Rekrutacja 2017/2018 - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja 2017/2018

1. Zarządzenie Nr 789/2017 z dnia 10 marca 2017r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

2.
Zarządzenie Nr 788/2017 z dnia 10 marca 2017r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

3.
Uchwała Nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1844)

4. Uchwała Nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1845)

5.
Uchwała Nr  XXXVI/506/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej  (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1843)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego