Logopeda - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Logopeda

GODZINY  PRACY  LOGOPEDY w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek – 8.30 – 15.00
Wtorek –        8.00 – 14.00
Środa –         8.00 – 14.00
Czwartek –     8.00 – 14.00
Piątek –         8.00 – 11.30

adres email: logopeda.jedynka@wp.pl
telefon: 89 625 21 16 (sekretariat szkoły)

logopeda - mgr Beata Anna Dąbrowska

AKTUALNOŚCI – CO W MOWIE PISZCZY...

 
 


OPIEKA LOGOPEDYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W Szkole Podstawowej nr 1 dzieci objęte są opieką logopedyczną już od 1999 roku. Na terapię, w formie dodatkowych zajęć, uczęszczają wszyscy potrzebujący uczniowie, głównie z  oddziałów przedszkolnych i klas edukacji wczesnoszkolnej. Gabinet logopedyczny znajduje się na parterze, na wprost wejścia do sali gimnastycznej. Gabinet wyposażony jest w liczne i atrakcyjne pomoce logopedyczne, gry, układanki, puzzle, domina, pomoce multimedialne. Dzięki temu, uczymy się przez zabawę, a utrwalanie zdobywanych umiejętności jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Dbamy też o przyjazną atmosferę, która bardzo pomaga w pracy terapeutycznej.


PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Poprawna pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i stylistycznym mowa, jest niezwykle istotnym czynnikiem gwarantującym prawidłowy i wszechstronny rozwój człowieka. W naszych czasach umiejętność poprawnego mówienia jest szczególnie ważna, bowiem coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym. Tymczasem polskie statystyki podają utrzymujące się od lat na wysokim poziomie wskaźniki wad wymowy u dzieci. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat dziecko miało zagwarantowaną fachową opiekę i pomoc logopedyczną.


GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Jednym z warunków prawidłowej wymowy jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy. Ich ruchy powinny być celowe i dokładne. Dlatego też narządy mowy trzeba ćwiczyć, aby wypracować maksymalną precyzję ich działania. Najlepiej trenować przed lustrem, żeby widzieć efekty swojej pracy. Drugim ważnym elementem jest  nauka prawidłowego oddychania. Ta niezbędna czynność fizjologiczna, jest podstawą dobrej wymowy.  Celem ćwiczeń oddechowych jest pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, zróżnicowanie fazy wdechowej i wydechowej, wyrabianie umiejętności pełnego i szybkiego wdechu oraz wydłużanie fazy wydechowej i dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi.
Gimnastyka buzi i języka oraz ćwiczenia oddechowe mogą być każdorazowym wstępem do ćwiczeń logopedycznych w gabinecie specjalisty, ale też świetną zabawą w domu. Wspólne ćwiczenia z rodzicami sprzyjają rozwojowi więzi między rodzicami i dziećmi, rozwojowi kreatywności, uzyskaniu sprawności narządów artykulacyjnych, a w efekcie utrwalaniu prawidłowych nawyków artykulacyjnych i poprawnej wymowie.


DRODZY RODZICE, PAMIĘTAJCIE

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo, u jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.
A jeśli mowa Waszego dziecka wzbudza w Was obawy  i wątpliwości – zgłoście się do logopedy!
Sami też możecie pomóc dziecku w rozwoju prawidłowej mowy:
• rozmawiając z Nim jak najwięcej, czytając książki i opowiadając bajki – nie pozwólcie, by głównym źródłem poznawania mowy był język reklam i telewizji
• używając w rozmowach prawidłowych form gramatycznych i stylistycznych
• unikając języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem
• dbając o Jego słuch, prawidłowy zgryz i nie zaniedbując przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych
• wspierając logopedę w procesie terapeutycznym


LOGOPEDYCZNE KONKURSY PLASTYCZNE

Utrwalanie poprawnej wymowy to nie tylko nauka tekstów, wierszyków i zabawy ze słowem. Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną przezwyciężają trudności związane z mówieniem także poprzez rozbudzanie plastycznej twórczości. Praca nad rozwojem mowy w oparciu o techniki plastyczne, wyzwolenie radości tworzenia, prezentacji swoich umiejętności oraz wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka, to kolejna droga, do utrwalania poprawnej wymowy, a także do rozwoju zainteresowań. Dzieci objęte opieką logopedyczną w Jedynce systematycznie biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych: ogólnopolskich, organizowanych przez Wydawnictwem KOMLOGO (np. „Raz, dwa, trzy - powiedz Ty!”, „Łamańce językowe w ulubionym wierszu Juliana Tuwima”,  „Syczące węże”) oraz w autorskich: gminnym konkursie „Logopedyczne choinki Jedynki”, szkolnym „Logopedyczna gra” czy w „Logopedyczne graffiti”

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego