2017/2018 - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

2017/2018

Konkursy
 

Mamy miejsca w konkursie „Pokaż nam swoje święta"

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy wzięła udział w konkursie „Pokaż nam swoje święta", organizowanym przez Instytut Gość Media. Konkurs trwał od 24.12.2017 r. do 04.01.2018 r. Uczestnicy konkursu przesyłali fotografie szopek bożonarodzeniowych lub innych prac, czy sytuacji związanych ze świętami Bożego Narodzenia do Redakcji Gościa Niedzielnego. Zgłoszone do konkursu fotografie zostały  umieszczone na stronie internetowej olsztyn.gosc.pl. Przez czas trwania konkursu internauci oddawali swoje głosy na wybrane przez siebie, najładniejsze zdjęcia. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy zdobyła w konkursie I i III miejsce. Najwięcej – 1349 głosów zostało oddanych na zdjęcie przedstawiające pracę plastyczną wykonaną przez Wiktorię Majowicz z kl. IV b naszej szkoły, natomiast na fotografię pracy wykonanej przez Kacpra Redysa z kl. III a, która zajęła III miejsce, zostało oddanych 939 głosów.

Fotografie wykonała s. Halina Grygo.

„BARWY WOLONTARIATU”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy wzięła udział w XII edycji konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Dyplomy jako NOMINACJE w regionalnym etapie za różnorodną działalność na rzecz ludzi potrzebujących otrzymała  Aleksandra Rudzińska uczennica kl. II a  gimnazjum zgłoszona przez s. Halinę  Grygo oraz Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy zgłoszone przez Katarzynę Matalińską.
Warto podkreślić że praca w wolontariacie daje naszym uczniom możliwość zrealizowania  pomysłów, oderwania się od szarości dnia codziennego i szkolnego ,,od dzwonka do dzwonka”.  Uczniowie naszej szkoły pomagają bezinteresownie  i czują się szczęśliwi, za co im bardzo dziękujemy i gratulujemy nominacji.

s. Halina Grygo

Konkurs na kalendarz adwentowy

Kalendarz adwentowy ma wyjątkową historię i może wprowadzić magiczny nastrój przed świętami. Jego początki sięgają podobno 1851 roku. Miał on wzmacniać radość z oczekiwania na Boże Narodzenie. Już wtedy każdego dnia wieszano w domach obrazek dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa. Innym wariantem było zapalanie codziennie jednej z 24 świeczek lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. W domach katolickich najczęściej wkładano po jednym źdźble słomy do szopki, aż do Wigilii. Kalendarze adwentowe na dobre zadomowiły się w polskiej tradycji i są dodatkowym elementem, który pomaga przygotować siebie i rodzinę do Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie uczęszczający w Szkole Podstawowej nr 1 na język mniejszości narodowej niemiecki bardzo chętnie przystąpili więc do konkursu na najpiękniejszy kalendarz, który oprócz wyrazu artystycznego miał warstwę dydaktyczną. Pod każdym z 24 numerków znajdowało się niemieckie słówko, zagadka bądź inne zadanie sformułowane w tym języku. Powstały piękne i wyjątkowe prace, oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się przed koncertem kolęd w trzech językach. Konkurs zorganizowali germaniści: Jolanta Wiejak, Monika Czerwonka, Aleksandra Kaczmarczyk.
Wyniki:
Kategoria klasy 1 – 3
I miejsce – Helenka Denis 3a
II miejsce – Natalka Juchniewicz 3a
III miejsce – praca wspólna Ali Milewskiej i Huberta Stryjewskiego  3e

Kategoria klasy 4 – 7
I miejsce – Zofia Dąbrowska 7a
II miejsce – Bartek Milewski 6c
III miejsce – Szymek Szczepkowski 5c

Gratulujemy!

Beata A. Dąbrowska

Konkurs "Koszulka z motto w j. angielskim".

Zwycięskie motto należy do:
-Gabrysi Czarzastej  z kl.5a Friends are like sunshine,they will always make you smile.
Wyróżnienia przyznaliśmy:

-Majowicz Wiktoria 4b  We will change the world.
-Maciejewska Amelia kl.4b  Follow your dreams
Paszkowska Anastazja 6b  Today I'm simply going to be me
Dylęgowska Wiktoria kl.4e  Anything is possible when you are a Unicorn.I can be a unicorn dolphinitely  so cute.
Ponadto udział wzięli:

-Podolska Maja  kl.5a Hop on your unicorn and fly over the rainbow.
-Jastrzębowska Emilia kl.4bYou can't have my hear
-Chincz Kacper kl.6 b Dude feel the beat
-Piotrkowska Zuzanna kl.4b    Keep  calm and cheer on
-Piotrkowska Zuzanna kl.4b  One of these hearts belong to me

Szkolny konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną

Konkurs na dekorację sal lekcyjnych skierowany był do uczniów klas edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Miał na celu przypomnienie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole oraz integrację zespołów klasowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu było udekorowanie pracowni oraz zrobienie gazetki tematycznej dotyczącej Bożego Narodzenia. Poza oddziałami przedszkolnymi każdą salę ozdabiały dwie klasy. Jury w składzie: Dorota Józefowicz, Iwona Olszewska i s. Halina Grygo miało niezwykle trudne zadanie. Wszystkie pomieszczenia były przepięknie ozdobione, a ilość i pomysłowość dekoracji budziła podziw komisji. Wiele z ozdób było własnoręcznie wykonane przez rodziców, dzieci i przez wychowawców. Chociaż nie wszystkim udało się zająć I miejsce, to wygraną dla wszystkich była odświętna udekorowana pracownia i poczucie wspólnoty, które towarzyszyło zaangażowaniu się w jej przystrajanie. Organizatorem konkursu była s. Halina Grygo i Dorota Józefowicz. Sponsorem nagród dla klasy była nasza Rada Rodziców.
Wyniki konkursu:
Kategoria – pracownie edukacji wczesnoszkolnej:
I miejsce – 1a i 3e
– sala NZ 3
II miejsce – 1b i 1c
– sala NZ 2
III miejsce – 3a i 3b
– sala NZ 5
Wyróżnienia - klasa 2a i 2b – sala NZ A oraz klasa 3 c i 3 d – sala NZ 6
Kategoria – oddziały przedszkolne
I miejsce – grupa 0 A

Wyróżnienia – grupy B , C i D

Beata A. Dąbrowska

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„MOJA ULUBIONA KOLĘDA”

Głównym celem konkursu był wybór ulubionej kolędy i prezentacja własnej twórczości plastycznej. Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów z naszej szkoły. Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej wybranej kolędy, jednej lub kilku, którą można było przedstawić w zwyczajach rodzinnego kolędowania czy kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia w środowisku lokalnym itp..
Komisja konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematem , pomysłowości i oryginalności, walorów artystycznych i samodzielności wykonania.
Wyniki:
W kategorii oddziały przedszkolne NAJLEPSZA okazała się:
I miejsce – Alicja Kawiecka,  gr. 0 d    
W kategorii klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej  ZWYCIĘŻYLI:
I miejsce -   Nela Gawlik, kl. 1a
I miejsce -   Michał Zieja, kl. 2a
I miejsce -   Kacper Redys, kl. 3a
II miejsce -   Nikola Gałecka. kl. 1c
II miejsce  -  Michał Majewski, kl. 2a
II miejsce  -  Natalia Dramińska, kl. 3e
III miejsce  - Zuzanna Jabłonowska, kl. 1c
III miejsce -  Maja Kopczyńska, kl. 2b
III miejsce -  Aleksander Kozłowski, kl. 3e

W kategorii klas 4-7 szk. podst. kolejne miejsca przyznano:
I miejsce – Wiktoria Majowicz, 4 b
I miejsce –  Nikola Gawlik, 7a
II miejsce – Oliwia Mielczarek, 4a
II miejsce – Pola Obrębska, 7a
III miejsce – Marcel Klimkowski, 6c
III miejsce – Antoni Mazanowski, 4a

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, która była fundatorem nagród. Organizatorami konkursu były: S. Halina Grygo,  Katarzyna Matalińska, Jolanta Szałanda.

Beata A. Dąbrowska

Uczniowie Jedynki nagrodzeni w Konkursie Wojewódzkim
„Świadectwa przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?”

W piątek 15 grudnia 2017 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala finałowa konkursu „Świadectwa przeszłości. Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?”, którego organizatorem był Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki.  Konkurs sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 20121.
Na konkurs nadesłano 131 prac. Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie, przyznała nagrody w 2 kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe). Przy ocenie prac  kierowano się m.in. następującymi kryteriami: trafność doboru tematu pracy, wartość merytoryczna i edukacyjna, poprawność warsztatowa, wykorzystanie oryginalnych źródeł rękopiśmienniczych i ikonograficznych pochodzących z archiwów publicznych i prywatnych oraz samodzielność autora i estetyka pracy. Podczas gali  Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski wręczyli wszystkim biorącym udział w konkursie uczniom okolicznościowe dyplomy. Ponadto laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Kurator pogratulował uczniom, podziękował także rodzicom i nauczycielom za przekazywanie tradycji oraz  rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowania historią.
Naszą szkołę w konkursie reprezentowały prace literackie uczniów: Aleksandry Rudzińskiej – IIa (nauczyciel Anna Czarzasta), Jowity Józefowicz – 6a (nauczyciel Dorota Wódkiewicz), Macieja Kawałko – 6b (nauczyciel Małgorzata Brzozowska), Magdaleny Wydurskiej – 7c (nauczyciel Katarzyna Leszczyńska) i Zofii Dąbrowskiej – 7a (nauczyciel Aldona Krasnowska).
W elitarnym gronie nagrodzonych uczniów znalazła się Zosia Dąbrowska, której esej pt. „Z Komaszówki do Nidzicy, czyli w obcy świat.” był jednym z dwóch wyróżnionych w konkursie. Poza walorami literackimi podkreślono i doceniono duży ładunek emocjonalny pracy, opisujący historię dziadka Longina Dąbrowskiego – repatrianta z Wołynia.
Drugą nagrodzoną osobą jest Maciej Kawałko, który otrzymał nagrodę specjalną za bogactwo faktograficzne, fotograficzne i udokumentowaną historię rodziny swoich dziadków Domańskich,  od czasów Powstania Styczniowego.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy następnych osiągnięć.

Beata A. Dąbrowska

XVII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O REGIONIE 2017
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie 2017 „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Konkurs (test wiedzy) rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6b: Mikołaj Bonisławski, Mikołaj Filipowicz i Kacper Witczak oraz gimnazjaliści z II c: Krzysztof Brodzik, Dawid Szatkowski i Dominik Smoliński. Cieszy nas niezmiernie, że w obydwóch kategoriach osiągnęliśmy sukces. Na poziomie szkół podstawowych najlepszy w powiecie okazał się Kacper Witczak, a w kategorii klasy gimnazjalne II miejsce zajął Krzysztof Brodzik. Uczniów do konkursu przygotowała pani Małgorzata Brzozowska. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Beata A. Dąbrowska

Szkolny konkurs plastyczny
„Mój własny różaniec - moja pomoc zmarłym”

6 grudnia w świetlicy szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego „Mój własny różaniec – moja pomoc zmarłym”. Jego celem było ożywienie modlitwy różańcowej wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie jej przyjaznej formy młodemu pokoleniu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie napłynęło 56 prac, wszystkie były pomysłowe i piękne. Ocenie podlegał trud włożony w wykonanie, kreatywny dobór techniki, ciekawa interpretacja tematu oraz estetyka wykonanej pracy. Ponieważ większość prac prezentowała wyrównany poziom plastyczny, Jury miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów. Przyznano łącznie 15 miejsc na podium w pięciu kategoriach, 10 wyróżnień i 31 dyplomów uznania. Nagrody i dyplomy zostały wręczone w grudniu, a wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie w holu na I piętrze. Organizatorami konkursu były: s. Halina Grygo, Jolanta Szałanda, Katarzyna Matalińska.
W kategorii oddziały przedszkolne najlepsi okazali się:
I miejsce – Krystian Burniewicz  gr. 0 d
II miejsce – Maja Bonisławska gr. 0 d
III miejsce – Alicja Kawiecka  gr. 0 d
W kategorii klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej  zwyciężyli:
I miejsce - Zuzanna Kucińska 1b
I miejsce -  Maria Załęcka 2b
I miejsce - Oliwia Kowalska 3e
II miejsce -  Oliwia Kosobucka 1a
II miejsce  - Anna Dąbrowska  2b
II miejsce  - Aleksander Kozłowski 3e
III miejsce  -  Olga Pacuszka 1a
III miejsce -  Martyna Jędrzejewska 2b
III miejsce -  Alicja Węgierska 3b
Wyróżnienia: Kaja Rykowska 2b, Blanka Szynkiewicz 1a, Julia Bojanowska 1a,
Szymon Fijak 2b, Helena Denis 3a, Alicja Bublijewska 3a, Antonina Przybyłek 3a
W kategorii klas 4-7 szk. podst. i klas II – III gimnazjum
I miejsce – Antoni Mazanowski, 4 a
II miejsce – Nikola Gawlik, 7a
III miejsce – Jan Siemek, 4 b
Wyróżnienia: Marta Burniewicz 5b, Katarzyna Korzeniewska 5e, Katarzyna Zygnerska 6c
Magdalena Morawska II c
Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach .

Beata A. Dąbrowska

IV Gminny plastyczny konkurs logopedyczny
„Logopedyczne choinki Jedynki”

12 grudnia rozstrzygnięto IV Gminny konkurs plastyczny „Logopedyczne choinki Jedynki”. Należało na niego wykonać w dowolnej technice choinkę, której dekoracja nawiązywałaby do ćwiczonych na zajęciach głosek. Konkurs był skierowany do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w dwóch kategoriach wiekowych (zerówki i najstarsze grupy oddziałów przedszkolnych oraz klasy 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej), a jego celem było m. in. utrwalanie poprawnej wymowy, inspiracja do zabawy słowem, rozwijanie zdolności i umiejętności manualnych. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa ilość prac z 6 oświatowych placówek gminnych (Szkoła Podstawowa w Rączkach – 17, Szkoła Podstawowa nr 2 – 2, Szkoła Podstawowa nr 3 – 2, Szkoła Podstawowa nr 1 – 26, Przedszkole nr 4 „Kraina Odkrywców” – 5, Przedszkole nr 2 – 2). Jury w składzie: Anna Siemek (logopeda z Przedszkola nr 4), Dorota Józefowicz (Przewodnicząca RR w SP nr 1) i Joanna Grabowska (nauczyciel biblioteki w SP nr 1) miało niezwykle trudne zadanie. Wszystkie prace były piękne i pomysłowe, ale komisja oceniająca oprócz estetyki i walorów artystycznych, brała pod uwagę zgodność z tematem, a także wkład dziecka w wykonanie choinki. Po długich naradach wyłoniono zwycięzców. Nagrodzono także i oceniono 5 prac przestrzennych. Wszystkie choinki wyeksponowano na pokonkursowej wystawie w holu Jedynki. Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, a wszyscy uczestnicy dyplomy, zakładki logopedyczne i drobne upominki. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a logopedom, nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w  przygotowanie dzieci do konkursu gorąco dziękuję.

Organizator konkursu – Beata Anna Dąbrowska

Wyniki konkursu:
Kategoria Ioddziały przedszkolne
I miejsce – Maja Moranko – Przedszkole nr 4 i Wiktoria Tyszka – SP nr 1 – 0c
II miejsce – Maja Grudzińska SP nr 1  – 0a i Tomek Walkiewicz SP nr 1 – 0d
III miejsce – Damian Grzebski SP nr 1 – 0c, Kuba Fabiszewski – SP nr 1 – 0d i Lena Rybicka – Przedszkole nr 4

Wyróżnienia: Halinka Jastrzębowska – SP nr 2, Zosia Szczepańska – Przedszkole nr 2 i  Szymek Fijałkowski – SP nr 1 – 0b
Kategoria II – klasy 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej:
I miejsce – Dawid Mówiński i Sandra Manowska – klasa 2 – Szkoła Podstawowa w Rączkach
II miejsce – Nikola Gałecka – 1c i Weronika Kraus – 3e – SP nr 1
III miejsce – Aleksandra Klarewicz – 3c – SP nr 3 i Nela Gawlik – 1a – SP nr 1
Wyróżnienia: Tomasz Kurkiewicz, Alan Pawłowski – Szkoła Podstawowa w Rączkach i Julek Narolski – 1c – SP nr 1
Kategoria – Praca przestrzenna
I miejsce – Kasia Mazanowska – SP nr 1 – 0c
II miejsce – Karol Kopecki – SP nr 1 – 0c
III miejsce – Kamil Mielczarek – SP nr 1 – 0a i Hania Koszewska – SP nr 1 – 1a
Wyróżnienie – Ewa Ostrowska – SP nr 1 – 0dPowiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze Niemiec

Dnia 8 grudnia 2017 r. uczniowie: Mikołaj  Filipowicz i Kacper Witczak z klasy VIB oraz Agnieszka Jakubiak z klasy IIC gimnazjum reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kulturze Niemiec , w którym zajęli III miejsce. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Szkotowie. Uczestnicy przygotowali prezentację multimedialną  na temat wybranego  kraju związkowego Niemiec i wykonali albumy na temat niemieckich zwyczajów, muzyki oraz literatury dziecięcej. Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszego rozwoju w  nauce języka mniejszości narodowej – niemieckiego.

Monika Czerwonka

XXIII Przegląd Małych Form Teatralnych

23 listopada w nidzickim zamku odbył się XXIII Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Styl życia, a zdrowie”. Organizatorem konkursu jest Nidzicki Ośrodek Kultury we współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nidzicy. Jego główną ideą jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym popularyzacja wiedzy o szkodliwości palenia, używania wszelkich narkotyków i spożywania alkoholu oraz zapobieganiu chorobom układu krążenia, nowotworowym i cywilizacyjnym. W kategorii szkół podstawowych Jury doceniło występ naszych młodych aktorów i przyznało im II miejsce. Ich przedstawienie pt. „W sieci” niosące jasny przekaz o uzależnieniu młodych ludzi od wirtualnego życia, wzbudziło duże emocje i poruszenie wśród publiczności. Przygotowali je uczniowie klasy 6a: Julia Bronowicka, Maja Brzozowska, Aleksandra Szczepkowska i Jakub Pejas pod kierunkiem pani Anny Czarzastej i pani Doroty Wódkiewicz.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Beata A. Dąbrowska

Nasi uczniowie nagrodzeni w gminnym konkursie plastycznym
„Misiowy kapelusz”

W piątek 24 listopada w nidzickim zamku po raz czternasty świętowano Światowy Dzień Pluszowego Misia z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną. Podczas uroczystości rozdano też nagrody dla dzieci, których prace zostały dostrzeżone i wyróżnione w konkursie plastycznym ph. „Misiowy kapelusz”. Cieszy nas bardzo, że w gronie laureatów znalazła się silna reprezentacja uczniów Jedynki. Serdecznie gratulujemy!

Kategoria grupy przedszkolne i klasy „0”
I miejsce – Alicja Kawiecka – kl. 0 D (opiekun Dominika Bonisławska)
II miejsce – Karol Kopecki – kl. 0 C (opiekun Dorota Ojrzyńska)
III miejsce – Katarzyna Mazanowska – kl. 0 C  (opiekun Dorota Ojrzyńska)

Wyróżnieni:
Marianna Branowska – kl. 0 D (opiekun Dominika Bonisławska)
Zofia Margalska – kl. 0 B (opiekun Elżbieta Sitarz)

Kategoria klasy I-III

II miejsce – Maja Lasek – kl. I B (opiekun Anna Jabłonowska)

Wyróżnieni:
Alicja Bublijewska – kl. III A (opiekun Beata Ewa Dąbrowska)
Maja Nisio – kl. III B (opiekun Agnieszka Zawadzka)

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Ewy Bublijewskiej.

Beata A. Dąbrowska

Uczniowie Jedynki laureatami w konkursach wojewódzkich
podsumowujących XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

27 października 2017 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie odbyła się uroczystość podsumowująca XIX Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Obecni na niej byli m. in. Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pani Wioletta Śląska – Zyśk oraz Metropolita Warmiński, Ks. Abp. Józef Górzyński. Po oficjalnych wystąpieniach członków Komitetu Honorowego XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny i występach artystycznych podsumowano wojewódzkie konkursy: literacki – „Uczę się Ciebie rodzino” i plastyczny – „Miłość w rodzinie” . Cieszymy się niezmiernie, że w obydwu konkursach uczniowie Jedynki znaleźli się w gronie laureatów.
Zofia Dąbrowska (klasa 7a) otrzymała nagrodę w konkursie literackim w kategorii list – opiekun p. Aldona Krasnowska. Na konkurs napłynęły 172 prace literackie, w tym 36 listów.  W konkursie plastycznym nagrody otrzymali: Nikola Gałecka (1c) – opiekun p. Dominka Bonisławska oraz Maksymilian Kozłowski (3e) – opiekun p. Sylwia Gawlik. Ich prace zostały zauważone i wyróżnione spośród 404 nadesłanych na konkurs. Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Organizatorami konkursów byli: Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych ,,Forum Prorodzinne”, Kuratorium Oświaty, SP nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej, Pałac Młodzieży w Olsztynie.

Beata A. Dąbrowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego