Projekt"Tropienie Roślin" - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt"Tropienie Roślin"

Edukacja wczesnoszkolna > Rok szkolny 2016/2017

WIELKIE  TROPIENIE  ROŚLIN

W Projekcie Wielkie Tropienie Roślin  biorą udział kasy 2c (wych. Eliza Pawlak), 2d( wych. Małgorzata Baranowska),2e( wych. Sylwia Gawlik), 3d(wych. Ala Wolak) i 3e wych. Paulina Wiśniewska).
Projekt ma na celu m.in.:
- poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;
- wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” , które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;
- rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.
Bioróżnorodność  to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Bez bioróżnorodności niemożliwe byłoby nasze (ludzi) życie na Ziemi, wpływa ona m.in. na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne czy chroni przed katastrofami naturalnymi. Jej utrata zubożyłaby nas również duchowo i kulturalnie. W dzisiejszym świecie zachowanie bioróżnorodności jest zagrożone ze strony naszego gatunku m.in. przez produkcję ogromnej ilości odpadów, niszczenie naturalnych habitatów, zmiany klimatu, nadkonsumpcję (nadmierną eksploatację zasobów Ziemi), „inwazję” gatunków spoza regionu, zbyt intensywne rolnictwo, a tym samym nadmierną eksploatację ziemi uprawnej.

A. Wolak

Ptasia stołówka

Spadł pierwszy śnieg. To znak do rozpoczęcia dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół. Klasy 3d i 3e przygotowane w ptasie zapasy z radością wybrały się do ptasiej stołówki. Napełniliśmy karmniki ziarenkami, okruszkami chleba, kolbami kukurydzy i słoninką. Potem zaopatrzeni w lornetki podglądaliśmy z daleka nadlatujące ptaki. Szybko się dowiedziały, że stołówka jest pełna smakołyków. Nieco nerwowo i w pośpiechu zajadały przysmaki.  Byliśmy świadkami ciekawego ptasiego spektaklu .  

A. Wolak

Święto  Drzewa

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r w dniu 10 października. Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.
W naszej szkole program artystyczny zorganizowali uczniowie wszystkich klas pod opieką wychowawców, realizujący Program Bioróżnorodność  czyli  Wielkie Tropienie roślin. Udział w przedstawieniu wzięły przedszkolaki z grup 0 a,b,c oraz uczniowie klas 1-3.
Mali artyści przebrali się niezwykle pomysłowo  za różne  drzewa .  Pięknie deklamowali wiersze,  o tych bardziej i mniej znanych gatunkach  występujących w obrębie naszego habitatu.  Przedszkolaki wraz ze starszymi kolegami  spontanicznie oklaskiwali wszystkich uczestników święta.

A. Wolak

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego