Rada Pedagogiczna - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna
Nauczyciele zatrudnieni w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
w roku szkolnym 2018/2019
Dyrektor Szkoły – Artur  Pacuszka
Wicedyrektorzy – Wioletta Romańska i Marek Dąbrowski

1. Bogumiła Adamska – matematyka
2. Małgorzata Baranowska – plastyka, zajęcia artystyczne, terapia pedagogiczna
3. Bogumiła Bielicka – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
4. Dominika Bonisławska  – edukacja przedszkolna
5. Agnieszka Brodniewicz – język angielski
6. Małgorzata Brzozowska – historia, WOS
7. Anna Chmielewska – religia
8. Janusz Chodkowski – informatyka, technika
9. Anna Czarzasta – język polski
10. Beata Anna Dąbrowska – logopeda, zajęcia rewalidacyjne
11. Beata Ewa Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna
12. Paulina Elbruda – socjoterapia
13. Sylwia Gawlik – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
14. Alicja Gawrońska – socjoterapia, terapia pedagogiczna
15. Katarzyna Głowacka – nauczyciel świetlicy
16. Joanna Grabowska – nauczyciel biblioteki, zajęcia socjoterapeutyczne
17. Anna Grochowska – edukacja wczesnoszkolna
18. Małgorzata Grochowska – edukacja przedszkolna, WOS
19. S. Halina Grygo – religia
20. Anna Jabłonowska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
21. Dorota Józefowicz – pedagog  
22. Aleksandra Kaczmarczyk – język niemiecki
23. Dariusz Marcin Kosobucki – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
24. Katarzyna Kotyla – wychowanie fizyczne
25. Aldona Krasnowska – język polski
26. Justyna Lejman – nauczyciel świetlicy  
27. Katarzyna Leszczyńska – język polski
28. Michał Leszczyński – wychowanie fizyczne
29. Helena Maj – matematyka
30. Katarzyna Matalińska – religia
31. Robert Mendrek – informatyka, wychowanie fizyczne
32. Jolanta Myklusz – przyroda
33. Dorota Ojrzyńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
34. Milena Ojrzyńska – nauczyciel świetlicy, terapia pedagogiczna
35. Iwona Olszewska – kierownik świetlicy
36. Małgorzata Parfianowicz – pedagog
37. Krzysztof Partyka – muzyka, zajęcia artystyczne
38. Eliza Pawlak – edukacja przedszkolna
39. Monika Pińczewska – Czepło – edukacja wczesnoszkolna, język angielski
40. Agnieszka Prusik – chemia, biologia
41. Ewa Pszczółkowska – język niemiecki
42. Ewa Rudzińska – język angielski
43. Marta Saternus – fizyka, matematyka
44. Piotr Saternus – wychowanie fizyczne
45. Marta Sawicka – język polski
46. Michał Sawicki – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
47. Elżbieta Sitarz – edukacja wczesnoszkolna
48. Jolanta Szałanda – religia
49. Anna Szczepkowska – nauczyciel biblioteki, doradztwo zawodowe
50. Katarzyna Frankowska – Szkudlarek – oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne
51. Wiesława Taradejna – wychowanie fizyczne
52. Dorota Taratycka – geografia, biologia
53. Małgorzata Trybel – matematyka, geografia
54. Danuta Urbanowska – wychowanie fizyczne
55. Dariusz Urbanowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
56. Jolanta Wiejak – język niemiecki
57. Agnieszka Wierzbicka – język angielski
58. Paulina Wiśniewska – nauczyciel świetlicy  
59. Wiesława Wojtkiewicz – matematyka, zajęcia rewalidacyjne
60. Ala Wolak – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
61. Dorota Wódkiewicz – język polski
62. Ks. Roland Zagóra – religia
63. Agnieszka Zawadzka – edukacja przedszkolna
64. Joanna Zielińska – wychowanie fizyczne

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego