Doradztwo zawodowe - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Doradztwo zawodowe

Rok szkolny 2018/2019

Drodzy uczniowie! Szanowni Rodzice!
Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675). Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół, które będą realizowały doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole będą realizowane zajęcia z:
preorientacji zawodowej w edukacji wczesnoszkolnej (forma doradztwa realizowana w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej. To ogół działań o
   charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku szkolnym do środowiska pracy);
orientacji zawodowej w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (forma doradztwa realizowana w klasach 4 - 6 publicznych szkół podstawowych. Celem orientacji zawodowej jest
   wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji  edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji);
doradztwa zawodowego w klasach 7 – 8 (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady
 zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z  zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowych planach nauczania (10 godzin w roku szkolnym), zgodnie z podstawa programową);
doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjum (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady
 zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z  zakresu doradztwa zawodowego).

Doradztwo zawodowe będzie realizowane w:
• oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
• klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
• w klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
• w klasach III gimnazjum na dodatkowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowe (warsztaty zawodoznawcze, porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców, zajęcia grupowe na godzinach wychowawczych).
Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675).

W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

W dniach 15-19 X trwał Ogólnopolski Tydzień Karier, czyli OTK - pod hasłem „ Młode pokolenie na rynku pracy”.
Jest to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Nasi uczniowie realizowali powyższe działania poprzez:

 
 

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła, jako jedyna w powiecie, do Programu Wspomagania Uczniów realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Program ten ma na celu wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni  kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.
W ramach tego działania nasi uczniowie odwiedzą cztery zakłady pracy na terenie naszego województwa  Pierwsza wycieczka, zorganizowana przez p. Iwonę Olszewską  i szkolnego koordynatora programu Annę Szczepkowską , miała miejsce 27 listopada.
Uczniowie klasy 3 gimnazjum zwiedzili Zakład Produkcji Obuwia s.c Vi-GGa-Mi  w Działdowie. Jest to firma rodzinna działająca na rynku od 1992 roku, produkująca tekstylne buty dla dzieci. Uczniowie mieli okazję poznać cały proces technologiczny, zapoznali się pracą maszyn i różnymi stanowiskami pracy w tymże zakładzie.
Dziękujemy bardzo kierownictwu Vi-GGa-Mi za możliwość zwiedzenia zakładu.


14 stycznia , dzięki Programowi Laboratorium – Mój Profil , uczniowie klasy 3B gim. mieli okazję zwiedzić  zakład produkcyjny Tymbark z siedzibą w Olsztynku.
Tymbark MWS sp.z.o.o.sp.k. od roku 1996 należy do grupy Maspex, jednej z największej w Europie środkowo-wschodniej firm w segmencie produktów spożywczych. Grupa jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Ukrainie, na Słowacji, czołowym producentem na Węgrzech, Litwie, Rumunii i Bułgarii. Produkty powstające w zakładach grupy Maspex są dostępne na wszystkich kontynentach  poza Antarktydą – trafiają do ponad 30 państw świata.
Uczniowie zapoznali się z nowoczesną linią produkcyjną i  centrum logistycznym zatrudniającym wyspecjalizowanych pracowników. Zakład w Olsztynku zatrudnia ponad 700 pracowników i wciąż czeka na nowych zapewniając im dobre warunki pracy i przyjazny system socjalny.


Hotel Dr I.Eris Wzgórza Dylewskie
 18 grudnia 2018r. uczniowie klasy III a Gim. odwiedzili Hotel SPA położony w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnymi stanowiskami i zawodami na najwyższym poziomie hotelarstwa, w miejscu gdzie luksus idealnie komponuje się przyrodą.
Opiekunowie: A. Szczepkowska i  I.Olszewska

We wtorek 20 listopada  nidzicką komendę, w ramach realizacji doradztwa zawodowego, odwiedzili uczniowie klasy VIII b naszej szkoły. Spotkanie z młodzieżą prowadziła pani Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy Izabela Demska. Uczniowie zapoznali się z pracą policjantów, zasadami naboru do policji, zasadami właściwego alarmowania w sytuacjach zagrożenia, pracą oficera dyżurnego jednostki. Podczas spotkania młodzi ludzie mieli możliwość zwiedzenia budynku komendy oraz zapoznania z policyjnym wyposażeniem.
Serdecznie dziękujemy za możliwość bliższego poznania tej instytucji i bardzo profesjonalne przygotowanie się do naszej wizyty.

Anna Danuta Szczepkowska
Iwona Olszewska.

W dniach 08.10 2018r. i 11.10.2018 r. w Tygodniu Kariery uczniowie z klasy VII b

i VII a pod opieką pań Anny Szczepkowskiej i Iwony Olszewskiej, w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do przedsiębiorstwa ISOROC Polska S.A. w Nidzicy.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania z inspektorem BHP, który omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedsiębiorstwa. Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie firmy ISOROC – producenta najwyżej jakości ekologicznych produktów z wełny mineralnej. Wełna mineralna otrzymywana w wyniku stopienia skał stanowi doskonałą izolację termiczno-akustyczną wykorzystywaną na polskim, i nie tylko, rynku budowlanym.
Na początku byliśmy w laboratorium gdzie dokonuje się analiz komponentów stosowanych przy produkcji. Potem przeszliśmy  przez kolejne hale produkcyjne , w których widzieliśmy jak powstaje wełna mineralna na poszczególnych etapach produkcji. Mogliśmy również  poznać maszyny i urządzenia wykorzystywane w trakcie wytwarzania produktu finalnego. Widzieliśmy magazynowanie i ekspedycję towaru.
Młodzież miała możliwość poznać grupy zawodów,  które funkcjonują w całym przedsiębiorstwie, ich specyfikę oraz niezbędne kwalifikacje potrzebne do wykonywania poszczególnych prac.
Dziękujemy dyrekcji firmy za możliwość poznania zakładu i bardzo rzetelne
i interesujące zorganizowanie naszego pobytu na terenie zakłady.

Anna Szczepkowska
Iwona Olszewska

Rok szkolny 2017/2018

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach
,, Ja na rynku pracy : moje kompetencje i moje talenty ! ‘’
16-20 października 2017 roku
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy


Program działań  :
Konkurs plastyczny :

,, Moje talenty drogą do sukcesu zawodowego ”
( 16- 19.10 2017r  wykonywanie prac)- organizator :  Małgorzata Trybel

Godzina wychowawcza  z pasją :

,,  Kompetencje i talenty drogą do sukcesu zawodowego ”
(16-19.10.2017r).- wychowawcy klas SP i Gimnazjum

Warsztaty rękodzieła: ,, Warmińsko- mazurskie inspiracje ”

19.10.2017r.godz. : 13.00- 14.30- organizator : Sylwia Gawlik ( świetlica szkolna )

Wycieczki zawodoznawcze : ,Zegarmistrzowska precyzja ” i ,, Zakręcona pizza ”

16. i 17.10 2017r. – organizatorzy :  Dominika Bonisławska i  Sylwia Gawlik

Program :,,Megamisja”-  podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów
i nauczycieli
19.10.2017r. godz. 11.40- 12.40- organizator : Dorota Józefowicz( świetlica szkolna )

Przedstawienie prezentacji ,, Nasze kompetencje i  talenty ”

18.10.2017r. godz. 13.00-14.00 organizatorzy Iwona Olszewska i Dorota Józefowicz

Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczniami /rodzicami

19.10.2017 r. godz. 16.00- 17.00 – doradca zawodowy Iwona Olszewska


Serdecznie zapraszamy !

W dniach 16- 20 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło przewodnie w tym roku brzmiało ,, Ja na rynku pracy : moje kompetencje i talenty ! ” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy promowano działania z zakresu doradztwa zawodowego.
Na początku tygodnia pojawiły się w szkole plakaty informacyjne dotyczące harmonogramu zaplanowanych działań oraz stoiska z  materiałami edukacyjno- zawodowymi dla uczniów , nauczycieli i rodziców.
Przez cały tydzień wychowawcy klas  VII i II i III Gimnazjum prowadzili lekcje wychowawcze : ,, Godzina wychowawcza z pasją”. Próbowali razem ze swoimi uczniami odpowiedzieć na pytanie :  Talent czy ciężka praca – co ważniejsze by osiągnąć sukces?
Nauczyciele naszej szkoły  byli organizatorami wycieczek zawodoznawczych do zegarmistrza, pizzerii, Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy , firmy produkcyjnej
,, Stalmot and Wolmet ”. Uczniowie mieli  okazję poznać specyfikę pracy  w poszczególnych zawodach, umiejętności, kompetencje a czasem talenty pracowników.
W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia w ramach programu ,, Megamisja”, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli oraz przedstawienie prezentacji ,, Nasze kompetencje i  talenty ”.
W dniu 19 października odbyły się w auli szkoły warsztaty plastyczne decoupage  ,
w których uczestniczyli zaproszeni goście : uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dywitach wraz z opiekunem.
W ramach wymiany doświadczeń uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w nauce tańca ZUMBA , którą poprowadziła nauczycielka z Dywit oraz jej podopieczni.
Przez cały tydzień (16- 20 października ) wykonywane  były prace plastyczne na konkurs
 ,, Moje talenty drogą do sukcesu zawodowego .” Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i były olbrzymie trudności z wyborem zwycięzców.
W ramach OTK w naszej szkole można było również spotkać się indywidualnie  z  doradcą zawodowym , który służył informacjami doradczo-edukacyjnymi  i odpowiadał na pytania uczniów.
Podsumowanie   Tygodnia Kariery zostało umieszczone na stronie internetowej szkoły.
W działania związane z realizacją OTK w naszej szkole zaangażowani byli nauczyciele: Dominika Bonisławska, Sylwia Gawlik, Dorota Józefowicz, Małgorzata Trybel
oraz Małgorzata Parfianowicz- pedagog szkolny i Iwona Olszewska – koordynator , doradca zawodowy.

W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2017/18 , do szkół i placówek,  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego  zachęcam do zapoznania się z poniższą prezentacją. Konferencja_31.08.2017

Iwona Olszewska
Zródło : W- MODN Olsztyn

Rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo

       Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby im to ułatwić, polecamy artykuł w „Edukatorze Zawodowym" pt. Co dalej, gimnazjalisto?, który pokazuje możliwe ścieżki kształcenia. Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem pt. Technika kuszą młodzież oraz rankingiem najlepszych techników ogłaszanym corocznie przez „Perspektywy”
(Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016).
Polecamy także inne materiały z zakresu poradnictwa zawodowego, np.:
- 10-odcinkowy cykl filmów pt. Drogi Zawodowe. Przykładowe sposoby wykorzystania filmów przedstawione są w scenariuszach zajęć dostępnych na stronie www.doradztwo.koweziu.edu.pl
- Rozwijam skrzydła – filmy animowane (przykładowe tytuły odcinków: Przymiarka do wyboru zawodu, Zawody, co warto o nich wiedzieć, Szkolnictwo ponadgimnazjalne, ale jakie)
- Filmy o zawodach (pokazują, na czym polega praca w 31 zawodach, np. witrażysta czy tapicer)
- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
- e-gazetki o zawodach (np. Zawody elektryczno-elektroniczne - czy to dla mnie?, Zawody obszaru medyczno-społecznego - czy to dla mnie?).

Zapraszamy do odwiedzania stron www.koweziu.edu.pl i www.edukator.koweziu.edu.pl. Zachęcamy do śledzenia aktualności z życia środowisk związanych z kształceniem zawodowym i poradnictwem zawodowym, uczestniczenia w organizowanych przez nas kursach, szkoleniach, konferencjach, korzystania z publikowanych tu zasobów.


Wydział Informacji i Promocji KOWEZiU

Wycieczka zawodoznawcza do Stalmotu  

Dzięki współpracy z PPP w Nidzicy, zainteresowani uczniowie klas trzecich gimnazjum wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym z PPP odwiedzili Stalmot Wolmet producenta okuć meblowych.  Jest to firma z tradycjami sięgającymi roku 1974. Posiada trzy nowoczesne fabryki zlokalizowane w Polsce. Sprzedaż realizowana jest bezpośrednio oraz przez sieć dystrybucji na rynkach międzynarodowych.

Małgorzata Parfianowicz

Dzięki współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy 17.05.2017 30 zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjum naszej szkoły (dwie grupy po 15 uczniów) uczestniczyło w wycieczce o charakterze zawodoznawczym, do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Po jednostce oprowadzała nas policjantka Izabela Demska, która z pasją, w niezwykle interesujący i potoczysty sposób przedstawiła nam arkana zawodu policjanta.  Za niezapomniane wrażenia: dziękujemy!

Małgorzata Parfianowicz

Dzień Otwarty ZSRiO w Jagarzewie

28.04.2017 odwiedziliśmy (18 zainteresowanych uczniów klas III gimnazjum i dwóch opiekunów) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących podczas Dnia Otwartego tej szkoły.
Plan wizyty
:                                                   
9.00 – Przywitanie gości (sala gimnastyczna)
Lekcje otwarte z:
9.05 – 9.35 Technikum Obsługi Turystycznej - NOWOŚĆ

9.40 – 10.10 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

10.15 – 10.45 Technikum Agrobiznesu

10.50 – 11.10 Poczęstunek przygotowany przez uczniów
            Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
11.10 – podział na grupy:
            I. zajęcia w siłowni,
            II. zwiedzanie szkoły,
            III. zwiedzanie internatu – zainteresowani uczniowie.
11.40 – 11.50 Recital uczennicy ZSRiO.
11.50 - Podsumowanie wizyty w szkole.

Małgorzata Parfianowicz

TARGI PRACY I EDUKACJI

26 kwietnia 2017 uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w nidzickiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Celem imprezy była pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, przedstawienie oferty edukacyjno-szkoleniowej placówek oświatowych oraz umożliwienie młodzieży nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy. Swoje stanowiska na Targach miały szkoły, uczelnie oraz instytucje i lokalni pracodawcy.

Małgorzata Parfianowicz

„lekcje z ZUS-em”

   Podstawa programowa stawia przed szkołą zadanie rozwijania umiejętności i postaw warunkujących sprawne  i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dlatego nasza szkoła rozpoczęła cykl zajęć „Lekcje z ZUS-em” dla klas gimnazjalnych. Lekcja była prowadzona przez pracowników na terenie placówki ZUS. Uczniowie zapoznali się czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. Pierwsze zajęcia odbyły się 23 lutego 2017r. z udziałem klasy II c  pod opieką P. M. Brzozowskiej     ( n-l WOS)  i A. Szczepkowskiej ( doradca zawodowy).

Anna Szczepkowska

„Rynek pracy XXI wieku!”

17 lutego w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyły się szkolenia dla kilku grup gimnazjalistów pod hasłem „Rynek pracy XXI wieku!”. Prowadził je Pan Marcin Polkowski, wieloletni szkoleniowiec firm japońskich, pracujący tam jako człowiek – orkiestra: pomysłodawca i koordynator szeregu dużych projektów na bardzo wielu polach aktywności. Na co dzień Pan Polkowski współpracuje z licznymi start-upami wspierając je jako coach, innowator i mentor biznesowy. Jego konikiem są zagadnienia związane z teorią i praktyką innowacji oraz social media. Szkolenie miało na celu pokazanie młodym ludziom stojącym u progu wyboru dalszej drogi życiowej i wkraczającym w świat zawodowej działalności co zrobić, by na początku zawodowej kariery nie popaść w rutynę i wypalenie, jak posługiwać się mediami społecznościowymi w mądry sposób i jak dbać o własny wizerunek oraz jakie konsekwencje niesie brak reakcji w życiu i  jak umiejętnie podążać za pasją.

Beata A. Dąbrowska

W dniu 19.01.2017 odbyło się spotkanie pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy Pani Ady Waśk (pedagog, doradca zawodowy) z rodzicami uczniów klas III gimnazjum naszej szkoły. Temat spotkania: „Zawodowy rodzic”.
Spotkanie miało na celu przedstawienie rodzicom ich roli w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej ich dzieci.

Małgorzata Parfianowicz

W miesiącu październiku 2016 w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery przypadającym w dniach 17-23.10.2016 w naszej szkole przeprowadzono konkursy plastyczne: w szkole podstawowej „Mój wymarzony zawód” – koordynator Małgorzata Trybel, a w gimnazjum „Moja pasja, mój zawód” – koordynator Małgorzata Baranowska.
Najładniejsze prace wykonali uczniowie:

Sebastian Szczepkowski
5 b – LEŚNICZY
Wiktoria Kowalewska
5 b – NAUCZYCIELKA
Anastazja Paszkowska
5 b – KUCHARKA
Jan Słomkowski
I A gimnazjum – POLICJANT
Maciej Łukaszuk
 I A gimnazjum - ASTROFIZYK

Małgorzata Parfianowicz

Uczniowie klas III gimnazjum, zainteresowani ofertą kształcenia ZSRiO w Jagarzewie mieli możliwość uczestnictwa w Dniu Otwartym, który odbył się 22 kwietnia 2016 roku. Wzięło w nim udział 38 uczniów naszej szkoły. Organizatorzy zagwarantowali niezapomniane wrażenia!

Program Dnia Otwartego 22.04.2016 r.
8.45
Przywitanie gości (sala gimnastyczna).

Lekcje otwarte: 8.50 – 9.35  

                       - liceum ogólnokształcące( sala nr 6),
                       - liceum ogólnokształcące - teatr ( sala nr 14),
                        -technologii żywienia ( stołówka),
                      - technologii żywienia ( sala nr 34)
9.40 – 10.25
  - technikum agrobiznesu ( lekcja otwarta w plenerze,
                                                za salą gimnastyczną/sala 11),
                          - fragment treningu piłki siatkowej ( sala gimnastyczna),
                      
Podczas lekcji otwartych można było również zwiedzić internat szkoły

10.30
Poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych ( sala gimnastyczna). PYSZNA PIZZA!!!!


11.00

• Występ wokalny uczennicy ZSRiO
• „Twoja twarz brzmi znajomo” - konkurs.

12.00
Podsumowanie wizyty w szkole ( sala gimnastyczna).

Podczas przerw międzylekcyjnych słuchaliśmy radia „ Węzeł”,
którego program prowadzili dziennikarze ZSRiO w Jagarzewie .


W dniu 05.04.2016 (wtorek) uczniowie klas trzecich gimnazjum naszej szkoły wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Targi odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej w godzinach 10-13.
Uczniowie, między innymi, mieli możliwość zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia na rok szkolny 2016/2017, przedstawioną przez szkoły ponadgimnazjalne. Było to dla nich bardzo cennym doświadczeniem, pomocnym przy wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W dniu 10.03.2016 odwiedzili nas uczniowie ZSRiO z Jagarzewa, którzy uczniom klas III gimnazjum zaprezentowali własne produkty kulinarne. Arcydzieła małej gastronomii nawiązywały tematycznie do zbliżającej się wiosny oraz Świąt Wielkanocnych. Można było degustować i podziwiać między innymi kurczaczki o oczkach z ziarenek pieprzu, biedroneczki z pomidorków koktajlowych, jeże z gruszek i wiele innych. Prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia!!! Co odważniejsi podjęli wyzwanie ucząc się składać serwetki na kształt wielkanocnego królika.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego