GEOCERTYFIKAT - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

GEOCERTYFIKAT

Nidzicka „JEDYNKA” z GEOCERTYFIKATEM

GEOCERTYFIKAT to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególną rolę w otrzymaniu GEOCERTYFIKATU miały wszelkie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy, regionu.
W przedsięwzięciu udział wzięło 41 przedszkoli i szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęte przez placówki działania były na wysokim poziomie i w pełni zasługują na GEOCERTYFIKAT.
Szkoły wszystkich szczebli i przedszkola, ubiegające się o certyfikat, pokazały, że myślą i działają znacznie szerzej i prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej formie. Z wielką przyjemnością i radością kapituła certyfikatu zapoznawała się z podejmowanymi inicjatywami dotyczącymi tworzenia lapidariów geologicznych, piaskownic peleontologicznych i archeologicznych, kolekcji skał i skamieniałości. Podziwialiśmy organizowane przez placówki: „Dni Skamieniałości”, „Dni Geologii”, Festiwale Nauki, wystawy fotograficzne (np. tropem zapomnianych miejsc i budowli, śladami ginących cmentarzy, skały i skamieniałości, krajobraz polodowcowy). Z ciekawością przyglądaliśmy się przygotowanym fotoreportażom np. „Różnorodność form krajobrazu polodowcowego”, czy też organizowanym warsztatom z gliną. Podziwialiśmy uczniów, którzy przemierzali kilometry dróg i inwentaryzowali geostanowiska, stare cmentarze, uczestniczyli w edukacji na temat skał i skamieniałości itp.
To był, dla kapituły, zaszczyt móc poznać kadrę pedagogiczną bogatą w wiedzę i doświadczenie, posiadającą niezwykle umiejętności i predyspozycje oraz pasję do wykonywanego zawodu. Cieszymy się, bowiem taka postawa nauczycieli, to klucz do rozwoju zainteresowań oraz pasji dzieci i młodzieży.
Koordynatorkami  projektu w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy były Panie: Dorota Taratycka i Elżbieta Orłowska – Ciszek.
Wręczenie GEOCERTYFIKATÓW odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego