Podręczniki - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podręczniki

Szkolny Zestaw Podręczników
Dla Rocznego Przygotowania Przedszkolnego (Oddział  Przedszkolny)
Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja  Kopernika
Rok szkolny 2016/17


Autor: Agnieszka Galica, Marta Ziębokowska, Anna Barchard, Joanna Dziejowska, Justyna Grican
Tytuł:  Paczka Puszatka

W skład zestawu wchodzą:
- Karty Pracy, części 1, 2, 3, 4
- Zeszyt ćwiczeń
- Czytam,
- Piszę
-Liczę
-Działam
Wydawnictwo: WSiP

Język niemiecki mniejszości:

Autor: Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska
Tytuł podręcznika: ABC Deutsch. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1. + Zeszyt ćwiczeń.
Wydawnictwo: WSZ.PWN
Numer dopuszczenia: 415/1/2012/2015

Religia rzymskokatolicka:
Tytuł:  Jesteśmy dziećmi Boga. Podręcznik do religii+ ćwiczenia
Wydawnictwo WAM Kraków

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa  I a, I b   Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2016/2017


Autorzy:  Maria Lorek , Lidia Wellman
Tytuł podręcznika: Nasz elementarz klasa 1
Materiały ćwiczeniowe:
Autor: edukacja polonistyczna i społeczna : Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,
Edukacja matematyczna : Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwim, Bogusława Lankiewicz
Przyrodnicza: Joanna Winiecka –Nowak
Tytuł: Elementarz XXI wieku: Materiały edukacyjne (1,2,3,4),
Ćwiczenia – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna ( 2 części)
Ćwiczenia- edukacja matematyczna (2 części)
Wydawnictwo: Nowa Era
Język angielski:
Autor: Tessa  Lochowski
Tytuł: Our  Discovery Island 1 +  materiały ćwiczeniowe
Wydawnictwo: PEARSON
Numer dopuszczenia: 393/1/2011/2014

Religia:

Autor: Władysław Kubik SJ
Tytuł: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej.(+ zeszyt ćwiczeń)
Wydawnictwo: WAM Kraków 2012

Język niemiecki mniejszości:

Autor: Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska
Tytuł podręcznika: ABC Deutsch. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1. + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: WSZ.PWN
Numer dopuszczenia: 415/1/2012/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.


Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa  II a, II b, II c, II d, II e   Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2016/2017


Autorzy :  Maria Lorek , Lidia Wellman
Tytuł podręcznika: Nasz elementarz klasa 2
Materiały ćwiczeniowe:
Autor: J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Parlicka
Tytuł: Moje ćwiczenia klasa 2 (części 8)
Wydawnictwo: Mac
Język angielski:
Autor : Linnette Ansel Erocak
Tytuł: Our  Discovery Island 2 +  materiały ćwiczeniowe
Wydawnictwo: PEARSON
Numer dopuszczenia: 393/1/2011/2014

Religia:

Autor: Władysław Kubik SJ
Tytuł: Kochamy Pana Jezusa
Podręcznik do klasy 2 szkoły podstawowej (+ zeszyt ćwiczeń)
Wydawnictwo :WAM Kraków 2013

Język mniejszości niemieckiej – język niemiecki

Autorzy: Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Marta Kozubska
ABCDeutsch. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 + zeszyt ćwiczeń.
Wydawnictwo: WSZ.PWN
Numer dopuszczenia: 415/1/2012/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.


Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa  III a, III b, III c, III d, III e   Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika
Rok szkolny 2016/2017


Autorzy :  Maria Lorek , Lidia Wellman
Tytuł podręcznika: Nasz elementarz klasa 3
Materiały ćwiczeniowe:
Autor: edukacja polonistyczna i społeczna: Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień,
Edukacja matematyczna: Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwim,
Przyrodnicza: Joanna Winiecka - Nowak
Tytuł: Elementarz XXI wieku : Materiały edukacyjne (1,2,3,4) ,
Ćwiczenia- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna (2 części)
Ćwiczenia – edukacja matematyczna (2 części)
Wydawnictwo: Nowa Era
Język angielski:
Autor : Sagario Salaberi
Tytuł: Our  Discovery Island 3 +  materiały ćwiczeniowe
Wydawnictwo: PEARSON
Numer dopuszczenia: 393/3/2011/2015

Religia:

Autor: Władysław Kubik SJ
Tytuł: Przyjmujemy Pana Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej.   (+ Zeszyt ćwiczeń).
Wydawnictwo: WAM Kraków 2013

Język mniejszości niemieckiej – język niemiecki

Autorzy: Olga Swerlowa
Tytuł: Hallo Anna  3  + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: LektorKlett
Numer dopuszczenia: 343/3/2014
Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.


Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 4a, 4b, 4c Szkoła Podstawowa  nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/2017

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w
wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.
Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Szkoła Podstawowa. Klasa 4.
+
materiały ćwiczeniowe

WSiP

551/1/2012/2015

2.

Język angielski

Izabella Hearn
Jayne Wildman

Discovery English. Starter
+
Materiały  ćwiczeniowe

PEARSON

402/1/2011/2015

3.

Muzyka

Monika Gromek,
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.           

Nowa Era

589/1/2012/2015

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak

Do dzieła.
Podręcznik do plastyki dla klasy 4 SP

Nowa Era

326/1/2011/2015

5.

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej  szkoły podstawowej.

Nowa Era

443/ 1/ 2012/2015

6.

Przyroda

Maria Marko- Worłowska,
Feliks Szlajfer,
Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.
Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

399/1/2011/2014

7.

Matematyka

Piotr Zarzycki,
Małgorzata Dobrowolska,
Marta Jucewicz

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.
+
materiały ćwiczeniowe

GWO

340/1/2015/Z1

8.

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

Lubię to!

Nowa Era

729/1/2015

9.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Jak to działa

Nowa Era

295/2010/2014

 

Religia

Zbigniew Marek SJ (red.)

Zaproszeni  przez Boga
Nowa wersja

WAM Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

10.

Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Halina Wachowska
Mieczysława Materniak

Mach mit!1.
Podręcznik do języka niemieckiego klas IV
+
zeszyt ćwiczeń

WSZ.PWN

375/1/2011/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 5a, 5b, 5c Szkoła Podstawowa  nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/2017

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w
wykazie

1.

Język polski

Ewa Horwath,
Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe

WSiP

551/2/2013/2015

2.

Język angielski

Izabella Hearn
Jayne Wildman

Discover English 1
+
materiały ćwiczeniowe

PEARSON

402/2/2011/2014

3.

Muzyka

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki
Podręcznik do muzyki dla klasy 5

Nowa Era

589/2/2013/2015

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak

„Do dzieła”
Podręcznik do plastyki dla klasy 5

Nowa Era

326/2/2011/2015

5.

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś.   Podręcznik      do historii i społeczeństwa dla klasy piątej  szkoły podstawowej.
+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/2/2013

6.

Przyroda

Janina Ślósarczyk
Ryszard Kozik
Feliks Szlajfer

„Tajemnice przyrody”, Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

399/2/2013/2015

7.

Matematyka

M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem kl. 5
+
materiały ćwiczeniowe

GWO

773/2/2016

8.

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

„Lubię to!”
Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

729/2/2016

9.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

„Jak to działa ?”
Podręcznik do zajęć technicznych dla
kasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2/2010/2015

10.

Religia

Zbigniew Marek SJ (red.)

OBDAROWANI PRZEZ BOGA
Nowa wersja

WAM Kraków

AZ-22-01/10-KR-5/13

11.

Język mniejszości narodowej
-język niemiecki

Halina Wachowska
Mieczysława
Materniak

Mach mit !2.
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V
+
zeszyt ćwiczeń

WSZ.PWN

375/2/2013/2016

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 6a, 6b, 6c Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/2017

L.p.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1.

Język polski

Ewa Horwath
Anita Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej.
+ Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 6.
Cz. 1 i 2

WSiP

551/5/2014
551/6/2014
551/7/2014

2.

Język angielski

Jayne Wildman
Izabella Hearn

Discovery English 2
+
zeszyt ćwiczeń

PEARSON

402/3/2011

3.

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej  szkoły podstawowej.
+ zeszyt ćwiczeń cz.1 , cz.2

Nowa Era

443/3/2014

4.

Matematyka

M. Braun
A. Mańkowska
M. Paszyńska

Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej
+
materiały ćwiczeniowe cz.1,cz.2

Nowa Era

157/4/2011

5.

Przyroda

Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Hanna Kowalczyk

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowe.
„Tajemnice przyrody „

Nowa Era

399/3/2014/
2015

6.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

"Jak to działa"
Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4- 6 szkoły podstawowej.
Rysunek techniczny (dodatek do podręcznika)

Nowa Era

295/2010

7.

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

"Lubię to!"
Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

583/m/2012

8.

Religia

Zbigniew Marek SJ (red.)

Przemienieni przez Boga
Nowa wersja

WAM
Kraków

AZ-23-01/10-KR-1/14

9.

Plastyka

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

Plastyka.” Lubię tworzyć”
Podręcznik klasa 6.

Mac Edukacja

397/3/2014

10.

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny świat.
Podręcznik do klasy 6 SP

MAC

495/3/2014

11.

Język mniejszości narodowej
-język niemiecki

Halina Wachowska
Mieczysława Materniak

Mach mit !3.
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI
+
zeszyt ćwiczeń

WSZ.PWN

375/3/2014

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 1a, 1b, 1c Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/ 2017

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język polski

E. Horwath,
G. Kiełb

Bliżej słowa.
Podręcznik do klasy I gimnazjum.
+ Zeszyt ćwiczeń

WSiP

27/1/2015z1

2.

Język angielski

Emma Heyderman
Fiona Mauchline

Interface 2
+ zeszyt ćwiczeń

Macmillan

626/2/2012/2015

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist Deutsch! Kompakt 1. Język niemiecki dla gimnazjum.
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

341/1/2012/2015

4.

Historia

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości

Nowa Era

60/1/2011/z1

5.

Geografia

Roman Malarz

Planeta Nowa. Klasa 1
+ materiały ćwiczeniowe

Nowa Era

7/1/2009/2015

6.

Biologia

Małgorzata Jefimow
Marcin Sęktas

Puls życia cz.1
Podręcznik do biologii  dla gimnazjum

Nowa Era

58/1/2009/2015

7.

Chemia

Jan Kulawik,
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia nowej ery.
Podręcznik dla gimnazjum cz. I

Nowa Era

49/1/2009/2015

8.

Fizyka

Pod red. Barbary Saganowskiej

Świat fizyki
cz. 1

Zamkor

11/1/2009/2015

9.

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska

Matematyka z plusem
(Matematyka 1)

GWO

168/1/2015/Z1

10.

Plastyka

Natalia Mrozkowiak

Sztuka tworzenia.
Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Nowa Era

725/2014

11.

Religia

Red. Władysław Kubik

Szukam Was.

WAM Kraków

1653/2011

12.

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Ewa Kościelniak- Walewska

Meine Deutschtour 1
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

746/1/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 2a, 2b, 2c, 2d Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/2017

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
w wykazie

1.

Język polski

E. Horwath
G. Kiełb

Bliżej słowa. Podręcznik do klasy II  gimnazjum.
+ Zeszyt ćwiczeń

WSiP

27/2/2015/ z 1

2.

Język angielski

Patrick Howarth
Patricia Reilly

Interface 3
+
zeszyt ćwiczeń

Macmillan

626/3/2013/
2015

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist Deustch Kompakt 2
+
zeszyt ćwiczeń

341/2/2012/2015

4.

Historia

Stanisław Roszak

Śladami przeszłości

Nowa Era

60/2/2010

5.

Wiedza o społeczeństwie

Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold Starnawski

Bliżej swiata. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum.

Nowa Era. PWN

140/2009

6.

Geografia

Dawid Szczypiński
Mirosław Wójtowicz

PLANETA NOWA 2
podręcznik
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

7/2/2009/2015

7.

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls Życia 2
Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nowa Era

58/2/2009/2015

8.

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia Nowej  Ery
Podręcznik do chemii dla gimnazjum.

Nowa Era

49/2/2009/2015

9.

Fizyka

B. Sagnowska
M. Rozenbajgier
R. Rozenbajgier
D. Szat- Gawilk
M. Godlewska

-Świat fizyki 2 Podręcznik dla uczniów gimnazjum

Zamkor

- 11/2/2010


- 11/3/2010

10.

Matematyka

Praca zbiorowe pod redakcją
M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 2
Podręcznik dla gimnazjum

GWO

168/2/2015/z1

11.

Religia

Red. Władysław Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa.
Jestem z Wami 2.

WAM

1962/2012

12.

Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Ewa Kościelniak- Walewska

Meine Deutschtour 2
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

746/2/2015

Kolor czerwony- podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane z budżetu państwa. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapisane czerwonym kolorem zapewnia szkoła.

Szkolny Zestaw Podręczników
Klasa 3a, 3b, 3c Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
Rok szkolny 201
6/2017

Lp.

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie

1.

Język polski

E. Horwath
G. Kiełb

Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia
literacko-językowo-kulturowego do klasy 3 gimnazjum.
+ Zeszyt ćwiczeń

WSiP

27/1/2010

2.

Język angielski

Patrick Howarth
Patricia Reilly

Interface 4
+
zeszyt ćwiczeń

Macmillan

626/4/2014

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist Deustch Kompakt 3
+
zeszyt ćwiczeń

341/3/2013

4.

Historia

Stanisław Roszak Anna Łaszkiewicz

Śladami przeszłości
+ zeszyt ćwiczeń .

Nowa Era

60/3/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

I. Janicka
A. Janicki
A. Kucia
T. Maćkowski

Dziś i jutro. Cz. 2.

Nowa Era

77/2/2010

6.

Geografia

Mariusz Szubert

PLANETA NOWA 3
Podręcznik

Nowa Era

7/3/2010

7.

Biologia

Beata Sagin
Andrzej Boczarowski
Marian Sęktas

Puls Życia 3
Podręcznik do biologii dla gimnazjum

Nowa Era

58/3/2010/2016

8.

Chemia

Jan Kulawik
Teresa Kulawik
Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 3
Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nowa Era

49/3/2010/2015

9.

Fizyka

B. Sagnowska
M. Rozenbajgier
R. Rozenbajgier
D. Szat- Gawlik
M. Godlewska

Świat fizyki 3
Podręcznik dla uczniów gimnazjum

Zamkor

11/3/2010

10.

Matematyka

Prace zbiorowe pod redakcją
M. Doborwolskiej

Matematyka 3
Matematyka z plusem
Podręcznik dla gimnazjum

GWO

168/3/2011

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma
Grzegorz Zając

Żyję i działam bezpiecznie
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum

Nowa Era

17/2009

12.

Religia

Red. Władysław Kubik

Odsłonić twarz Chrystusa.   
Chodźmy razem 3.

WAM

927/2013

12.

Język mniejszości narodowe- język niemiecki

Ewa Kościelniak- Walewska

Meine Deutschtour 3
+
zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

746/3/2015

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego