Projekt klasowy 1a - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt klasowy 1a

Edukacja wczesnoszkolna > Rok szkolny 2015/2016

„EKOPIERWSZAKI”

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą Beatą Ewą Dąbrowską oraz logopedą Beatą Anną Dąbrowską będą realizowali projekt klasowy z zakresu ekologii ,,EKOPIERWSZAKI”. Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie myślenia ekologicznego, podnoszenie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
Główne cele projektu :
- zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą
- poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska
- nauka ekologicznego życia we własnym domu
- projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń
- kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
Projekt będzie realizowany poprzez wycieczki, konkursy, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczną oraz konkretne działania w środowisku i dla niego.

Poznajemy wiosenny las

27 kwietnia Ekopierwszaki z 1a i uczniowie klasy 1b pojechali na wycieczkę do Nadleśnictwa Jedwabno. Dzieci podczas spaceru po lesie z uwagą obserwowały symptomy wiosny. Uczyły się rozpoznawać gatunki drzew oraz leśne kwiatki: zawilce, przylaszczki, fiołki i konwalijki. Dzieci widziały paśniki dla różnych gatunków zwierząt, dowiedziały się co to są lizawki oraz jak określa się wiek drzewa i czym różni się ono od drewna. Kolejnym niezwykle ciekawym punktem wycieczki była wizyta w wyłuszczarni nasion. Tam pierwszoklasiści dowiedzieli się jak pozyskuje się nasiona drzew, obserwowali pracę skomplikowanych maszyn, które otwierają szyszki, wytrząsają i sortują nasiona. Dzieci w specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej miały także okazję znacznie poszerzyć swoje wiadomości na temat mieszkańców lasu i poznać odgłosy wielu zwierząt. Na zakończenie na dzieci czekało ognisko z kiełbaskami. Opiekunami podczas wyjazdu były wychowawczynie klas: Beata Ewa Dąbrowska i Agnieszka Zawadzka oraz Beata A. Dąbrowska.

Beata A. Dąbrowska

Segregujemy odpady – warsztaty plastyczne

1 marca uczniowie klasy 1a podczas warsztatów plastycznych wykonali piękne plakaty zachęcające do segregacji odpadów. W ten sposób dzieci utrwaliły wiadomości zdobyte podczas wizyty w sortowni śmieci w Działdowie. Ponadto pierwszoklasiści odkrywali swoje umiejętności manualne, rozwijali kreatywność oraz uczyli się pracy w zespole. Kolorowe plakaty, które mają nie tylko walory estetyczne ale też wartość edukacyjną, zostały wyeksponowane w galerii  na korytarzu i w pracowni.

Beata A. Dąbrowska

Odpady są tam, gdzie są ludzie

23 lutego uczniowie klasy 1a wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Głównym celem wyprawy było zwrócenie uwagi na wpływ codziennych czynności na stan środowiska, w którym żyjemy oraz przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci i recyklingu. Dzieci podczas przygotowanej przez pracowników firmy prezentacji przypomniały sobie co to są odpady i gdzie należy je wyrzucać, poznały też historię Działdowszczyzny oraz zobaczyły co można po recyklingu uzyskać z plastikowych śmieci. Potem wybrały się na zwiedzanie ogromnego obiektu, gdzie miały możliwość naocznego poznania „drogi” naszych domowych odpadów od momentu przywiezienia ich przez śmieciarkę do zakładu. Widziały jak odpady wędrują na specjalnej taśmie do miejsca gdzie są ręcznie segregowane, następnie pakowane i składowane. Wszystkie wiadomości dzieci utrwaliły podczas spaceru na specjalnej ścieżce edukacyjnej. Serdecznie dziękujemy rodzicowi, Panu Łukaszowi Klimaszewskiemu za pomoc w realizacji wyjazdu i aktywną obecność.

Beata A. Dąbrowska

Lekcja w płockim Zoo pt. „Przetrwać zimę”

Jednym z punktów programu wycieczki do Płocka w dniu 14 stycznia była lekcja w ogrodzie zoologicznym pt. „Przetrwać zimę”. Dzieci podczas półtoragodzinnych zajęć dowiedziały się jak trudnym okresem dla większości zwierząt jest zima i co ludzie mogą zrobić, by pomóc im ten czas przeżyć. Pani prowadząca lekcję podkreślała jak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą, ale też zwracała szczególną uwagę na to, czym można karmić zwierzaki i że trzeba to robić odpowiedzialnie i systematycznie. Dzieci dzięki prezentacji poznały te gatunki ptaków i innych zwierząt, które zostają na zimę i które wymagają pomocy człowieka, a także dowiedziały się, jak inne zwierzęta przygotowują się do zimy i jak zmienia się ich wygląd w tym czasie. Najwięcej emocji wzbudziła ta część zajęć, kiedy pierwszoklasiści mogli poznać niektóre dość egzotyczne i rzadko widziane z bliska zwierzęta. Sami karmili ziarenkami słonecznika papugę, głaskali królika, żółwia, ropuchę. Mogli też dotknąć i przekonać się jaka jest skóra jaszczurki czy węża. Najodważniejsi zdecydowali się na założenie węża na szyję.

Beata A. Dąbrowska

Ekologiczne wianki świąteczne – warsztaty plastyczne

W piątek 18 XII uczniowie klasy 1a podczas warsztatów plastycznych przygotowali piękne,  bożonarodzeniowe wianki. Dzieci przyniosły z domu papier, plastikowe nakrętki i inne materiały ekologiczne, by przekonać się, że ozdoby świąteczne można też zrobić wykorzystując niepotrzebne już rzeczy. Robienie wianków było nie tylko okazją do kształcenia i rozwijania kreatywności i umiejętności plastycznych, ale też do rozmowy o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem, połączonej z pogadanką na tematy segregacji śmieci i możliwości wykorzystania niektórych odpadów. Dzieci dumne ze swojej pracy, zabrały wianki do domów, by zdobiły ich pokoje i świąteczne stoły.

Beata A. Dąbrowska

Oszczędzamy wodę w domu i w szkole

27 listopada uczniowie klasy 1a odwiedzili nidzicką oczyszczalnię ścieków. Wizyta w tym miejscu była podsumowaniem cyklu zajęć  na temat „Woda i jej tajemnice”, podczas których dzieci rozmawiały o tym jakie znaczenie ma woda dla życia ludzi i zwierząt, gdzie na ziemi znajduje się woda, dlaczego jest takim skarbem i jak mają postępować na co dzień, by nie zabrakło jej następnym pokoleniom. Wizyta w oczyszczalni uzmysłowiła dzieciom skąd się bierze woda w ich domach, jak należy ją oszczędzać i jak zużyta woda jest wykorzystywana i odzyskiwana do dalszego użytkowania. Niewątpliwą atrakcją była możliwość wejścia do kabiny beczkowozu i innych maszyn, które znajdują się na terenie oczyszczalni. Serdecznie dziękujemy Panu Arturowi Wojdowskiemu i innym Pracownikom oczyszczalni za oprowadzenie po obiekcie i opowiedzenie o swojej pracy.

Beata A. Dąbrowska

Warsztaty plastyczne – zwierzęta znane i lubiane

27 października uczniowie klasy 1a podsumowali blok tematów związanych ze zwierzętami domowymi. Był to cykl zajęć z zakresu „Poznajemy bliższe i dalsze środowisko”.  Dzieci uczyły się jak rozpoznawać różne zwierzęta, rozmawiały o tym jak okazywać im wrażliwość i troszczyć się o nie, jak reagować na ich złe traktowanie. Pierwszoklasiści opowiadali o swoich domowych pupilach, a na koniec, w zespołach, wykonali prace plastyczne pt. „Jak opiekuję się swoim zwierzęciem”. Prace zostały wyeksponowane w klasowej galerii.

Beata A. Dąbrowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego