Działalność - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działalność

Kilka słów o naszej działalności.

  Biblioteka  jest miejscem w naszej szkole, gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie miło i kulturalnie można spędzić wolny czas. Nauczyciele –bibliotekarze  wspierają dzieci w ich rozwoju oraz zwiększają ich motywację do nauki  .
  Organizowane są  konkursy czytelnicze  maratony klasowe , które uczą kreatywności naszych uczniów oraz wspierają nauczycieli w realizacji podstawy programowej.
Co roku w poczet czytelników wprowadzamy uroczyście uczniów klas pierwszych , prowadzone są również zajęcia z edukacji czytelniczej .
  Prowadzone są koła zainteresowań. Koło czytelnicze inspirowane twórczością Astrid Lindgren, koło biblioteczne oraz koło teatralne „Pacynka” . Dzieci są zarówno aktorami, reżyserami jak i scenografami.
  Bardzo ważną okazała się współpraca biblioteki szkolnej z MGBP i Biblioteką Pedagogiczną w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, która rozszerzyła naszą ofertę czytelniczą  skierowaną przede wszystkim do nauczycieli i starszej młodzieży, co spowodowało znaczny wzrost czytelnictwa.
   Nauczyciele –bibliotekarze pomagają nauczycielom przygotować uczniów do sprawdzianów  zewnętrznych na przykład przez cotygodniowe zajęcia dodatkowe ,, Godzina dla szóstoklasisty’’   polegające na rozwiązywaniu testów z „Victor Junior”.
W szkole bibliotekarze organizują od kilku lat gminny konkurs
„ Słowniki i encyklopedie jako źródło informacji bezpośredniej”.

 

„Sześciolatek w Bibliotece ZS nr 1 w Nidzicy”

  Biblioteka  jest miejscem w naszej szkole gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie miło i kulturalnie można spędzić wolny czas. Nauczyciele –bibliotekarze wspierają dzieci w ich rozwoju, zwiększając motywację do nauki  przez atrakcyjne zajęcia w  formie zabawowej.
Organizowane są  konkursy czytelnicze ( szkolne, międzyszkolne , gminne) , które uczą kreatywności naszych dzieci oraz wspierają nauczycieli w realizacji podstawy programowej .
Prowadzone są koła zainteresowań. Koło czytelnicze inspirowane twórczością Astrid Lindgren oraz koło teatralne „Kukiełka”. Dzieci są zarówno aktorami, reżyserami jak i scenografami .
Dzieci z klas 4-tych przygotowały i wystawiły następujące przedstawienia sześciolatkom :

 • „Marta i Puszek w wesołym miasteczku” – bajka nauczyła dzieci rozpoznawać i nazywać emocje,

 • „Małpka Czarodziejka” – uczyła dzieci jak rozpoznać różnicę między „ byciem ważnym „ od „ważniactwa”,

 • „Głos Koguta” - bajka uczyła jak zapanować i wyciszyć negatywne emocje,

 • „Świat Bajek”- przedstawienie ukazało dzieciom  „jakim skarbem są książki”,

 • „Czarodziejskie słowo”- bajka uczyła dzieci dobrych manier i zachowań.

Poprzez tę formę pracy z sześciolatkiem zachęcamy  dzieci do wyrażania pozytywnych i hamowania negatywnych emocji, kształtujemy kulturową kontrolę emocji, co ułatwia szećiolatkowi funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 • Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele .

 • Biblioteka otwarta jest w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 • Książki wypożycza się bezpłatnie.

 • Jednorazowo wolno wypożyczać trzy książki.

 • Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.

 • Wypożyczone książki należy szanować.

 • Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego, wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.

 • Książkę zagubioną lub zniszczoną musi odkupić uczeń.

 • Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 • W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie.

 • Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku  szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.

 • Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

 • Czytelnia otwarta  jest według ustalonego harmonogramu.

 • Z książek i czasopism czytelni korzysta się na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

 • Książki i czasopisma należy szanować.

 • Za zniszczoną książkę lub czasopismo odpowiada  czytelnik.

 • Po wykorzystaniu książek lub czasopism czytelnik odnosi je na ustalone miejsce.

 • W czytelni obowiązuje kulturalne zachowanie.

10 -lecie współpracy

Nidziccy bibliotekarze już od 10 lat współpracują ze sobą w ramach Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Nidzickich utworzonego z inicjatywy Joanny Grabowskiej i Anna Szczepkowskiej nauczycieli – bibliotekarzy z ZS nr 1 .
Do zespołu należą bibliotekarze ze wszystkich szkół nidzickich, z Rogoża , Jagarzewa oraz z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej.           

Dla bibliotekarzy z zespołu samokształceniowego ważne są  wspólne cele: dokształcanie, integracja środowiska nauczycieli- bibliotekarzy, organizacja wspólnych przedsięwzięć, pomoc koleżeńska i współpraca między szkołami. Współpraca  środowiska bibliotekarzy trwa i rozwija się a wszyscy doceniają płynące z niej korzyści. Dzięki współdziałaniu rozwija się wypożyczanie międzybiblioteczne ( biblioteki szkolne korzystają z bogatego księgozbioru biblioteki publicznej i pedagogicznej), organizowane są konkursy na szczeblu gminnym i powiatowym.
  Bardzo ważna jest współpraca bibliotek szkolnych z  Miejsko – Gminna Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną.  Biblioteki te są doskonałym miejscem wycieczek i lekcji bibliotecznych dla szkolnej młodzieży. Uczestniczymy również  w wystawach, prelekcjach, konkursach  i spotkaniach  autorskich organizowanych przez MBP.  12 czerwca w bibliotece na zamku  Zespól Samokształceniowy Bibliotekarzy Nidzickich uroczyście świętował  10 –lecie lokalnej integracji. Zgrany zespół może osiągnąć w swojej okolicy więcej niż jeden, nawet najbardziej ambitny i pracowity nauczyciel- bibliotekarz.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego