ROK DLA NIEPODLEGŁEJ - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

Rok 2018 jest dla nas Polaków rokiem szczególnym. 11 listopada obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Musieliśmy przejść długą drogę, aby po 123 latach niewoli cieszyć się wolnością. Zrywy powstańcze, walka o tożsamość narodową i o wolność ,,Waszą i naszą’’ były przejawami wielkiego patriotyzmu Polaków, dla których takie wartości jak: wolność, niepodległość i suwerenność były najważniejsze.
W naszej szkole systematycznie i od lat dbamy o to, by patriotyzm nie był dla młodego pokolenia pustym hasłem, wpajamy dzieciom i młodzieży miłość do Kraju oraz naszej małej, lokalnej Ojczyzny. Staramy się, by nasze działania były inspiracją do pogłębiania zainteresowania się historią Polski i swojego regionu, wzbudzały w młodych ludziach dumę ze swojej narodowości, ale też poczucie wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań.

W roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonym „Rokiem dla Niepodległej”, nasze działania w wielu płaszczyznach skierowane były na rozbudzanie miłości do Ojczyzny, na krzewienie wartości patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych oraz zachowanie pamięci o często trudnej, ale jakże pięknej historii Polski.
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Niepodległej” organizowanego dla szkół wszystkich szczebli przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Konkurs ten trwa od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Beata A. Dąbrowska

SZKOLNY PROGRAM UCZCZENIA 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI

OBSZAR

ZADANIA i sposób realizacji

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

SZLAK TRZECH ŚWIĄT RZECZYPOSPOLITEJ

wrzesień – grudzień 2018 r.

1. Udział w obchodach świąt państwowych.  Akademia z okazji Święta Niepodległości z udziałem uczniów całej szkoły oraz zaproszonych gości.

M. Brzozowska
M. Baranowska
A. Czarzasta      
K. Partyka

9 XI 2018 r.

2. Biało – czerwona w każdym oknie. Przygotowanie wystroju szkoły, okien, korytarzy, klas w barwy narodowe.

M. Baranowska
W. Romańska

X i XI 2018 r.

3. Zorganizowanie śpiewanek patriotycznych z okazji Święta Niepodległości – „Wspólne śpiewanie” pieśni patriotycznych.

M. Grochowska – kl.0
A. Wolak kl. 1 – 3
wychowawcy kl. 4 – 8

XI  2018 r.

4. „Narodowe czytanie – czyli publiczne czytanie literatury polskiej z udziałem uczniów , rodziców, mieszkańców osiedla, seniorów.

A. Krasnowska

listopad

5.Zorganizowanie biegu okolicznościowego – 100 metrów na 100 lecie Niepodległej Polski.

J. Zielińska

7 XI 2018 r.

6. Przegląd filmów o tematyce patriotycznej. Zaprezentowanie unikalnych materiałów filmowych.

M. Brzozowska
A.  Czarzasta
J. Chodkowski

15 XI 2018 r.

7. Zorganizowanie festiwalu sztuk artystycznych – tworzenie graffiti o tematyce patriotycznej – twórczość „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę” /korytarz gimnazjum – II piętro.

M. Baranowska
K. Partyka

listopad

SZLAK WSPÓŁTWÓRCÓW NIEPODLEGŁOŚCI

1. Biało – czerwone pomniki – ozdobienie pomników współtwórców niepodległości barwami narodowymi – tablica poświęcona J. Piłsudskiemu, Pomnik Lotników przy dworcu, Pomnik Pamięci Kresowej

W. Romańska
M. Brzozowska
B. A. Dąbrowska

listopad

2. Zorganizowanie happeningu  związanego z wybranym bohaterem.

D. Taratycka SU

listopad

4. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi  do Muzeum w Sulejówku.

A. Krasnowska
D. Wódkiewicz
K. Leszczyńska
A. Czarzasta

20 – 30 XI 2018 r.

SZLAK ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

1. Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę.

W. Romańska
M. Brzozowska
B.A. Dąbrowska
SU
M. Dąbrowski

Październik, stała opieka

2. Otoczenie  opieką miejsc pamięci narodowej / cmentarz wojskowy, Pomnik Lotników, Pomnik Pamięci Kresowej.


3. Prelekcje n/t : Droga z Wołynia do Prus Wschodnich.

W. Romańska
M. Brzozowska
B.A. Dąbrowska
SU
M. Dąbrowski

stała opiekalistopad

Szlak Dróg do Niepodległości

1. Gdzie byli nasi dziadowie 100 lat temu? – stworzenie artykułu do lokalnej gazety.

M. Brzozowska
M. Domański

listopad

2. Historia jednego zdjęcia – przygotowanie elementów albumu z okresu walki o wolną Polskę.

M. Brzozowska
M. Domański

listopad

SZLAK PIERWSZYCH DNI WOLNOŚCI

1. Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu – przygotowanie, według ustalonego formatu, elementów kalendarza. Ukazanie dwóch miejsc w Nidzicy, które dzieli cały wiek.

J. Szałanda
K. Matalińska

listopad

2. Symbol Niepodległej – przygotowanie projektu graficznego.

M. Baranowska

listopad

3. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

polonistki

5 XI 2018 r.

INNE DZIAŁANIA

„Rekord dla Niepodległej” udział w akcji – wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
-Przygotowanie uczniów do odśpiewania hymnu narodowego.
-Wyeksponowanie symboli narodowych na korytarzach i w każdej pracowni
-Umieszczenie tekstu hymnu narodowego w holu głównym szkoły.

M. Brzozowska
K.  Partyka
wychowawcy

9 XI 2018r.
Godz. 11.11

Udział uczniów w kampanii  BohaterON. Włącz historię. Wyślij kartkę do Powstańca.

M. Brzozowska

wrzesień

Prelekcja „Rok 1945 w Nidzicy – sytuacja po wkroczeniu  Armii Czerwonej do miasta”.

M. Grochowska

15 IX 2018 r.

Udział uczniów w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa.

M. Brzozowska   
K. Leszczyńska

15 IX 2018 r.

Powyższy plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego