Rada Rodziców - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca RR – Dorota Józefowicz
Z-ca Przewodniczącej RR – Mariola Podolska-Maculewicz
Skarbnik – Sylwia Krupa
Sekretarz – Małgorzata Podlewska
Członek –  Justyna Mazanowska
Członek – Sławomir Słomkowski
Członek – Leszek Stryjewski

Komisja Rewizyjna
                                             
 Przewodnicząca – Małgorzata Libera-Urniaż
                                                                         Paulina Grzebska
                                                                         Anna Dawidczyk

 
 

Składka na Radę Rodziców


Na bieżący rok szkolny została ustalona  roczna składka na fundusz Rady w kwocie 50 PLN.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.


Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych u nauczyciela-wychowawcy danej klasy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego