Kalendarz imprez - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez/uroczystości/konkursów
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
na rok szkolny 2017/2018


Rok szkolny 2017/2018 – w naszej szkole jest ROKIEM NAUK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZO  - INFORMATYCZNYCH I EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Wrzesień 2017 (10 – 16 września) – FESTYN RODZINNY z okazji obchodów VII TYGODNIA WYCHOWANIA Chrześcijańskiego (15 września 2017 r. - piątek). „Maryja wychowawczynią pokoleń””www.tydzienwychowania.pl – materiały dla nauczycieli, rodziców uczniów do wykorzystania min. na godzinach wychowawczych, lekcjach historii, języka polskiego, wos - u, religii. Miejsce – boisko ORLIK 2012 przy SP nr 1. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy, UKS „JEDYNKA” Nidzica oraz Rada Rodziców. Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora – Joanna Zielińska, Dariusz Kosobucki, Michał Leszczyński, Katarzyna Matalińska, Jolanta Szałanda, s. Samuela Grygo.

17.09.2017 r. 78. rocznica agresji ZSRR na Polskę - uczczenie pamięci ofiar agresji i okupacji sowieckiej. Działania mają na celu ocalenie od zapomnienia prawdy historycznej i będą wyrazem narodowej pamięci oraz hołdu oddanego poległym, więzionym i zesłanym. Osoba odpowiedzialna – Pani Małgorzata Brzozowska i Pan Marek Dąbrowski.

26.09.2017 r. Europejski Dzień Języków - http://edl.ecml.at/ – osoba odpowiedzialna za wpisanie wydarzenia na podanej stronie internetowej i organizację Europejskiego Dnia Języków w SP nr 1: Pani Monika Czerwonka przy współpracy z Panią Aleksandrą Kaczmarczyk, Panią Agnieszką Brodniewicz i Panią Jolantą Wiejak, Panią Agnieszką Wierzbicką, Panem Michałem Sawickim.

29.09.2017 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – rejestracja szkoły Pani Bogumiła Adamska, współkoordynator Pani Małgorzata Trybel.

4.10.2017 r. uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów – odpowiedzialni za organizację – wychowawcy klas 1 SP.

06.10.2017 r. – Dzień Papieski – „Idźmy naprzód z nadzieją” – uroczyste wystawki od 02 października do 11 października Pani Małgorzata Trybel, s. Samuela Grygo, K. Matalińska, D. Józefowicz – 1 i 2 piętro szkoły. Dzień 6 października połączony z rozmyślaniami nad tekstami Jana Pawła II, np. wieczornica – Pani A. Krasnowska we współpracy z nauczycielami religii.

20.10.2017 r. – 22.10.2017 r. – Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt COPERNIK CUP 2017.
Miejsce – hala sportowa. Główny organizator: UKS „JEDYNKA” Nidzica oraz SP nr 1. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Joanna Zielińska. Współorganizatorzy – Urząd Miejski, MOSiR w Nidzicy.
Październik 2017 r. – Szkolny Konkurs „Mój różaniec” – organizator SP nr 1 w Nidzicy. Osoby odpowiedzialne za realizację – nauczyciele religii.
Listopad 2017 r. – Święto Niepodległości – wystawka od 6 do 17 listopada – osoby odpowiedzialne Pani Małgorzata Trybel, Pani Małgorzata Brzozowska. Odświętny wystrój szkoły – nauczyciele świetlicy szkolnej.
Listopad 2017 r. – Noc Naukowców i Artystów – osoba odpowiedzialna Pani Ala Wolak.
Listopad 2017 r. – Przegląd Małych Form Teatralnych – wg przydziału dodatkowych czynności nauczycieli.

Listopad 2017 r. – Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienne wariacje” – dla przedszkolaków.
Miejsce – SP nr 1. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Dorota Ojrzyńska.
02.12.2017 r. – Mikołajkowy Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla najmłodszych.
Miejsce: hala sportowa. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy i MOSiR. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Danuta Urbanowska, Katarzyna Kotyla, Wiesława Taradejna.
13.12.2017 r. – 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego – uroczyste wystawy, przedstawienie – osoba odpowiedzialna Pani Małgorzata Brzozowska i Pan Marek Dąbrowski.
Grudzień 2017 r. – Gminny Konkurs „Logopedyczne Choinki Jedynki” – organizator SP nr 1 Nidzica. Osoba odpowiedzialna za organizację – Beata Anna Dąbrowska.
Styczeń 2018 r. – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców (rocznik 2005 i   młodsi) NIDZICA CUP 2018.
Miejsce – hala sportowa. Główny organizator: UKS „JEDYNKA” Nidzica oraz SP nr 1. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – M. Kosobucki. Współorganizator: MOSiR w Nidzicy.

10.02.2018 r. -  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców
„Od przedszkola do Old Boya” (rocznik 2009 i   młodsi).
Miejsce – hala sportowa. Główny organizator: Stowarzyszenie Old Boys Nidzica oraz SP nr 1. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Piotr Saternus. Współorganizator: MOSiR w Nidzicy.
Styczeń/luty 2018 r. (w okresie ferii zimowych) – obozy sportowe – nauczyciele wychowania fizycznego w klasach o profilu sportowym. Ferie w Jedynce – zainteresowani nauczyciele.

21.02.2018 r. – Powiatowy Konkurs Języka Polskiego, dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas VII SP z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Miejsce – SP nr 1. Główny organizator: SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Aldona Krasnowska.
Luty 2018 r. - Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Miejsce – SP nr 1. Główny organizator: SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Agnieszka Wierzbicka, Agnieszka Brodniewicz.
1 marca 2018 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystawki, akademia – osoby odpowiedzialne Pani Wioletta Romańska, Małgorzata Brzozowska.

Marzec 2018 r. – Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas 5 – 7 Szkoły Podstawowej.
Miejsce – SP nr 1. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Dorota Wódkiewicz.

30.03.2018 r. – FESTIWAL NAUKI – przy współpracy z Polską Akademią Nauk
– Wydział Chemii Fizycznej w Warszawie, Stowarzyszeniem „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, młodzieżą Gimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna. Patronat honorowy – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
Miejsce – hala sportowa. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy oraz PAN Wydział Chemii Fizycznej. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Wioletta Romańska, Agnieszka Prusik. Współorganizatorzy – Urząd Miejski, MOSiR w Nidzicy.

28 marca – 01 kwietnia 2018 r. – wizyta gości z Litwy – osoby odpowiedzialne Pan Artur Pacuszka, Pani Wioletta Romańska, Pan Marek Dąbrowski, wychowawcy klas II-III gimnazjum.

Marzec 2018 r. – Gminny Konkurs Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej dla uczniów klas II gimnazjum.
Miejsce – SP nr 1. Główny organizator – ZS nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Helena Maj – koordynatorzy: Bogumiła Adamska, Agnieszka Prusik, Marta Saternus.

Od 5.04.2018 r. do 12.04.2018 r. – 78 Rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 8 rocznica katastrofy smoleńskiej – uroczyste wystawki, wykłady pracownika IPN Delegatura w Olsztynie – osoby odpowiedzialne Małgorzata Brzozowska, Wioletta Romańska, Marek Dąbrowski.

Kwiecień 2018 r. – Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
Miejsce – SP nr 1. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – Bogumiła Adamska – koordynator – Wiesława Wojtkiewicz

27 kwietnia 2018 r. – happening z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – osoba odpowiedzialna: Małgorzata Brzozowska, Joanna Zielińska.
Maj 2018 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – akademia – osoby odpowiedzialne zgodnie z przydziałem obowiązków.

Maj 2018 r. – Turniej Filmowy – osoby odpowiedzialne – Pani Anna Czarzasta, Beata Dąbrowska, wychowawcy klas II gimnazjum.
Maj 2018 r. – GALA TALENTÓW „JEDYNKI” – osoby odpowiedzialne – Beata Dąbrowska, Joanna Zielińska, Anna Czarzasta.

Maj/Czerwiec  2018 r. – Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Literacki o Błogosławionej Bolesławie Lament.
Miejsce – SP nr 1. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy. Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora – s. Samuela Halina Grygo. Współorganizatorzy – Urząd Miejski, Starostwo w Nidzicy, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Od 06.06.2018 r. do 13.06.2017 r. – upamiętnienie rzezi wołyńskiej
– wystawki, wykłady – osoby odpowiedzialne Pani Małgorzata Brzozowska i Pan Marek Dąbrowski.

Czerwiec 2018 r. – Dzień Projektów Gimnazjum – osoby odpowiedzialne – wychowawcy klas II gimnazjum.

Czerwiec  2018 – Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
Miejsce – stadion miejski. Główny organizator – SP nr 1 w Nidzicy. Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora – wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciele świetlicy prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz n-le wychowania fizycznego Katarzyna Kotyla, Joanna Zielińska, Piotr Saternus.  Współorganizatorzy – Urząd Miejski, MOSiR w Nidzicy.
 
30.06.2017 r. – 01.07.2017 r. – III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców (rocznik 2005 i młodsi) NIDZICA CUP 2016.
Miejsce – stadion miejski. Główny organizator: UKS „JEDYNKA” Nidzica oraz  SP nr 1. Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora Marcin Kosobucki. Współorganizatorzy – Urząd Miejski, MOSiR w Nidzicy, NOK.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego