Rada Rodziców - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Rodziców

Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca RR – Dorota Józefowicz
Z-ca Przewodniczącej RR – Mariola Podolska-Maculewicz
Skarbnik – Sylwia Krupa
Sekretarz – Sabina Wylengowska
Członek – Sławomir Słomkowski
Członek – Leszek Stryjewski

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Renata Żbikowska
                              Paulina Grzebska
                              Anna Dawidczyk


 
 

Składka na Radę Rodziców


Na bieżący rok szkolny została ustalona  roczna składka na fundusz Rady w kwocie 50 PLN.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.


Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych u nauczyciela-wychowawcy danej klasy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego