Podręczniki - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podręczniki

Szkolny Zestaw Podręczników
Oddział Przedszkolny przy Szkole  Podstawowej  nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2018/2019


• Pakiet "Dzieciaki w akcji" – 6-latki

Autor: Anna Stelmach- Tkacz, Karolina Mucha
Karty pracy: cz. 1, 2, 3, 4- wyprawka plastyczno- techniczna.
        Wydawnictwo: Nowa Era

Religia:

Z Panem Jezusem
- podręcznik Archidiecezji Warmińskiej, 6-latki ,
B. Śmigiera, A. Rayzacher – Majewska,  K. Naczke – Wójcik, E. Wołowiec, U. Kryczka (red.)

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa  I a, I b , I c , Id  Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2018/2019

 Tytuł podręcznika: Elementarz odkrywców. Podręcznik klasa 1( 4 części)
Autor: edukacja polonistyczna i społeczna: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak.

 Tytuł podręcznika: Elementarz odkrywców Matematyka klasa 1(2 części)

Autor: Edukacja matematyczna: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
Materiały ćwiczeniowe:
Elementarz odkrywców - Ćwiczenia- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (4 części)
Elementarz odkrywców - Ćwiczenia – edukacja matematyczna (2 części)
Zeszyt ćwiczeń Dzień odkrywców
     Zeszyt do kaligrafii
     Zeszyt do kaligrafii matematycznej
     Muzyka z płytą CD dla ucznia
     Informatyka z płytą CD dla ucznia

Wydawnictwo: Nowa Era.   Numer dopuszczenia
 Klasa 1 semestr 1:  MEN 790/1/2017
  Klasa 1 semestr 2:  MEN 790/2/2017
(Program: Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia Nowa Era)
Język angielski:

Autor: Carol Read, Ana Soberon

Tytuł: Bugs Team 1 +  materiały ćwiczeniowe

Wydawnictwo: Macmillan
Numer dopuszczenia: 811/1/2017
Podręcznik do religii   dla klasy 1 szk. podst
.
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
– edycja warmińska,  cz.1 i cz. 2 autor: Ks. dr Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak,
Wyd. Katechetyczne, Warszawa, 2017r.

Język mniejszości narodowej- niemiecki:

Autor: Brigitte Beier, Stefanie Erdmann, iris Herbst, Ulrrike Kahler
NIKO 1- Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej I- III + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: Lektorkllet
Nr dopuszczenia: 776/1/2016

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa II a, II b , II c  Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2018/2019

Podręczniki:
• Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna i środowiskowa. Cz. 1 -4
• Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Cz. 1 -2


Materiały ćwiczeniowe:

• Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
 Autorzy: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak
• Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część  1,2
 Autorzy: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
• Zeszyt ćwiczeń Potyczki ortograficzne
• Informatyka z CD
• Muzyka


Wydawnictwo: Nowa Era
Numery dopuszczenia
Klasa 2 semestr 1:  MEN 790/3/2018
Klasa 2 semestr 2:  MEN 790/4/2018

Język  angielski:

Klasa II Bugs Team 2 +  zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Carol Read, Ana Soberon

Wydawnictwo: Macmillan

Dopuszczenie 811/2/2018


Podręcznik do religii:

Tytuł: „A oto Ja jestem z wami”

– edycja warmińska,   cz.1 i cz. 2 Autor: Ks. dr Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak,
Wyd. Katechetyczne, Warszawa, 2017r.
Język mniejszości narodowej- niemiecki:

Autor: Brigitte Beier, Stefanie Erdman, Iris Herbst, Ulrike Kahler
Tytuł: NIKO 2- Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej I- III  + zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo: Lektorklett
Nr dopuszczenia: 776/2/2016

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła

Klasa  III a, III b   Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2018/2019

Podręczniki:
Autorzy :  Maria Lorek , Lidia Wellman

Tytuł podręcznika: Nasz elementarz klasa 3

Materiały ćwiczeniowe:

Autor: edukacja polonistyczna i społeczna: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień,
Edukacja matematyczna: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwim,

Przyrodnicza: Joanna Winiecka - Nowak

Tytuł: Elementarz XXI wieku : Materiały edukacyjne (1,2,3,4) ,
Ćwiczenia- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (2 części)
Ćwiczenia – edukacja matematyczna (2 części)

Wydawnictwo: Nowa Era

Język  angielski:

Klasa III Our Discovery Island 3 +  zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Leone Dyson, Tessa Lochowski, Linette Ansel Erocak, Sagrario
Salaberri

Dopuszczenie 393/3/2011/2015

Religia:

Autor: Ks. dr Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak
Tytuł: Kto spożywa moje Ciało, ma życie
– edycja warmińska cz. I i II
Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa, 2017r.
Numer podręcznika AZ -13-01/10-WA-2/14

Język mniejszości narodowej – niemiecki:

Autorzy: Zastąpiło Lucyna, Kozubska Marta, Krawczyk Ewa
Tytuł: ABC Deutsch 3
+ zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: PWN
Numer dopuszczenia:  415/3/2014/2016

Kolor czerwony- Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 4a, 4b, 4c
, 4d Szkoła Podstawowa  nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
8/2019

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.
Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Szkoła Podstawowa. Klasa 4.
+ materiały ćwiczeniowe

WSiP

861/1/2017
861/2/2017

2.

Język angielski

Nick Beare

Brainy. Klasa 4
+
materiały ćwiczeniowe

Macmillan

831/1/2017

3.

Muzyka

Monika Gromek,
Grażyna Kilbach

  Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.            

Nowa Era

852/1/2017

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak

Do dzieła.
Podręcznik do plastyki dla klasy 4 SP

Nowa Era

903/1/2017

5.

Historia i społeczeństwo

Bogumiła Olszewska
Wiesława Surdyk-Fertsch
Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  dla klasy czwartej  szkoły podstawowej.
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

877/1/2017

6.

Przyroda

Maria Marko- Worłowska,
Feliks Szlajfer,
Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.
Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

863/2017

7.

Matematyka

M. Dąbrowska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki

Matematyka 4 z plusem.
+
materiały ćwiczeniowe Matematyka 4 wersja c

GWO

780/1/2017

8.

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

847/1/2017

9.

Technika

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/1/2017

 

Religia

Ks. M. Czyżewski
E. Adamowicz
D. Kornacka

Jestem chrześcijaninem-
edycja warmińska

Wydawnictwo Katechetyczne
Warszawa

AZ-21-01/10-WA-3/13

10.

Język mniejszości narodowej- niemiecki

Marta Kozubska
Ewa Krawczyk
Lucyna Zastąpiło

Ich und du neu.
Podręcznik  do języka niemieckiego dla klasy 4
+
materiały ćwiczeniowe

WSZ.PWN

808/1/2017

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa.
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 5a, 5b, 5c
, 5d, 5e Szkoła Podstawowa  nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
8/2019

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w
wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath
Anita Żegleń


Ewa Horwath
Anita Żegleń

Język polski. Słowa z uśmiechem. Podręcznik. Szkoła Podstawowa
+
Język polski. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła Podstawowa klasa 5
+ materiały ćwiczeniowe

WSiP

861/3/2018
861/4/2018

2.

Język angielski

Nick Beare

Brainy. Klasa 5
+
materiały ćwiczeniowe

Macmillan

831/2/2018

3.

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

852/2/2018

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas
Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

903/2/2018

5.

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej
+
Materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

877/2/2018

 

Geografia

Feliks Szlajfer,
Zbigniew Żaniewicz,
Tomasz Rachwał,
Roman Malarz

Planeta Nowa
Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

906/1/2018

6.

Biologia

Maria Sęktas,
Joanna Stawarz

Puls życia
Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/1/2018

7.

Matematyka

M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki,

Matematyka z plusem 5
+
materiały ćwiczeniowe
Matematyka z plusem 5.
Wersja C

GWO

780/2/2018

8.

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

847/2/2018

9.

Technika

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Jak to działa?
Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2/2018

10.

Religia

M. Czyżewski (red.)

Wierze w Jednego Boga- Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM

AZ-2-01/10
AZ-22-01/10-WA-3/14

11.

Język mniejszości narodowej
-język niemiecki

Marta Kozubska
Ewa Krawczyk
Lucyna Zastąpiło

ICH UND DU NEU
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5
+zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwa Szkolne PWN

808/2/2018

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 6a, 6b, 6c Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
8/2019

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej.
+ Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii. Podręcznik  ćwiczeniami do klasy 6
+
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

551/5/2014/2016
551/6/2014/2016
551/7/2014/2016

2.

Język angielski

Jayne Wildman
Izabella Hearn

Discover English 2
+
materiały ćwiczeniowe

PEARSON

402/3/2011

3.

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej  szkoły podstawowej.
+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/3/2014

4.

Matematyka

M. Karpiński
P. Zarzycki
M. Dobrowolska
M. Jucewicz

Matematyka 6 z plusem. Podręcznik do matematyki dla  klasy 6 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe (wersja C)

GWO

733/3/2016

5.

Przyroda

Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Hanna Kowalczyk

Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły odstawowej klasa 6
„Tajemnice przyrody „

Nowa Era

399/3/2014/2015

6.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki
Marta Łabecka

„Jak to działa ?‘’
Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy 6  szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2010/2016

7.

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

„Lubię to !”
Podręcznik do  zajęć komputerowych dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

729/3/2017

8.

Religia

Zbigniew Marek SJ (red.)

PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA
Nowa wersja

WAM
Kraków

AZ-23-01/10-KR-1/14

9.

Plastyka

Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak

„Do dzieła”
Podręcznik do plastyki dla klasy 6

Mac Edukacja

326/3/2011/2015

10.

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

589/2/2015

11.

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Halina Wachowska
Mieczysława Materniak

Mach mit !3.
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI
+
zeszyt ćwiczeń

WSZ.PWN

375/3/2014

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa.
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa
7a, 7b, 7c Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
8/ 2019

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Grażyna Kiełb

Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
+
materiały ćwiczeniowe

WSiP

861/7/2017

2.

Język angielski

Patrick Howarth
Patricia Reilly
Daniel Morris

All Clear. Klasa 7.
+
materiały ćwiczeniowe

Macmillan

848/1/2017

3.

Język niemiecki

Ewa Kościelniak-
Walewska

Meine Deutschtour.
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej
+
Materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

838/1/2017

4.

Historia

Jarosław Kłaczkow
Anna Łaszkiewicz
Stanisław Roszak

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

877/4/2017

5.

Geografia

Roberty Malarz
Mariusz Szubert

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/3/2017

6.

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/4/2017

7.

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia nowej ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

785/1/2017

8.

Fizyka

Marcin Braun
Weronika Śliwa

To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

818/1/2017

9.

Matematyka

Pod red. M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 7

GWO

780/4/2017

10.

Plastyka

Marta Ipczyńska
Natalia Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

903/4/2017

11.

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

847/4/2017

12.

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.
Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/1/2017

13.

Religia

Ks. prof. Piotr Tomasik
Ks. Dr Marek Przybylski
Dr Aneta Rayzacher- Majewska

Twoje słowo światłem na mojej drodze- edycja warmińska

Wydawnictwo
Katechetyczne

AZ-31-01/10-WA-1/12

14.

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

G. Motta
A. Kubicka
J. Batleja
K. Bizukojć
S. Kołsut
D. Miedziejko

Magnet Smart 2
+
Zeszyt ćwiczeń

Lektorklett

817/2/2017

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2018/2019

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
w wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Grażyna Kiełb

Język polski. Bliżej słowa. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 8
+
materiały ćwiczeniowe

WSiP

861/8/2018

2.

Język angielski

Malcolm Mann,
Steve Taylore- Knowles

Repetytorium Ośmioklasisty
+
materiały ćwiczeniowe

Macmillan

925/2018

3.

Język niemiecki

Ewa Kościelniak-Walewska

MEINE DEUTSCHTOUR
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

838/2/2018

4.

Historia

Robert Śniegocki,
Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Klasa 8.
Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

877/5/2018

5.

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka,
Arkadiusz Janicki,
Aleksandra Kucia-Maćkowska,
Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowej

Nowa Era

874/2017

6.

Geografia

Tomasz Rachwał,
Dawid Szczypiński

Planeta Nowa. Klasa 8.
Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/4/2018

7.

Biologia

Beata Sągirz,
Andrzej Boczanowski,
Marian Sęktas

Puls życia. Klasa 8.
Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2018

8.

Fizyka

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

To jest fizyka. Klasa 8 Podręcznik do fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

818/2/2018

9.

Matematyka

M. Dobrowolska
(red.)

Matematyka z plusem. Podręcznik do matematyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

GWO

780/5/2018

10.

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

847/5/2018

11.

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

785/2/2018

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Nowa Era

846/2017

13.

Religia

P. Tomasik (red.)

Ty ścieżkę życia mi ukażesz- Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM

AZ-3-01/10
AZ-32-01/10-WA-1/13

14.

Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Motta Giorgio

Magnet Smart 3
+
Zeszyt ćwiczeń

Lektor Klett

817/3/2018

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 3a, 3b, 3c Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
8/2019

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język polski

E. Horwath
G. Kiełb

Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia
literacko-językowo-kulturowego do klasy 3 gimnazjum.
+ Zeszyt ćwiczeń

WSiP

27/1/2010

2.

Język angielski

Patrick Howarth
Patricia Reilly

Interface 4
+
zeszyt ćwiczeń

Macmillan

626/4/2014

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist Deustch Kompakt 3
+
zeszyt ćwiczeń

341/3/2013

4.

Historia

Stanisław Roszak Anna Łaszkiewicz

Śladami przeszłości
+ zeszyt ćwiczeń .

Nowa Era

60/3/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Maria Wesołowska-Starnowska
Andrzej Pilipiuk
Witold Stanowski

Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum

Nowa Era

140/2009

6.

Geografia

Mariusz Szubert

PLANETA NOWA 3
Podręcznik

Nowa Era

7/3/2010

7.

Biologia

Beata Sagin
Andrzej Boczarowski
Marian Sęktas

Puls Życia 3
Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nowa Era

58/3/2010/2016

8.

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 3
Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nowa Era

49/3/2010/2015

9.

Fizyka

B. Sagnowska
M. Rozenbajgier
R. Rozenbajgier
D. Szat- Gawlik
M. Godlewska

Świat fizyki 3
Podręcznik dla uczniów gimnazjum

Zamkor

11/3/2010

10.

Matematyka

Prace zbiorowe pod redakcją
M. Doborwolskiej

Matematyka 3
Matematyka z plusem
Podręcznik dla gimnazjum

GWO

168/3/2016

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma
Grzegorz Zając

Żyję i działam bezpiecznie
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum

Nowa Era

17/2009

12.

Religia

Red. Władysław Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa.   
Chodźmy razem 3.

WAM

927/2013

13.

Język mniejszości narodowe- język niemiecki

Ewa Kościelniak- Walewska

Meine Deutschtour 3
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

746/3/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego