Dokumenty do pobrania - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - dokumenty do pobrania


PROCEDURY  PRZYJMOWANIA DZIECI  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY na rok szkolny 2017/2018

1. KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
2. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
3.
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
4.
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
5.
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w roku szkolnym 2017/20181. Zgłoszenie dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
2.
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu, do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
3.
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego
4.
WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów pełnosprawnych rozpoczynających w roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasach III szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, o którym mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz.114 i 693) tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie.

5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY ROK SZKOLNY 2017/2018
6.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego