześcigają się w nowościach wprowadzanych na rynek, ale nasza placówka stara się podążać za rzeczywistością, która funkcjonuje tu i teraz, rzeczywistością współczesnej młodzieży, która nie zadawala się już wykładem i planszą, lecz jest zachwycona obcowaniem z cyberprzestrzenią. Aby temu sprostać  przed nami nauczycielami stoją ogromne wyzwania. Lecz nie oszukujmy się, dzisiejsze metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komputerowej są dla nas wielkim usprawnieniem pracy. Powiedziałabym więcej: nie tylko usprawnieniem, ale też udoskonaleniem warsztatu i sposobem na ciekawsze, atrakcyjniejsze lekcje.
Nasza szkoła korzysta z dostępnych narzędzi prawie na każdej lekcji i na każdym etapie nauczania. Dziś dobrodziejstwa technologii to nie tylko zajęcia informatyki. Musimy jednak przyznać, że nauka tego przedmiotu rozwinęła się już tak dalece, że nasza młodzież ma możliwość nauki zasad programowania.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej korzystają z zajęć  z klockami „Lego”,  laptopów i tabletów. Uczą się rozwiązywać problemy matematyczne ćwicząc podstawowe umiejętności logicznego rozumowania, wytrwałości, precyzji oraz modelowania.
Przedmioty ścisłe również nie pozostają w tyle. Matematyka stała się prostsza i przyjemniejsza dzięki stronom internetowym takim jak np. MATZOO, które proponują szereg zadań do rozwiązania online w atmosferze nauki i zabawy. Fizyka, chemia to interaktywny świat doświadczeń, eksperymentów, które w warunkach szkolnych nie są możliwe do realizacji. Wirtualny Atlas Anatomiczny zabiera ucznia na lekcjach biologii w świat nieodgadnionej organizacji ciała człowieka. Któż z nas nie chciałby podróżować po własnym sercu czy płucach? Chcemy wiedzieć i widzieć, uczyć się, odchodząc od standaryzacji.  Czyż ta forma nauki nie wydaje się nam abstrakcyjna, ale jednocześnie atrakcyjna?
Przedmioty humanistyczne także korzystają z przestrzenie interaktywnej. Historyczne wydarzenia, których uczeń może być uczestnikiem, bitwy, koronacje – to nasza przeszłość z online.
Nauka gramatyki na języku polskim staje się zabawna i prosta. Uczniowie ćwiczą chociażby tzw. kodowanie pozwalające poprzez logiczne myślenie dojść do hasła kluczowego. Wreszcie języki obce, które, dzięki nowym technologiom, mają niezwykłe pole do popisu. Aplikacje służące do nauki języków to nie tylko dobra zabawa, krzyżówki, quizy, ale także interaktywna metoda sprawdzania umiejętności poprzez testy czy kartkówki online.
Dziś już nikogo nie zaskakuje tablica interaktywna w pracowni. Internet daje nam szereg możliwości łącznie z korzystaniem z jego zasobów. Wato także wspomnieć o Multibookach, prezentacjach multimedialnych, filmach tematycznych, planszach i foliogramach interaktywnych i wielu innych.
Nasza szkoła jest również zaangażowana w projekty: „Era Inżyniera” . Na zajęciach uczniowie mają możliwość poznania budowy i konstruowania robotów z wykorzystaniem klocków zawierających wbudowane czujniki, silniki i procesory.
Możliwości, pomysły, inwencja naszych nauczycieli i oczywiście uczniów są duże. Okazuje się, że z technik informatyczno – komputerowych można korzystać nie mając dla każdego ucznia laptopa, tableta. Dziś wystarczy na lekcji zwykły smartfon i ruszamy po wiedzę, bawiąc się przy tym znakomicie. Czyż nie można nas nazwać szkołą z wyobraźnią, potencjałem  i świadomością potrzeby wyjścia naprzeciw nadchodzącej przyszłości?

Agnieszka Prusik

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w lokalnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Wojciecha. Po nabożeństwie delegacje udały się pod budynek katowni dawnego Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. 1 Maja, by złożyć kwiaty i zapalić znicze. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali rycerskiej nidzickiego zamku. Zgromadzeni obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. "Ślady wilczych kłów" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.
Obchodom święta w szkole towarzyszyła wystawa pt. NIEPOKORNI – NIEZŁOMNI – WYKLĘCI. Miłym akcentem ze strony młodzieży było ubranie w tym dniu koszulek z wizerunkami żołnierzy wyklętych. W ten sposób uczniowie przypomnieli kolegom o takich bohaterach jak : Inka, Wiktor, Łupaszka, Młot, Nowina, Śmiały, Jar i Ostry .

Małgorzata Brzozowska

„Jak to ze szlachtą dawniej bywało…"

22 lutego lekcja historii i społeczeństwa w klasie 5c była wielkim wydarzeniem. W tym dniu  uczniowie wystąpili w roli polskiej szlachty. Przedstawili pochodzenie tego stanu społecznego, jego cechy oraz przywileje. Przy dźwiękach muzyki średniowiecznej zostały   zaprezentowane poszczególne grupy: magnateria, szlachta średnia, szlachta zagrodowa oraz gołota. Piękne stroje uczniów w pełni odzwierciedliły odrębność tego stanu od pozostałych warstw społecznych. Praca nad projektem okazała się niezwykle efektywna – uczniowie wykazali się pomysłowością w realizacji tematu, doskonale dobrali ubiory oraz wszelkie rekwizyty.

Małgorzata Brzozowska

Święto Szkoły

16 lutego Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła swoje święto. W ten uroczysty i radosny dla nas dzień w auli Jedynki zebrali się nauczyciele i pracownicy administracji, nauczyciele emeryci, rodzice i uczniowie. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Pan Jacek Kosmala, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Przybyłek, dzielnicowy st. aspirant Maciej Płoski oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców: Pani Dorota Józefowicz (Przewodnicząca) i Pani Sylwia Krupa (Skarbnik). W części oficjalnej zaproszeni goście złożyli życzenia uczniom i pracownikom Jedynki, a dyrekcja przybliżyła zgormadzonym gościom tegoroczną działalność szkoły i liczne osiągnięcia uczniów. Część artystyczna pt. „Od prehistorii do przyszłości” wprowadziła wszystkich w doskonały nastrój, pokazując z przymrużeniem oka przegląd mody szkolnej na przestrzeni dziejów. Jak co roku w tym dniu mogliśmy także obejrzeć kroniki szkolne, a odświętnego charakteru nadawały szkole liczne ekspozycje prac związanych z naszym patronem Mikołajem Kopernikiem. Jedną z wystaw wspólnie z dziećmi stworzyli rodzice i rodziny przedszkolaków z grupy D (wych. Dominika Bonisławska), a wykonany przez nich w ołówku portret M. Kopernika dzieci podarowały Dyrektorowi Szkoły. O piękne stroje uczniów zadbali rodzice, a występ przygotowały panie: Małgorzata Baranowska i Sylwia Gawlik z dziećmi z klas: 2d, 3e oraz IIc i IIIc gimnazjum. W przygotowania do uroczystości zaangażowani byli także: Iwona Olszewska, Dorota Józefowicz, Beata A. Dąbrowska, Dominka Bonisławska, Anna Grochowska, Bogumiła Bielicka, Ewa Wysocka i Paulina Elbruda.

Beata A. Dąbrowska

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego celem jest przede wszystkim inicjowanie i krzewienie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku hasłem przewodnim było „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” .
Szacunek to niezwykła wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem itp.
Przez cały dzień przeprowadzono szereg działań mających na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły zagrożeń, jakie niesie ze sobą przebywanie w wirtualnym świecie. Na lekcjach plastyki pod kierunkiem Pani Małgorzaty Trybel przygotowano plakaty, na świetlicy odbyły się prezentacje multimedialne i projekcje filmów edukacyjnych, przygotowano gazetkę profilaktyczną i przeprowadzono lekcje wychowawcze. Wszystko związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci. Nasze zaproszenie przyjęli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy: Pani Izabela Demska i Pan Maciej Płoski, którzy jak zwykle z wielkim zaangażowaniem uświadamiali uczniów o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą Internet. Serdecznie dziękujemy za nieustającą pomoc!

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Józefowicz

Absolwent Jedynki Marcin Kaczkan wspina się na K2!

Narodową wyprawą na K2 żyje cała Polska. Wśród himalaistów, którzy próbują wspiąć się na ten niezdobyty do tej pory zimą ośmiotysięcznik (8611 m n.p.m.), jest absolwent naszej szkoły Marcin Kaczkan. Wraz z nim w ekipie są: Krzysztof Wielicki (kierownik wyprawy), Adam Bielecki, Denis Urubko, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Janusz Gołąb (kierownik sportowy wyprawy), Artur Małek, Piotr Tomala i Dariusz Załuski. Kilka dni temu z powodów osobistych do Polski wrócił Jarosław Botor (lekarz wyprawy).
„Zdajemy sobie sprawę, że na zdobycie góry mamy pięć procent szans, ale kto próbuje, ten wchodzi. Gdybyśmy wcześniej nie próbowali, nie byłoby wszystkich sukcesów, które Polacy odnosili w górach wysokich – mówił kierownik wyprawy”.
Zimą na K2 panują bardzo trudne i ekstremalnie niebezpieczne warunki pogodowe, temperatura spada do -50 st., do tego występują tam silne wiatry o średniej prędkości do 180 km/h. Tym mocniej trzymamy kciuki za naszych himalaistów i powodzenie ekspedycji.
By podkreślić swoją więź i zainteresowanie wyprawą, uczennice klasy 7a wraz z nauczycielem historii p. Markiem Dąbrowskim wpadli na pomysł stworzenia makiety K2, która stanęła w holu Jedynki. Dziewczęta będą na niej na bieżąco zaznaczać kolejne etapy wspinaczki. Dziś odnotowały wyjście Marcina Kaczkana i Denisa Urubko w górę i dotarcie do obozu pierwszego. Himalaiści zamierzają tam spędzić noc.

Beata A. Dąbrowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Jedynce!

Uczniowie Jedynki po raz kolejny „zagrali” z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem WOŚP pozyskiwał środki „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków i wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych”. W Jedynce przez cały tydzień wolontariusze akcji zbierali datki do puszek, a Samorząd Uczniowski zorganizował sprzedaż ciast, z której dochód także zasilił konto Orkiestry. Dzięki wrażliwości, empatii i otwartości na potrzeby innych oraz dzięki hojności dzieci, rodziców i nauczycieli udało nam się zebrać 694,53 zł, czyli prawie 300 zł więcej niż rok temu! Dziękujemy i zapraszamy do wspierania kolejnych akcji, w których możemy pomagać potrzebującym.  

Beata A. Dąbrowska i Mateusz Ładziński – koordynator akcji w SP 1

Uczniowie Jedynki na Ogólnopolskiej Nocy Biologów

Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Nocy Biologów. Wydział Biologii i Biotechnologii UWM przygotował dla pasjonatów nauk biologicznych całą masę atrakcji. W programie były: wykłady, warsztaty, laboratoria, wystawy, pokazy, prezentacje, quizy, konkursy i gry terenowe, a wszystko to związane z naukami biologicznymi i możliwością poznania naukowców i laboratoriów naukowych. Uczestnicy Nocy Biologów z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu „Co w sobie mają kleszcze?” wygłoszonego przez dr hab. Małgorzatę Dmitryjuk oraz wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez: dr hab. Hannę Ciecierską, prof. UWM i dr Dorotę Górniak nt. „Olej nie tylko w głowie”, które przybliżyły młodzieży informacje dotyczące roślin dostarczających różnego rodzaju tłuszczy. Natomiast w kolejnym warsztatach pt. „Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło”, młodzi naukowcy poznali działanie narządów zmysłu, układu krwionośnego, oddechowego ruchowego i powłokowego.
Bardzo oczekiwanym punktem programu była wieczorna gra terenowa „Tajemnica Moli Książkowych”, o trzystopniowej skali trudności, pełna fascynujących przyrodniczych zadań.  Na koniec najwytrwalsi uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Superbakterie w natarciu, czyli słów kilka o antybiotykoodporności” prowadzonego przez Piotra Wiśniewskiego oraz zostali włączeni do zabawy przez sympatyczne, stworzone na potrzeby tej Nocy Biologów stwory nazwane Wiedźmuchami.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
Uczniowie klasy VIIC, VIIB   z opiekunami Dorotą Taratycką  i Aleksandrą Kaczmarczyk


Orszak Trzech Króli 2018

6 stycznia po raz dziesiąty w swojej najnowszej historii, a po raz czwarty w Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, wyruszył Orszak Trzech Króli. Tegoroczny odbywał się pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”. Chętnych, by dzielić się radością z Objawienia Pańskiego było bardzo wielu. Podczas uroczystej mszy świętej zgromadzeni odebrali korony, flagi i śpiewniki, a po błogosławieństwie wierni udali się na przemarsz ulicami Zatorza. Wyjątkowo licznie w pochodzie wzięli udział uczniowie Jedynki wraz z rodzicami i nauczycielami.  Barwny i rozśpiewany orszak prowadzili trzej królowie na koniach, którzy na szczycie góry złożyli hołd małemu Jezusowi. Zwieńczeniem uroczystości był rodzinny piknik przy kościele Na uczestników orszaku czekał ciepły posiłek przygotowany przez Rycerzy Kolumba, wiernych parafii oraz naszą szkołę.

Beata A. Dąbrowska

Spotkanie z przedstawicielami lokalnej wspólnoty SARUEL

Uczniowie klas VII oraz II i III gim. uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami lokalnej wspólnoty SARUEL. Salezjański Ruch Ewangelizacyjny jest wspólnotą ludzi młodych. Został założony w 1994r. przez Salezjanów Księdza Bosko i wciąż jest przez nich prowadzony. Ruch ten tworzą głównie gimnazjaliści, licealiści i studenci, którzy co roku spotykają się na rekolekcjach w Różanymstoku, biorą udział w czuwaniach oraz koncertach. W trakcie roku tworzą wspólnoty lokalne w swoich miastach. Obecnie funkcjonują trzy: w Nidzicy, Łodzi i Warszawie.  Przedstawiciele wspólnoty  SARUEL z Nidzicy zapraszają na spotkania w każdy piątek o godz. 18.30 w parafii Miłosierdzia Bożego.

Katarzyna Matalińska

Klasowe Wigilie


W ostatnim tygodniu we wszystkich oddziałach odbyły się wigilijne spotkania klasowe. Są one bardzo lubianym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu, stanowią przedsmak Bożego Narodzenia, są też okazją na przekazywania tradycji i integracji zespołów uczniowskich. Odświętnie ubrani uczniowie wspólnie z wychowawcami i rodzicami przygotowywali i dekorowali stoły, łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, obdarowywali się upominkami. Panujący wszędzie radosny i podniosły nastrój i rozlegający się śpiew kolęd przypominał, że przed nami najpiękniejsze i najbardziej oczekiwane Święta w roku.  

Beata A. Dąbrowska

Koncert świąteczny w trzech językach

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, na który czekają nie tylko dzieci, ale także dorośli. To czas związany z różnorodnymi tradycjami i obrzędami, które czynią te Święta jeszcze piękniejszymi. A czy można sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez kolęd i pastorałek?...
20 grudnia w Jedynce po raz trzeci odbył się koncert świąteczny. Dotychczas uczniowie naszej szkoły prezentowali utwory w języku niemieckim, w tym roku wspólne kolędowanie odbyło się   także w języku angielskim i polskim. Dzieci z klasy 1a i 1b zaprezentowały również taneczny układ świąteczny. Na scenie wystąpiło łącznie 118 uczniów z klas: 1a, 3a, 2b, 3b, 3c, 4a, 4d, 4e, 5a, 6a, 6c, 7a – szkoła podstawowa, IIa i IIc – oddział gimnazjalny. Na zakończenie uczennice kl. 6a i 7a zaśpiewały „Cichą noc”  w języku  niemieckim, angielskim i polskim. Na koncert przybyło mnóstwo rodziców, nauczycieli, wszyscy włączali się w śpiewanie świątecznych piosenek.  
Nauczyciele zaangażowani w organizację koncertu: Jolanta Wiejak, Monika Czerwonka, Aleksandra Kaczmarczyk, Agnieszka Brodniewicz, Ewa Rudzińska i Krzysztof Partyka. Słodkie upominki dla wszystkich wykonawców zakupiła Rada Rodziców Jedynki. Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Wojtka Koszewskiego.

Beata A. Dąbrowska


Sportowcy  z Jedynki odwiedzili Stadion Narodowy

13 grudnia uczniowie dwóch klas sportowych 7a i IIa wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Młodzież odwiedziła dwa obiekty ściśle związane ze sportem: Stadion Narodowy oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Wizyta na stadionie wzbudziła ogromne emocje, a możliwość zwiedzenia i zobaczenia z bliska m. in. szatni piłkarskich, studia telewizyjnego, kilku loży dla VIP-ów, sali, w której odbywają się konferencje prasowe czy miejsca, z którego piłkarze bezpośrednio wychodzą na murawę – bezcenna. Równie ciekawa okazała się wizyta w mieszczącym się w nowoczesnym Centrum Olimpijskim Muzeum Sportu i Turystyki. Jest ono jedną z najstarszych tego typu placówek w Europie i działa nieprzerwanie od 1952, a zgromadzone w nim zbiory obejmują ponad 46 tys. eksponatów, głównie trofeów sportowych (medali , pucharów, dyplomów), a także pochodni olimpijskich, strojów i sprzętu sportowego naszych gwiazd sportowych. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu Bezpieczna+.

Beata A. Dąbrowska

36 rocznica ogłoszenia  stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. W 36 rocznicę tego trudnego i bolesnego czasu w historii Polski, w holu Jedynki pojawiła się wystawa przypominająca młodzieży wydarzenia z 1981 roku. 12 grudnia uczniowie klasy III c i III b odwiedzili też swoich kolegów z klas 7 oraz I i II gimnazjum wręczając im naklejki  propagujące akcję IPN „Zapal Światło Wolności”. Przez zapalenie świec w oknach naszych domów w środowy wieczór 13 grudnia, Instytut Pamięci Narodowej zachęcał  wszystkich do uczczenia pamięci ofiar  stanu wojennego. Wystawę oraz akcję „Zapal światło wolności” przygotowała Małgorzata Brzozowska.

Beata A. Dąbrowska

Lekcje z historii najnowszej  z IPN
„Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic….”. Stan wojenny w Polsce.


5 grudnia uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści wzięli udział w lekcjach poświęconych wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Zajęcia poprowadził pracownik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Dawid Zagził.
Lekcje historii z IPN w Jedynce to już tradycja. Jak zwykle otrzymaliśmy bardzo ciekawe materiały okolicznościowe. Wśród nich naklejki  propagujące akcję IPN „Zapal Światło Wolności”. Instytut Pamięci Narodowej zachęca  wszystkich do uczczenia pamięci ofiar  stanu wojennego w ten sam sposób: zapalmy światła wolności w oknach naszych domów w środowy wieczór 13 grudnia, o godz. 19.30.

Małgorzata Brzozowska

Andrzejkowy wieczór czwartoklasistów

Andrzejkowy wieczór uczniowie klas 4d (wychowawca Ewa Rudzińska) i 4e (wychowawca Katarzyna Kotyla) spędzili na wspólnym spotkaniu w szkole. W trakcie wieczorku czwartoklasiści integrowali się, wzięli udział w szkolnych podchodach oraz zgodnie z tradycją bawili się przy różnorodnych wróżbach andrzejkowych. Dopełnieniem spotkania była dyskoteka.

Beata A. Dąbrowska

„Jedynka” w Polskiej Akademii Nauk

27 listopada 2017r. nasi uczniowie kolejny raz uczestniczyli w zajęciach odbywających się w Instyucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Co roku, od sześciu lat, odwiedzamy tę placówkę a jej pracownicy prezentują nam zjawiska przyrodnicze w małej skali. Inicjując przemiany , które są, wydawać by się mogło, czymś naturalnym, tłumaczą: jak, dlaczego , kiedy mamy okazję doznawać „cudów” zachodzących w naturze. Tym razem tematem przewodnim było światło i jego magia, całe zajęcia miały na celu wyjaśnić ,na czym polega fenomen jasności, dlaczego niebo jest niebieskie i czy na pewno widzimy to, co istnieje w rzeczywistości.
Współpraca z Polską Akademią Nauk to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi. Każda wizyta w Instytucie lub przyjazd naukowców do naszej szkoły, to seria niezapomnianych przeżyć, które są niezwykle ciekawe i pouczające. Dzięki tym spotkaniom uświadamiamy sobie, że na co dzień nie zastanawiamy się nad zjawiskami, które są dla nas oczywiste a jednak ich odkrycia zrewolucjonizowały naukę.  Odkrywamy więc świat na nowo, bo czy nie na tym powinna polegać nauka? Czy nie prościej, lepiej, ciekawiej,  byłoby wyjaśniać tajemnice przyrody wprowadzając uczniów w świat chemiczno – fizycznej magii? Po każdym takim spotkaniu jesteśmy bogatsi o wiedzę użyteczną, praktyczną, ale nade wszystko pożyteczną. Taka nauka pozostanie w pamięci na pewno na dłużej niż wzory i zależności, które są często tylko dodatkiem do istoty nauki.

Tekst:   Agnieszka Prusik
Zdjęcia: Mateusz Ładziński


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973 r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.
Pamiętajmy, że pozytywna dobra energia, którą przekazujemy innym ludziom wraca do nas.
Uczniowie Jedynki (od oddziałów przedszkolnych do klas III gimnazjum) przygotowali plakaty propagujące to święto i ubrali się w kolorze żółtym (kolor słońca, uśmiechu i radości).
Organizatorami akcji byli uczniowie z koła bibliotecznego: Magda Wydurska, Bianka Piotrowicz, Hubert Krajewski i Patryk Kozicki oraz ich koledzy i koleżanki z klasy 7 c. Pomagały im dziewczynki z grupy teatralnej ,,Pacynka”: Amelka Czubkowska, Dominika Klimaszewska, Iza Iwanicka, Lena Kotyla, Natalka Juchniewicz z klasy 3a oraz dzieci z grupy ,,Tygrysek”: Adrian Zembrzuski, Antoni Chmielewski, Kaja Rykowska, Martynka Jędrzejewska z klasy 2b.  Organizatorzy przygotowali emotki wyrażające radość i rozdawali je wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Dzień ten przyniósł dużo radości nie tylko organizatorom , ale wszystkim obdarowanym osobom.

Opiekun: Joanna Grabowska

16 listopada 2017 przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Nie zapomnieliśmy o nim w naszej szkole: było stoisko z ulotkami, plakaty, prezentacja multimedialna, tematyczne lekcje wychowawcze, spotkania z panią pielęgniarką. A wszystko to nie bez powodu! Statystyki odnośnie palenia tytoniu w Polsce są wciąż niepokojące. Papierosy codziennie pali co czwarty (24%) Polak w wieku 15 i więcej lat. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 31%, wśród kobiet 18%. Problemy zdrowotne przyczynowo związane z paleniem tytoniu to głównie choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego i inne. Oczekiwana długość życia osób palących jest krótsza o ok.10 lat niż u osób nigdy nie palących.
Te statystyki można zmienić rezygnując z palenia tytoniu! Każdy rok a nawet dzień abstynencji tytoniowej jest bezcenny dla zdrowia!
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym         
801 108 108
22 211 80 15
                      www.jakrzucicpalenie.pl
http://www.warmiamazury.tv/nasze-zdrowie/

Małgorzata Parfianowicz

Pomoc dla zwierząt ze schronisk.

George G.Vest powiedział:” Jednym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy cię nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym, jest  zwierzę….kiedy inni przyjaciele odejdą ono, pozostanie”.
Kochamy nasze zwierzęta domowe, ale co z tymi , które nie maja właściciela, które są samotne, smutne, opuszczone?
Październik jest miesiącem pomocy dla zwierząt. W tym roku pod hasłem - „Zwierzę nie jest  rzeczą” nidzicka jedynka ruszyła z akcją zbiórki żywności  dla czworonogów ze  schronisk. Zaangażowała się cała szkoła dzięki czemu zgromadziliśmy pokaźny zapas żywności, kocy, misek i innych przedmiotów, które wspomogą zwierzęta w przetrwaniu zbliżającej się zimy. Akcja przyniosła zamierzony efekt, ale zastanawiamy się nad tym, czy tylko październik jest miesiącem, w którym odczuwamy potrzebę pomocy czworonogom? Pomagajmy im w styczniu, maju, grudniu… Pomagajmy cały rok! Tak niewiele potrzeba, aby okazać się dobrym dla zwierząt, a tak wielkie są potrzeby schronisk. Ta idea będzie nam towarzyszyła przez następne miesiące. Zbiórka potrzebnych rzeczy nie skończy się tu i teraz, lecz postaramy się, aby trwała nadal.

Tekst: Agnieszka Prusik
Zdjęcia: Dorota Taratycka

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada w nidzickiej Jedynce był dniem niezwykle uroczystym. Od rana  w całej szkole panował podniosły nastrój. Udekorowane w barwy narodowe korytarze, prezentacje i wystawa tematyczna nawiązywały do zbliżającego się Święta Niepodległości. Aby przypomnieć o tym ważnym dla Polski dniu i zaprosić na uroczystą akademię  nauczyciel historii wraz z wychowankami odwiedził wszystkie klasy  wręczając uczniom patriotyczne przypinki z symbolami narodowymi.  
Akademia upamiętniająca  99 rocznicę odzyskania przez Polskę  niepodległości  zgromadziła całą społeczność  szkolną. Przedstawienie  było  nietypowe – podstawę stanowiła rozmowa, którą prowadziła młodzież w czasie tworzenia wystawy na temat Święta Niepodległości.  W spektaklu wykorzystano także teksty literackie i  prezentacje multimedialne. Nie zabrakło również pieśni patriotycznych – uczniowie dumnie odśpiewali Rotę.  Występ swoim pięknym głosem uświetniła uczennica kl. II c Magdalena Morawska, która zaprezentowała współczesne  utwory patriotyczne. W przedstawieniu wystąpili  uczniowie klas 6c, 7c, II c i III c gimnazjum. Program przygotowali nauczyciele: Małgorzata Brzozowska, Małgorzata Trybel, Krzysztof Partyka, a o wystrój szkoły zadbali nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.

Małgorzata Brzozowska

„BohaterON – włącz historię”

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie  uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt „BohaterON” ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje Powstańców.  Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, z drugiej natomiast – hołd złożony wszystkim, którzy walczyli  o wolną Polskę. Projekt składa się z trzech głównych elementów: kartki do Powstańca, Portalu o Powstańcach oraz  warsztatów edukacyjnych.
Pierwsze zadanie uczniowie podjęli z dużym zaangażowaniem. Pięknie wypisane kartki do anonimowych lub wybranych ze strony www.bohateron.pl  Powstańców zostały wysłane. Niektórzy uczniowie z niecierpliwością oczekują na odpowiedź, chcieliby nawiązać kontakt z bohaterami, których jak do tej pory znają tylko z krótkich biogramów.

Małgorzata Brzozowska

Zwiedzamy swoje miasto

20 października uczniowie kl. III c gimnazjum udali się do siedziby nidzickich władz. Zwiedzanie ratusza rozpoczęliśmy od sekretariatu i gabinetu Burmistrza. Następnie odwiedziliśmy piękną salę ślubów, gdzie można było poczuć podniosłą atmosferę i zająć miejsca przeznaczone dla nowożeńców. Pani sekretarz oprowadziła młodzież po budynku i opowiedziała o pracy w poszczególnych wydziałach urzędu. Największą atrakcją wizyty w ratuszu było wejście na wieżę i spojrzenie na  rynek miasta z góry. Nie mogliśmy zobaczyć sali obrad władz miasta,  ponieważ jest w trakcie remontu. Mimo to uczniowie z ratusza wyszli zadowoleni – wiedzą już, jakie sprawy można tam załatwić. Większość uczniów w ratuszu do tej pory nigdy nie była. Klasa IIIc w tym dniu zwiedziła również  nidzicki zamek. Oprowadzał nas pan Paweł Bukowski, dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała historii zamku. Przewodnik zaprowadził grupę do sali rycerskiej, sali widokowej oraz tzw. salki  Relaks. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawe wystawy, eksponaty a nawet spotkać się z Białą Damą. Na koniec udaliśmy się do Muzeum Ziemi Nidzickiej, gdzie mogliśmy zobaczyć makietę dawnej Nidzicy, stroje mazurskie, kafle, broń, przedmioty codziennego użytku oraz meble i zabawki. Wizyta w zamku była ciekawą lekcją historii, przypomnieniem czasów odległych, ale jakże ciekawych.

Małgorzata Brzozowska

Z wizytą w Sejmie i Zamku Królewskim

W październiku uczniowie klasy III c  gimnazjum  udali się do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Sejmie. Z niepokojem, ale i powagą młodzież  przekroczyła bramy i bramki polskiego parlamentu. Podczas zwiedzania gmachu pani przewodnik przedstawiła etapy powstawania zabudowań sejmowych i ich przeznaczenie. Najwięcej emocji wzbudziła sala posiedzeń Sejmu, którą mogliśmy zobaczyć tylko  z galerii dla gości. Wrażenie było ogromne: duża sala z wyścielonymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu oraz Prezydenta, wydzielone miejsca dla dziennikarzy, którzy stąd przekazują „na żywo”  wiadomości do mediów. To właśnie tutaj zapadają ważne decyzje, toczą się burzliwe dyskusje między poszczególnymi ugrupowaniami parlamentarnymi. W czasie wędrówki korytarzami  mijaliśmy sale konferencyjne, sale komisji parlamentarnych oraz  biura różnych ugrupowań politycznych. Zatrzymaliśmy się przy tablicy  upamiętniającej wizytę Jana Pawła II w sejmie oraz przy tablicy poświęconej  wybitnym członkom Parlamentu. Obejrzeliśmy również ekspozycję lasek marszałkowskich.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zamku, dawnej siedziby królów i polskiego Parlamentu.  Zamek Królewski był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, tutaj mieszkali królowie, obradował Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Sejm Wielki, to tu została podpisana Konstytucja 3 maja 1791 roku. Tu odbywały się też słynne obiady czwartkowe . Do najciekawszych sal należą Izba Poselska oraz Senatorska. Zwiedzaliśmy również komnaty królewskie: Salę Rycerską, Gabinet Marmurowy, Salę Tronową i Salę Wielką. Podziwialiśmy piękne obrazy, rzeźby i  kryształowe żyrandole. Na koniec w sali kinowej obejrzeliśmy krótki film o  Warszawie w czasie II wojny światowej.  Wyprawa do Warszawy okazała się ciekawą lekcją historii i patriotyzmu.

Małgorzata Brzozowska

KLASA II B Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NIDZICY

  „Historia to tylko rysy na kamieniach…” to cytat z powieści, której tytułu i autora już nie pamiętam. Czy aby na pewno słowa te są prawdziwe? Odnaleźć siebie to przede wszystkim znać swoją tożsamość, swoją historię i miejsce,  gdzie przyszło nam żyć. W ramach poznania i popularyzowania tradycji naszego regionu wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli historii mieliśmy możliwość zwiedzić Izbę Regionalną bogatą w eksponaty, które przybliżyły  historię naszej „małej ojczyzny”. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych faktach z rodzimego dziedzictwa, poznaliśmy zwyczaje, legendy, epizody z życia zwykłych ludzi niegdyś zamieszkujących te  tereny.  Zbiory Izby przywołały wspomnienia związane z naszymi bliskimi, ich życiem codziennym, a cała wizyta okazała się podróżą sentymentalną do czasów, które odeszły i dziś tak niewiele się o nich słyszy , mówi, pamięta. Powinniśmy być dumni z kultury, tradycji, tożsamości, którą reprezentujemy. Poznawać ją i przekazywać dalej przyszłym pokoleniom.

Agnieszka Prusik, Mateusz Ładziński


16 października - Światowy Dzień Walki z Głodem

Co 7 osoba na świecie jest niedożywiona. Oznacza to, że prawie bilion ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a ponad połowa z nich to kobiety i dzieci. Na naszym globie żyje 146 milionów niedożywionych dzieci, a co 6 sekund jedno z nich umiera. 98% głodujących na świecie żyje w krajach rozwijających się, głownie w Indiach, Chinach, Bangladeszu, Kongo, Indonezji, Pakistanie i Etiopii.
Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażenie na negatywne skutki niedożywienia.
Członkowie szkolnego koła PCK chcąc przypomnieć swoim kolegom o problemie niedożywienia i ubóstwa na świecie, przygotowali zdrowy i smaczny poczęstunek. Owoce, warzywa i produkty potrzebne do wykonania  przepysznych kanapek zostały zakupione z dobrowolnych składek uczniowskich a przetwory w słoikach, ciasta  dzięki darczyńcom (uczniom, rodzicom, nauczycielom). Kolorowe kanapki i przepyszne ciasta smakowały wszystkim, a zamiast chipsów dzieci chętnie jadły świeże warzywa i owoce. Koordynatorem działań były panie Małgorzata Parfianowicz i Dorota Taratycka.

Dorota Taratycja

Gimnazjaliści z wizytą  w Przedszkolu Odkrywców

W poniedziałek  23 października Ekozespoły działające przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz ze swoimi opiekunami emerytowaną nauczycielką Elżbietą Orłowską-Ciszek oraz Dorotą Taratycką,  uczestniczyli w Tygodniu Naukowca w Przedszkolu nr 4.
Młodzież przygotowała i zaprezentowała dla najmłodszych doświadczenia, wyjaśniające trudne zjawiska fizyczne związane z powietrzem, wodą, dźwiękiem, magnetyzmem. Młodzi naukowcy mogli m.in. poznać zasady działania magnesów, pograć na butelkach, „wydobyć” melodię ze szklanek, pożonglować bańkami, wykonać samodzielnie szkło-lupę powiększającą, odkryć zasadę działania dźwięku. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Ekozespoły
Dorota Taratycka

Geografia osadnictwa „małej ojczyzny” i regionu

 Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęcia terenowych dla nauczycieli realizowanych ramach Dnia Krajobrazu w niezwykle malowniczym miejscu, jakim jest  Garb Lubawski, ze Wzgórzami Dylewskimi w roli głównej.
Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło nam poznać, m.in.:
• geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania osadnictwa,
• rola rzek i zbiorników wodnych w rozwoju sieci osadniczej,
• co to jest „mała ojczyzna”? Czym różni się od Ojczyzny?
• typy wiejskich układów osadniczych. Co to jest ruralistyka?
• osadnictwo wiejskie a osadnictwo miejskie. Podobieństwa i różnice,
• społeczne i gospodarcze uwarunkowania osadnictwa wiejskiego i miejskiego,
• natura i kultura. Jak społeczeństwo wykorzystuje je do budowania i rozwoju miejsc swego życia?
• co to jest antropopresja?
• czytanie krajobrazu. Poszukiwanie alfabetu.
Spotkanie prowadził dr Wiesławem Skrobot, archeolog, muzealnik i fenomenolog przestrzeni, który jest pracownikiem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Wiesław oprowadzał nas i malowniczo opowiadał o tej wyjątkowej krainie- krajobrazach Wzgórz Dylewskich odnoszonych często do krajobrazów skandynawskich.
Projekt był finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, której kierownikiem jest niezawodna  pani Alicja Szarzyńska.

Dorota Taratycka


Świadomi konsumenci w Jedynce

Przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju "PIONIER" w Szkole Podstawowej nr 1
w Nidzicy odbyły się warsztaty na temat świadomych zakupów. Projekt który miał na celu edukowanie dzieci
i młodzieży w zakresie ochrony praw konsumenta przeprowadzono w klasie V c i IV c naszej szkoły. Poza prowadzącymi prelegentami opiekę nad uczniami sprawowała pani  Wiesława Wojtkiewicz. W sposób holistyczny połączyła społeczny problem związany z zakupami z nauczaniem matematyki. Uczniowie podczas zajęć, w zabawowy sposób  poszerzali  nie tylko swe konsumenckie umiejętności ale także matematyzowali, liczyli  i przeliczali.
Warsztaty zakończyły się sukcesem realizując założone  cele upowszechniania wiedzy na temat ochrony praw konsumenta, roli sprzedawcy, niebezpieczeństwa w Internecie oraz wpływie reklamy na potencjalnego kupującego. Usprawniły również  matematyczne umiejętności uczestników zamieniając ich w rozważnych konsumentów.

A. Wolak

ŚWIĘTO DRZEWA

Drzewo stanowi ważny i wieloznaczny symbol. Od stworzenia świata los drzewa i życie człowieka są wzajemnie z sobą powiązane. Za sprawą dwóch rajskich drzew: drzewa życia i drzewa poznania dobra i zła – drzewo weszło do stałego repertuaru sakralnych symboli chrześcijaństwa. Rajskie drzewo wiadomości, którego owocu odważyli się spróbować pierwsi rodzice, symbolizuje śmierć, utratę Łaski Bożej, moralny upadek, winę i wszelki grzech. Drzewo życia natomiast symbolizuje życie duchowe, wieczne szczęście i uzdrowienie moralne…

Władysław Kopaliński:” Słownik symboli”

Leopold Staff
Wysokie drzewa

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu,
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze,
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu
Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę.

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!
ŚWIĘTO DRZEWA W JEDYNCE
10 października 2017r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy uczciła Święto Drzewa.
Głównym celem naszej akcji  była edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej  społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Sadzenie  drzew aktywizuje nas do działalności: społecznej,  artystycznej i intelektualnej na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich  istniejących skupisk leśnych i parkowych oraz o wynikających z nich  korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków globalnego  ocieplenia.   Uczniowie, dzięki współpracy z Nadleśnictwem Nidzica, które udostępniało nieodpłatnie sadzonki, mieli okazję zasadzić drzewka przed szkołą. Nasi najmłodsi, pod opieką swoich pań, stworzyli cudowne dzieła sztuki, które można podziwiać na szkolnym korytarzu.
Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasi uczniowie zaangażowali się w powierzone im zadania z taką atencją. Wierzymy, iż ich świadomość potrzeby odnowy środowiska zaprocentuje w przyszłości.

Tekst: Agnieszka Prusik
Zdjęcia: Dorota Taratycka


„W sferze marzeń o szkole przyszłości”

      Dnia 3 października 2017 r. uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Biologii i Przyrody, który odbył się w Warszawie. Miałyśmy okazję zobaczyć najnowsze cuda techniki, które ułatwią nam pracę w przyszłości. To, co ma nam do zaproponowania rynek pomocy dydaktycznych, jest niezwykłe. O ile łatwiejsza i ciekawsza staje się nauka przedmiotów ścisłych ze sprzętem wizualizującym najnowszej generacji! Firmy wciąż prześcigają się w ulepszaniu swoich propozycji, przenosząc nas w świat wielowymiarowych aplikacji, kolorowych zajęć przyszłości. Cytując słowa jednego z prelegentów:”…nauka wychodzi z ławek i sal wykładowych na świat więc musimy za nią podążać…”.
Czy szkoły będą mogły temu sprostać? Przyszłość  odpowie na to pytanie. Jesteśmy jednak przekonane, że już dziś możemy podjąć to wyzwanie.

Agnieszka Prusik i Dorota Taratycka

Dzień Języków Obcych i wymiany kultur w Jedynce.

W tym roku obchody Dnia Języków Obcych połączyliśmy z wymianą kulturową między naszym krajem a krajami naszych gości, wolontariuszy- Amira i Djalala, którzy od kilku tygodni uczą w Jedynce języka angielskiego. Pochodzą z odległej Algierii i Iranu i przygotowali dla dzieci i młodzieży prezentacje przedstawiające charakterystyczne dla swoich krajów symbole narodowe i kulturalne, walory krajobrazowe związane z położeniem krajów, muzykę i inne interesujące, związane z danym państwem informacje. Specjalnie dla nas przywieźli i zaprezentowali swoje tradycyjne stroje narodowe oraz smakołyki.
Uczniowie naszej szkoły również przygotowali informacje o Polsce w pigułce, gdzie zawarli krótki zarys historyczny, najważniejsze, godne odwiedzenia miejsca, słynnych Polaków, stroje krakowskie oraz poczęstowali gości polskimi pierogami, bigosem i słodyczami.
Spotkanie zakończył wspólny taniec do tradycyjnej muzyki irańskiej oraz quiz, w którym Amir i Djalal wykazali się wiedzą o naszym kraju oraz znajomością podstawowych polskich słówek.

Monika Pińczewska- Czepło
Agnieszka Wierzbicka

Europejska Noc Naukowców

29 wrzesńia klasa 5 c Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy wzięła udział w Europejskiej Nocy Naukowców, która odbywa się tylko raz w roku równocześnie w dużych miastach całej Europy. Jest to zatem wyjątkowa okazja, aby zajrzeć do niedostępnych na codzień laboratoriów, spotkać się z naukowcami i poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania z „pierwszej ręki”, czy to dotyczące naszego zdrowia czy naszych zainteresowań związanych np. z najnowszymi technologiami. Warto skorzystać z bezpłatnych badań i przeżyć niezapomniane emocje podczas fascynujących pokazów.
Europejską  Noc Naukowców Fusion2Night organizowali:  pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.
Nasza przygoda z Nocą Naukowców rozpoczęła się od „Hipnotyzującej chemii” w Olsztyńkiej Szkole Wyższej. Zobaczyliśmy eksperymenty chemiczne, które wprowadziły nas w ekscytujący świat chemii. Bezpośrednio po pokazie mieliśmy okazję spotkać się z Mirosławem  Hermaszewskim – generałem brygady Wojska Polskiego oraz kosmonautą – jedynym Polakiem, któremu udało się od 27 czerwca do 5 lipca 1978 odbyć lot w przestrzeń kosmiczną. W czasie 8-dniowej misji wykonał  126 okrążeń Ziemi i przebył dystans  5 273 257 km. Zobaczyliśmy łazika marsjańskiego. Pojazd zbudowany został na zawody University Rover Challenge organizowane w Stanach Zjednoczonych i w tym roku zajął 3 miejsce na świecie. Podczas warsztatów „MikroZoo” uczniowie mieli okazję poznać bogaty i różnorodny mikroświat bakterii. Dowiedzieli się o tym, że bakterie mogą mieć różne kolory i kształty. Każdy uczeń mógł własnoręcznie skonstruowany model bakterii zabrać ze sobą do domu. „Anomalie zwierząt łownych” to pokaz odbiegających od normy poroży jeleni ze zbiorów Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Pracownik stacji opowiedział o  zmianach wywołanych przez choroby, "postrzały" rosnącego poroża czy uszkodzenia mechaniczne. „Ciecz nienewtonowską” przygotowaliśmy w misce poprzez zmieszanie mąki ziemniaczanej z wodą (w odpowiedniej proporcji). Gdy na ciecz podziałaliśmy siłą, ta zmieniła swoje właściwości i zachowywała się jak ciało stałe. „Herosi średniowiecza - pokaz walk rycerskich” pozwolił nam wziąć udział w zabawach plebejskich: rzut podkową, rzut nożem, pijany miecz czy wykonanie strzałów z łuku. Niektórym udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki. W „Projektowaniu DNA” wzięliśmy udział w zajęciach interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA poprzez budowanie modeli DNA (ze smacznych pianek), wraz z modyfikacjami, które pojawiają się w jego strukturze podczas naszego życia. „Touch tank - dotknij rybę” to obserwacja i bezpośredni kontakt z jesiotrami pływającymi w basenie. Jesiotry to ryby, które można zaliczyć do żyjących skamielin. Od milionów lat nie zmieniły swojego wyglądu. Większość gatunków jesiotra zalicza się do ryb anadromicznych, czyli wędrujących na tarło z wód słonych do słodkich.
Po krótkiej przerwie pojechaliśmy do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, by tam dowiedzieć się o „Magicznych właściwościach gazów”. Poznaliśmy różnicę między bardzo lekkim helem  a superciężkim sześciofluorkiem siarki. Oprócz tego podczas pokazu zobaczyliśmy eksperymenty z bardzo niskimi temperaturami, m.in. z ciekłym azotem i suchym lodem. Panowie naukowcy bardzo chętnie odpowiadali na nasze pytania. Wzięliśmy również udział w warsztatach: „Czy współpraca się opłaca?” , gdzie dzięki współpracy w grupie stworzyliśmy konstrukcję, która pozwoliła utrzymać nawet bardzo ciężkie różne rzeczy; „Czy wszystko płynie? Ciekawe właściwości wody” to pokaz ciekawych właściwości wody. Wspólnie zastanowialiśmy się dlaczego pieprz ucieka z powierzchni wody oraz jak zachowują się inne zanurzone w niej przedmioty;  „Jak wytrenować swój umysł?” to warsztaty, podczas których próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Ile matematyki jest w zabawie? Jak rozwiązać węzeł gordyjski? W świecie gier, zagadek i łamigłówek logicznych przećwiczyliśmy nie tylko umiejętność wnioskowania i dedukcji, ale również świetnie się bawiliśmy.  W Strefie "Hocki Klocki" mogliśmy tworzyć  z ogromnych klocków różne budowle. Rozwijaliśmy procesy planowania i wdrażania pomysłów, wspieraliśmy ćwiczenie koncentracji i rozwijaliśmy swoją  wyobraźnię. „Kreatywna zabawa z filcem”, to warsztaty, które pokazały ciekawą technikę artystyczną, jaką jest filcowanie czesanki wełnianej. Wykształciły w nas kreatywną postawę i wyrobiły poczucie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość.

Szkoda, że tak ciekawe warsztaty i pokazy odbywają się tylko raz w roku. Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale ze zdobytą nową wiedzą, umiejętnościami i ciekawymi gadżetami. Dziękujemy Rodzicom za wyrażenie zgody na ten wyjazd oraz za jego sponsorowanie. Mamy nadzieję, że za rok uda nam się ponownie wziąć udział w tej niesamowitej „Nocy Naukowców”.

Uczniowie klasy 5 c Szkoły Podstawowej nr 1
z wychowawczynią Wiesławą Wojtkiewicz


Flaxxini – Eine Reise um die Welt”

Dnia 26 września 2017 roku w nidzickim zamku odbyło się spotkanie z przedstawicielami projektu polsko- niemieckiej wymiany listownej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka mniejszości narodowej - niemieckiego miały możliwość uczestniczyć w tym spotkaniu. Projekt rozpoczął się w 3 klasie szkoły podstawowej i trwa do końca 4 klasy. Dzieci odwiedzili Clowni, którzy po krótkim przedstawieniu, z wielkiej walizki przekazali listy dla naszych dzieci, drobne prezenty oraz plakaty A3 o tematyce: moja szkoła i klasa, moje miasto oraz mój kraj. Nasi uczniowie również przekazali przygotowane materiały. W Spotkaniu uczestniczyły także 2 grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rączkach oraz Łynie. Partnerska szkoła, Ludwig- Uhland- Schule mieści się w Gravenbruch ( niedaleko Frankfurtu nad Menem ). Już w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów, by w przyszłości uczniowie oprócz pisania do siebie listów, mogli odwiedzić własne miejsca zamieszkania. Jak widać było dużo zabawy i śmiechu.  

Monika Czerwonka, Aleksandra Kaczmarczyk

Spotkanie młodych w Rybakach

W sobotę 23 września  uczniowie klas III gimnazjum z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu młodych w Rybakach. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem ,,No Limits”. Przyjechało ponad 2,5 tys. młodzieży z Warmii i Mazur, by przez wspólną modlitwę, taniec, śpiew i uwielbienie Boga rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Głównym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył  metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Z koncertem wystąpił zespół  Muode Koty  oraz Hiob, a całość zakończyła adoracja Najświętszego  Sakramentu.

Opiekunowie: Katarzyna Matalińska i Jolanta Szałanda

Rodzinny festyn rekreacyjno – sportowy
w ramach VII Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego

Od 6 lat kalendarz szkolnych imprez w Jedynce otwiera rodzinny festyn rekreacyjno – sportowy podsumowujący Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Tegoroczny VII już Tydzień odbywający się w dniach 10 – 16 września obchodzony był pod hasłem: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci i jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania. VII Tydzień Wychowania wpisujący się w jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi ma skłonić do zastanowienia się czego jako rodzice, wychowawcy i duszpasterze możemy nauczyć się od Matki i Wychowawczyni Syna Bożego.
15 września na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 na zgromadziły się całe rodziny. Wśród gości obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Przybyłek, Radny Rady Miejskiej Pan Marek Kierzkowski, Radny Powiatu Pan Krzysztof Żukowski. Na dzieci i rodziców czekało mnóstwo wrażeń i świetnej zabawy. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła sztafeta rodzinna, w której kolejni mali i duzi zawodnicy pokonywali trasę wokół Orlika. Uczestnicy imprezy mogli wybierać wśród konkurencji sprawnościowych i wziąć udział w quizie religijnym zorganizowanym przez katechetów. Było też specjalne stanowisko Rady Rodziców, gdzie dzieci dawały upust swoim plastycznym umiejętnościom. Ogromną popularnością cieszył się grill. Niezawodny mistrz ceremonii p. Rafał Trybel wytrwale piekł i serwował smakołyki, a pomagał mu w tym p. Jerzy Wojtkiewicz. W przygotowania zaangażowane były też uczennice klasy 7a, IIc i IIa oraz uczniowie klasy IIIb i IIIc.  Nad całością czuwali organizatorzy: dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, katecheci i Rada Rodziców. Różnorodne atrakcje i rodzinna atmosfera sprawiły, że mimo niesprzyjającej pogody zabawa trwała do późnych, popołudniowych  godzin.  

Beata A. Dąbrowska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. Jedynka rozpoczęła 72 rok swojej działalności. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 mieliśmy przyjemność gościć Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Pawła Przybyłka, Burmistrza Pana Jacka Kosmalę, radnego Rady Miejskiej Pana Jacka Zielińskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Dorotę Józefowicz i wiceprzewodniczącą RR – Panią Mariolę Maculewicz Podolską.
Pierwszy dzwonek  był sygnałem do uroczystości powitania w szkolnych murach tych uczniów i nauczycieli, którzy rozstali się ze szkołą tylko na wakacje oraz kolejnych, nowych pokoleń dzieci i młodzieży, którzy zdecydowali się podjąć naukę w Szkole Podstawowej nr 1. Na przekór chłodnej i jesiennej aurze za oknem, w auli szkoły panowała wyjątkowo gorąca atmosfera. Emocje było widać zwłaszcza u rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły szkolne mury. W tym roku naukę w Jedynce rozpoczęło 704 uczniów, w tym 94 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 57 w klasach pierwszych, a 131 uczniów kontynuuje naukę w oddziałach gimnazjalnych. Grono pedagogiczne stanowi w tym roku 62 nauczycieli. Pedagodzy z pewnością dołożą wszelkich starań, by w naszej szkole młodzi ludzie czuli się bezpiecznie, zdobywali i pogłębiali wiedzę, kształcili różnorodne umiejętności,  spełniali swoje marzenia i oczekiwania, nawiązywali przyjaźnie, a pobyt w szkole przynosił im satysfakcję i radość.

Beata A. Dąbrowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego