Działalność: rok 2017/2018 - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działalność: rok 2017/2018

Rada Rodziców

Rada Rodziców realizując swoje statutowe zadania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 podejmowała działania mające na celu wspieranie bieżącej działalności szkoły. Brała udział m.in. w tworzeniu programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły, uchwalaniu dni wolnych od zajęć, w debacie na temat ośmiu kluczowych kompetencji w edukacji.
Ponadto sfinansowała w całości działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, wspomogła finansowo wiele konkursów szkolnych ( " Moje talenty drogą do sukcesu zawodowego", "Logopedyczne Choinki Jedynki", "Najpiękniej udekorowana sala" itp.) i inicjatyw zarówno sportowych (Kopernik Cup), jak i kulturalno - rozrywkowych( Rodzinny Festyn Rekreacyjno - Sportowy, Pasowanie Pierwszoklasistów, "Kino z MegaMisją" itp.)
Rada Rodziców zorganizowała kolejne już Warsztaty Bożonarodzeniowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnej.
Rada Rodziców pragnie gorąco podziękować Państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy tak aktywnie uczestniczyć w życiu naszej szkoły!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego