Erasmus+ - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Erasmus+

CREATIVITY THROUGH STORIES


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy została partnerem projektu programu Erasmus+ p.t.: „Creativity Through Stories”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo Współpracy Szkół. Koordynatorem jest rumuńska szkoła Liceul Tehnologic Agricol comuna Barcanesti, a pozostałymi partnerami szkoły z Grecji, Bułgarii i Turcji.
Projekt trwa dwa lata i zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. Wezmą w nim udział uczniowie najstarszych klas naszej szkoły: klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjalnych. W trakcie trwania projektu będą oni realizowali, pod opieką nauczycieli – członków zespołu projektowego,  różnorodne zadania związane z tematyką projektu: poznawaniem narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego dzięki opowieściom, rozwiną swoje umiejętności z języka angielskiego, poznają historię i kulturę czterech państw – Grecji, Turcji, Rumunii i Bułgarii. Projekt będzie opierał się na współpracy ze szkołami z w/w państw.
W czasie trwania projektu zorganizowane będą wyjazdy do krajów partnerskich opłacone z funduszy unijnych. Wezmą w nich udział uczniowie, którzy sumiennie realizowali działania projektowe. Uczestnicy wyjazdu wyłonieni będą zgodnie z regulaminem przez komisję rekrutacyjną. Podczas takich wyjazdów uczniowie będą gościli w domach rodzinnych uczestników projektu  współpracujących krajów. Na miejscu organizowane będą warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne. Nasza szkoła w maju 2019 r. będzie również gościć uczniów i nauczycieli z Grecji , Turcji, Rumunii i Bułgarii. Wtedy  uczniowie uczestniczący w projekcie będą musieli przyjąć u siebie uczniów z tych państw.
Udział w projekcie jest dla uczniów dużą szansą na rozwijanie zainteresowań, naukę języka, poznanie rówieśników z innych państw, ich kultury i tradycji.
Nauczyciele – członkowie zespołu projektowego:
Agnieszka Brodniewicz – szkolny koordynator projektu
Małgorzata Baranowska
Anna Czarzasta
Robert Mendrek
Ewa Rudzińska
Dorota Wódkiewicz

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 26 PAŹDZIERNIKA 2018r.
UWAGA! NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018r.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE REKRUTACJI
(link do regulaminu)

REGULAMIN DOSTĘPNY JEST NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE Erasmus+, w bibliotece szkolnej i u koordynatora projektu.
Prosimy o składanie dokumentów w „koszulce” do koordynatora projektu p. Agnieszki Brodniewicz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego