Rada Rodziców - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca RR – Mariola Podolska – Maculewicz
Z-ca Przewodniczącej RR – Małgorzata Podlewska
Skarbnik – Sylwia Krupa
Sekretarz – Izabela Zembrzuska
Członek –  Agnieszka Przybyłek
Członek Bartosz Sinoradzki

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Renata Baranowska
                                                                       
         Ewa Śliwka
                                                                        
        Joanna Kopczyńska

 
 

Składka na Radę Rodziców


Na bieżący rok szkolny została ustalona  roczna składka na fundusz Rady w kwocie 50 PLN.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.


Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych u nauczyciela-wychowawcy danej klasy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego