Rok Matematyki - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rok Matematyki

Rok szkolny 2017/2018
Rok Matematyki w szkolnej prasie, link

Harmonogram działań matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2017/2018

1. Zakładka na stronie internetowej szkoły z regulaminami i wynikami konkursów, zdjęciami, zadaniami.
2. Dodatek” Rozmaitości matematyczne” do „Kuriera Jedynki”.
3. 29.09.2017- Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
4. Miesiąc Dobroci dla Zwierząt pt. "Zwierzę nie jest rzeczą" - październik.
5. Udział uczniów Gimnazjum w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.
6. Jubileuszowe 100-tne lekcje matematyki w kl.4 SP -prowadzenie lekcji przez uczniów w formie zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych.
7. Turniej wiedzy matematycznej dla uczniów  kl.6 SP.
8. Realizacja programu „Sport i matematyka” na lekcjach w-fu.
9. „Trójbój matematyczno-przyrodniczy ”dla uczniów  i rodziców kl. III Gimnazjum- w ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego(wspólne rozwiązywanie testów, konkurencje sportowe itp.).
10.   Mikołajkowy Konkurs "Mistrz Tabliczki Mnożenia klas IV".
11.   Konkursu na najładniejszą matematyczną ozdobę choinkową.
12.   Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną z elementami matematyki.
13.   14.III.2018- Obchody Dnia  Matematyki.
14.   Udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. (marzec 2017r.)
15.   Obchody Dnia Ziemi.
16.   Światowy Dzień Wody - marzec
17.   30.03.2018 - Festiwal Nauki.
18.   Organizacja gminnego konkursu ”Kwintet matematyczno przyrodniczy” (dla ucz. kl.II Gim.) oraz „ Zakrętów matematycznych”(kl.5 SP)-IV2018r.
19.   Zawody matematyczno-sportowe dla klas IV.
20.   Europejski Dzień Parków Narodowych - maj.
21.   Podsumowanie całorocznej pracy.
22.   Harmonogram ma charakter otwarty.
Nauczycielki: Małgorzata Trybel, Bogumiła Adamska, Helena Maj, Wiesława Wojtkiewicz, Agnieszka Prusik, Dorota Taratycka, Jolanta Myklusz, Marta Saternus

 

25 maja 2018r. odbyła się wycieczka do Gdańska z projektu Ery Inżyniera. Najlepsi uczniowie z tego programu mieli szansę wysłuchać  wykładu „ Roboty w przemyśle. Czy grozi nam bezrobocie?”  na Politechnice Gdańskiej oraz zwiedzać laboratorium współpracy robotów przemysłowych gdzie oglądaliśmy wynalazki studentów, które były jednocześnie ich pracami magisterskimi lub inżynierskimi. Następnie udaliśmy się na stadion Energii Gdańsk gdzie zjedliśmy obiad i zwiedziliśmy stadion. Braliśmy udział również  zawodach budowania i programowania robotów, gdzie grupa o nazwie Mów zajęła II miejsce, której skład był złożony z: Emila Bublijewskiego, Alana Maksyma, Alana Krupy, Wiktora Boruckiego oraz Mikołaja Kazimierskiego. Dwie pozostałe drużyny Girls Power w składzie: Katarzyna Mroczkowska, Nikola Kwestarz, Wiktoria Kuklińska, Pola Obrębska oraz Patrycja Rosińska oraz  drużyna  Komornicy sp. zoo: Jakub Zapadka, Krzysztof Brodzik, Maciej Kawałko, Dominik Nasiadka  zajęli V miejsce.  Każdy z uczniów mógł sterować dronem przed stadionem. Będzie to na pewno niezapomniana wycieczka. Wszyscy uczniowie wrócili z niej w dobrych nastrojach. Naszymi opiekunkami były Pani Helena Maj oraz Pani Bogumiła Adamska.

Wiktoria Kuklińska

Powiatowy konkurs dla klas V – „Zakręty matematyczne”


24 .04.2018r. odbył się powiatowy konkurs dla klas V – „Zakręty matematyczne”. W zmaganiach z królową nauk – matematyką wzięli udział reprezentanci Szkoły Podstawowej w Zaborowie  oraz gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 1.
Uczniowie rozwiązywali testy indywidualne, które były oceniane przez komisję konkursową.  Test miał tytuł „ Z wizytą na Ksanti” bohaterami, których dotyczyły zadania  byli przyjaciele Bizu i Aleks jeden z planety Ksantia drugi z Ziemia.
Zadania rachunkowe  zostały rozszerzone o labirynt, krzyżówkę matematyczną, wykreślankę, układankę literową

Wyniki konkursu:
I miejsce – Alan Dąbrowski  – Szkoła Podstawowa nr 1

(nauczyciel matematyki pani Wiesława Wojtkiewicz)

II miejsce – Adrian Mulawa – Szkoła Podstawowa nr 1

(nauczyciel matematyki – pani Bogumiła Adamska)

III miejsce – Kacper Żórański – Szkoła Podstawowa nr 1

(nauczyciel matematyki pani Wiesława Wojtkiewicz)

Bardzo dobry wynik –
Natalia Grzebska – Szkoła Podstawowa nr 1
(nauczyciel matematyki pani Wiesława Wojtkiewicz)
     – Stanisław Żygadło – Szkoła Podstawowa nr 1

                                   (nauczyciel matematyki – pani Bogumiła Adamska)

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Dyrektora SP nr 1 oraz Radę Rodziców.
  Koordynatorem konkursu była  Bogumiła Adamska, współorganizatorami: Helena Maj, Wiesława Wojtkiewicz.
Serdeczne gratulacje dla  naszych zdolnych matematyków!

„KWINTET MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY”

Dnia 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów klas II gimnazjum.    
W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy, Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy oraz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.
Celem konkursu było:
   1. Rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych wśród młodzieży,
   2. Motywacja do samodzielnej pracy twórczej oraz do poszerzania swojej wiedzy,
   3. Współtworzenie rywalizacji z zasadami „fair-play”,
   4. Integracja uczniów i nauczycieli ze szkół powiatu nidzickiego,
   5. Promowanie osiągnięć szkół w  środowisku lokalnym.
                                                                          
Merytorycznie konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej
kształcenia ogólnego z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych klas  I-II.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Maciej Łukaszuk (SP nr 1)
II miejsce – Jan Kliczewski (SP nr 3)
III miejsce – Katarzyna Skierska  (SP w Janowcu Kościelnym)

Wyróżnienia otrzymali:
• Anna  Pokus  (SP w Janowcu Kościelnym)
• Mateusz Jabłoński (SP w Janowcu Kościelnym)

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrektora SP nr 1.
Organizatorem konkursu była pani Helena Maj, a koordynatorkami panie: Bogumiła Adamska, Dorota Taratycka i Agnieszka Prusik.
Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Helena Maj, Bogumiła Adamska

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
Z ELEMENTAMI MATEMATYKI

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej zawierającej elementy matematyki.
Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych; rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów;  rozwijanie wrażliwości estetycznej; pozyskanie interesujących prac i konfrontacja ich podczas wystawy.
            Technika i format wykonania prac były dowolne ( rysunek, malarstwo, collage, grafika, wycinanka, wyklejanka). Autorem kartki mogła być tylko jedna osoba.
 Wyróżnienia otrzymali:
• Oliwia Ecka – 4e
• Wiktor Jaroszek – 5c
• Daria Kulesza – 4a
• Arkadiusz Mazanowski – 4a
• Filip Orzechowski – 5c
• Paulina Orzechowskaj – 7a
• Aleksandra Pel – 5a
• Natalia Zieja– 4e
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy udziału w konkursie.

Wiesława Wojtkiewicz

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do obchodów Dnia Matematyki.

W tym roku odbywał się pod hasłem  "Matematyka od kuchni" , z honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny e-math.pl.
Jest to największe i najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce.
Pierwsze ogólnopolskie obchody naszego Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve.
Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.
Uczniowie w grupach lub parach rozwiązywali zadania, które otrzymaliśmy od organizatorów. Np.
1. Przyjmując, że w 200g kostki masła jest około 160g tłuszczu , oblicz ile jest tłuszczu w 100g masła.
2. Mis Marian postanowił wyliczyć wskaźnik BMI , w Internecie znalazł wzór

Miś waży 130kg i ma 200 cm wzrostu. Jaki jest jego wskaźnik?
Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni ocenami.
Dziękujemy za udział w zabawie.

Nauczyciele matematyki

Dnia 05.03.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 1
odbył się Turniej matematyczno – przyrodniczy dla klas szóstych

Głównym celem konkursu było pokazanie, że matematyką oraz przyrodą można się bawić. Pozostałe cele to:
- wyrabianie umiejętności logicznego myślenia,
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych
- wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.
Do turnieju przystąpiły 5-osobowe zespoły reprezentujące klasy szóste.
6 A – Józefowicz Jowita, Kwestarz Zuzanna, Brzozowska Maja, Szczepkowska Aleksandra, Grzebski Michał
6 B –  Paszkowska Anastazja, Witczak Kacper, Bonisławski Mikołaj, Kawałko Maciej, Walkiewicz Łukasz
6 c – Dawidczyk Aleksandra, Zygnerska Katarzyna, Bartkowska Nikola, Klimkowski Marceli, Piórkowski Krystian
Pozostali uczniowie uczestniczyli jako kibice,  z możliwością zdobywania punktów dla  klasy biorąc udział w loteryjce dla publiczności i odpowiadając  na  pytania
Turniej przebiegał zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadnia dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia między innymi krzyżówki, rebusy, kwadraty magiczne, wykreślanki, zadanie ze skalą, podpisywanie układu pokarmowego człowieka .  Drużyny wykazały  się bardzo wysokim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i przyrody Jednym z zadań  było wcześniejsze przygotowanie prezentacji na temat atrakcji turystycznych regionu Z wielkim zaangażowaniem i ambicją uczniowie podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników, rywalizacja była wrównana.
Pierwsze miejsce zajęła klasa 6 B, drugie 6 C, trzecie  6 A.
Podczas turnieju nie było przegranych, wszystkie drużyny zostały nagrodzone a kibice otrzymali słodycze.
Na przebiegiem  konkursu czuwały panie Bogumiła Adamska, Helena Maj. Poprawność rozwiązywanych zadań oceniało jury w składzie: Małgorzata Trybel, Małgorzata Parfianowicz.

Bogumiła Adamska, Helena Maj

Regulamin Turnieju Matematyczno - Przyrodniczego Klas Szóstych


1. W turnieju biorą udział uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy. Każda klasa, która bierze udział w turnieju, wystawia pięcioosobową drużynę. Skład drużyny ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię nauczyciela matematyki i przyrody. Każda drużyna wybiera kapitana i tylko on reprezentuje drużynę w kwestiach spornych. W trakcie trwania turnieju skład drużyn  nie może się zmieniać .

2. Wiadomości i umiejętności niezbędne do rozegrania konkurencji nie wykraczają poza poziom klasy szóstej szkoły podstawowej.

3. Turniej rozegrany będzie dnia 5 marca  2018 roku o godz. 11.40  

4. Na spotkaniu przed turniejem kapitanowie drużyn otrzymają opisy zadań, które należy przygotować. Przy wykonaniu tych zadań uczniowie mogą korzystać z wszelkiej dostępnej im pomocy – w szkole lub poza nią.

5. Jury turnieju tworzą  nauczyciele matematyki i przyrody oraz zaproszeni inni nauczyciele. Jury dokonuje oceny jakości i poprawności wykonania zadania i przyznaje punkty zgodnie ze scenariuszem turnieju.

6. Rozgrywkom towarzyszą kibice – uczniowie klas szóstych. Jedna z konkurencji przewidziana jest dla widzów. Mogą oni zdobyć punkty dla swojej drużyny.

7. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę.

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Zerówka
I miejsce : Antoni Borowski 0 c, Ewa Ostrowska 0 d;
II miejsce : Maja Bonisławska 0 d, Alicja Taratycka 0 a;
III miejsce : Aleksander Pawłowski 0 c, Wiktoria Tyszka 0 c, Aleksander Radzymiński 0 b  
Wyróżnienie:
Oskar Wawrzyniak 0 d,
Damian Grzebski 0 c,
Bianka Chmielewska 0 d,
Tomasz Walkiewicz 0 d,
Artur Mulawa 0 c,
Kuba Fabiszewski 0 d,
Emanuel Chmielewski 0 d,
Lena Wojciechowska 0 a,
Krystian Burniewicz 0 d,
Zuzanna Błażejewicz 0 a,
Krzysztof Fijałkowski 0 a,
Maja Grudzińska 0 a,
Alicja Kawiecka 0 d
Klasy I – III
I miejsce : Natalia Dramińska 3e;
II miejsce : Nela Gawlik 1a, Oliwia Kowalska 3e;
III miejsce : Paulina Kołakowska 3 b, Albert Zieliński 1a;  
Wyróżnienie:
Stanisław Szuliński 1 a
Maksymilian Kozłowski 3 e
Julia Ziółkowska 1a
Julia Bojanowska 1 a
Weronika Kraus 3 e
Lena Witczak 1 a
Krzysztof Gąska 2a   
Klasy  IV
I miejsce : Daria Kulesza 4a
II miejsce : Norbert Bera 4 c
III miejsce : Maria Wylengowska 4a
Wyróżnienie:
Bartek Westerlich  4c
Antek Mazanowski 4a
Miłosz Zdanowski 4 c
Klasy  V
I miejsce : Wiktor Jaroszek 5c
II miejsce : Filip Orzechowski 5 c
III miejsce : Natalia Grzebska 5 c
Wyróżnienie:
Małgorzata Bielasta 5b
Maja Stramska 5b
Klasy  VI
I miejsce : Mikołaj Bonisławski 6b
II miejsce : Łukasz Walkiewicz 6b
III miejsce : Oliwia Grzybowska 6b
Klasy  VII
Wyróżnienie:
Nikola Gawlik 7a
Pola Obrębska 7a
Marcin Tyszka 7a

GRATULUJEMY

WYNIKI KONKURSU
MIKOŁAJKOWY KONKURS
MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA KLAS CZWARTYCH
Mistrz Tabliczki Mnożenia Klas Czwartych
Maryla Żukowska – kl.4 a
Filip Fabjaniak – kl. 4 e

Mistrzowie Klas
Aleksander Machnowski – kl. 4 b
Gracjan Dąbrowski – kl. 4 c
Maks Krzewiński – kl. 4 d

„Nasze przyszłe pokolenie naukowców”

5 grudnia 2017r. uczestnicy  innowacji pedagogicznej „Tajemnica życia”, prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy, odwiedzili Katedrę Botaniki i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Młodzi badacze zjawisk przyrodniczych mieli okazję wziąć udział w zajęciach pod tytułem „Jak funkcjonuje roślina?” Prowadząca warsztaty ,pani  doktor Anna Źróbek, wyjaśniała zasady wzrostu, rozwoju i rozmnażania się roślin. Dodatkowym atutem zajęć były mikroskopy i możliwość obejrzenia zadziwiających zjawisk w mikroskali. Doznania naukowe zaczęły się od prostych obserwacji preparatów trwałych, a następnie nasi uczniowie przeszli do działań praktycznych i sami musieli sprostać zadaniu przygotowania materiału do obserwacji. Praca z mikroskopem  okazała się być źródłem prawdziwej satysfakcji i inspiracji. Opiekunowi grupy – Agnieszce Prusik bardzo podobał się fakt, iż w całym tym naukowym zamieszaniu, uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie i powtórzyć materiał z botaniki. Prawdziwe jest stwierdzenie, że najlepiej uczymy się poprzez zajęcia praktyczne. Praktyka , bowiem, jak mówi stare przysłowie, czyni mistrza.

Agnieszka Prusik

Dyplom i podziękowania za udział w akcji: VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

„CZY WIESZ, CO JESZ?”

Dnia 10 listopada br  grupa naszych uczniów, uczęszczająca już trzeci rok w zajęciach  z innowacji pedagogicznej –„Tajemnica życia”, odwiedziła Instytut Fizjologii Zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Młodzi przyrodnicy mieli okazję nie tylko zwiedzić Instytut, ale również brać udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych pod tytułem „Czy wiesz, co jesz”. Zajęcia prowadziła pani doktor Beata Kurowicka, która z niezwykłą dokładnością i precyzją, jak również żywiołowością, zaprezentowała uczniom świat smaków, zasady działania zmysłów wzroku węchu i smaku oraz ich nieodzowność współdziałania podczas posiłków. Zajęcia w sposób praktyczny obrazowały w jaki sposób wykrywa się poszczególne składniki pokarmowe, jak są one trawione w naszym przewodzie pokarmowym i czym powinniśmy się kierować , wybierając produkty żywnościowe. Pani doktor wyjaśniła, czym jest zbilansowana dieta, co oznaczają niektóre informacje umieszczone na etykietach produktów. Te niezwykłe zajęcia uzmysłowiły, jakie mamy złe nawyki żywieniowe, które przy stresie i sposobie dzisiejszego, szybkiego trybu życia, mogą stać się przyczyną wielu niebezpiecznych chorób.
Mamy nadzieję, że to nie jedyna nasza lekcja na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Chcemy kontynuować  spotkania i oczywiście przygodę z nauką przedmiotów przyrodniczych.

Agnieszka Prusik

Są takie chwile, w których nawet fizyka wydaje się prosta…

W poniedziałek 6 listopada 2017 r. członkowie „Koła fizycznego” uczestniczyli w pokazach fizycznych zorganizowanych w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Zajęcia poprowadził pan Bogusław Kulesza oraz pan Bartosz Bałdyga.  Miłośnicy fizyki  mieli okazję przybliżyć sobie zagadnienia z zakresu ruchu drgającego i falowego, optyki geometrycznej oraz elektryczności i magnetyzmu. Było to niezapomniane doświadczenie-ogromna dawka wiedzy, spotkanie z ciekawymi osobami, oraz miło spędzony czas w wąskim gronie pasjonatów fizyki.  

Marta Saternus

Projekt "WAKACJE Z MATZOO"


Wakacje z Matzoo 2017 dobiegły końca.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania! :)


Uczniowie, którzy zdobyli 40punktów otrzymali dyplom
z wyróżnieniem, natomiast 20 punktów wystarczyło do otrzymania dyplomu bez wyróżnienia.
Uczniowie , którzy podjęli wyzwanie:
- Maja Brzozowska kl.6a – dyplom z wyróżnieniem
- Dawid Szczepkowski kl. 6a – dyplom z wyróżnieniem
- Jowita Józefowicz kl. 6a – dyplom z wyróżnieniem
Nauczyciel  - Helena Maj
-  Maciej Maj kl. 5a – dyplom z wyróżnieniem
- Dominik Nasiadka kl. 6b – dyplom z wyróżnieniem
- Damian Kleszcz kl.5 a – dyplom
Nauczyciel -  Bogumiła Adamska

Dziękujemy Wam za udział i mamy nadzieję spotkać się znów
za rok.
O projekcie:
Projekt "Wakacje z Matzoo" powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej, a dofinansowała go Fundacja mBanku.
Projekt miał być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą. Chciałyśmy  urozmaicić dzieciom wakacje, a także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie nauki przez zabawę.
Helena Maj, Bogumiła Adamska

Nasza szkoła uczestniczyła po raz drugi  w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości.
Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze Szczecinka.
Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która zarejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji.
Udział w święcie mogą brać wszyscy uczniowie, którzy uczyli się tabliczki mnożenia, chętnie egzamin zawali również rodzice oraz nauczyciele.
Do ŚDTM należało się przygotować . W tygodniu poprzedzającym ten dzień w szkole porozwieszaliśmy tabliczki mnożenia wykonane przez uczniów, rymowanki z tabliczki mnożenia oraz jak sprytne rachunki.  Uczniowie szkoły podstawowej otrzymali kolorowanki z tabliczką mnożenia, żeby sobie przypomnieć.  29. 09.2017r. w szkole powołano komisję egzaminacyjną, która przeprowadzała egzamin z tabliczki mnożenia oraz wydawała  certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. Zainteresowanie było dosyć duże, komisja wypisała około  300 certyfikatów.
ŚDTM 2017 upłynął w radosnej atmosferze, pełnej nowych przeżyć i satysfakcji.
Wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowania i realizację poszczególnych zadań na miarę swoich możliwości.

Bogumiła Adamska, Helena Maj

Część testowa zawodów stopnia pierwszego
XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów

Dnia 28.09.17r. odbyła się część testowa zawodów stopnia pierwszego XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów.  Uczniowie rozpoczęli pracę o godzinie 9.00, a zakończyli o godzinie 10.15.Przed rozpoczęciem uczestnicy zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi przebiegu testu. Zawody odbyły się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Każdy uczestnik otrzymał arkusz testowy z treściami 15 zadań, które rozwiązywał samodzielnie. Rozwiązanie testu polegało na rozstrzygnięciu, które stwierdzenia podane w podpunktach do każdego zadania są prawdziwe, a które fałszywe. W Olimpiadzie brało udział 17 uczniów z klas II i III naszego gimnazjum.

Helena Maj, Bogumiła Adamska

NIDZICKA JEDYNKA I OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI

W dniach 26-28 września 2017 r. nasz szkoła rozpoczęła inaugurację Roku Matematyki i Przedmiotów Przyrodniczych wizytą w Olsztynie na corocznych Dniach Nauki i Sztuki.
Uczestniczyliśmy w wielu atrakcyjnych zajęciach, które miały na celu zainspirować uczniów do odkrywania i poznawania tajemnic świata.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od obejrzenia, zadziwiających bogactwem zbiorów, wystaw poświęconych, np. motylom i innym owadom, warzywom, ziołom oraz owocom z różnych stron świata. Następnie udaliśmy się na warsztaty o różnej tematyce. Mogliśmy uczestniczyć w zabawach z filcem, podczas których powstawały niesamowite, małe „dzieła sztuki”, w zajęciach z toksykologii, mikrobiologii traktującej o przeciwciałach, jak również podziwiać rośliny doniczkowe eliminujące zanieczyszczenia.
Warsztaty, ze względu na sposób ich prowadzenia, atrakcyjność i wszechstronność tematyki,  jak i pozostałe atrakcje naszej wycieczki cieszyły się ogromną popularnością wśród uczniów.

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Rok szkolny 2016/2017

Rok Matematyki w szkolnej prasie, link

Harmonogram działań w Roku Matematyki:

1. Zorganizowanie stoiska z ciastami i owocami na Festynie Rodzinnym- pt.”Smakołyki na Rok Matematyki”.
2. Zakładka na stronie internetowej szkoły z regulaminami i wynikami konkursów, zdjęciami, zadaniami.
3. Dodatek
Rozmaitości matematyczne” do „Kuriera Jedynki”.
4. 30IX2016- Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
5. Udział uczniów Gimnazjum w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.
6. Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego „Matematyka wokół nas”
(plakat) .
7. Konkurs na najwyższą średnią ocen z matematyki na I półrocze i na koniec roku szkolnego.
8. Jubileuszowe 100-tne lekcje matematyki w kl.4 SP i I Gim-prowadzenie lekcji przez uczniów w formie zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych.
9. Turniej wiedzy matematycznej dla uczniów kl.I Gim. i kl.6 SP.
10. Realizacja programu „Sport i matematyka” na lekcjach w-fu.
11. „Trójbój matematyczno-przyrodniczy ”dla uczniów  i rodziców kl. III Gimnazjum- w ramach przygotowania do Egzaminu gimnazjalnego(wspólne rozwiązywanie testów, konkurencje sportowe itp.).
12.   14.III.2017 Obchody Dnia  liczby Pi.
13.  Udział w międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”.(marzec 2017r.)
14.  Organizacja gminnego konkursu ”Kwintet matematyczno przyrodniczy” (dla ucz.kl.II Gim.) oraz „Zakrętów matematycznych”(kl.5 SP)-IV2017r.
15.  Organizacja konkursu recytatorskiego „Matematyka to nie tylko liczby”
16. Podsumowanie całorocznej pracy.

Nauczycielki matematyki: Małgorzata Trybel
                                               Helena Maj
                                               Bogumiła Adamska
                                               Marta Saternus


WAKACJE  Z MATZOO

OD 1 lipca na stronie wakacje.matzoo.pl na uczniów będą czekały
62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-6). Każde zadanie dostępne będzie tylko jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom
(w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik , który rozwiąże co najmniej 40 zadań – dyplom z wyróżnieniem.
Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie http://wakacje.matzoo.pl

Zachęcamy do udziału. Uczniowie, którzy przyniosą we wrześniu dyplomy zostaną nagrodzeni.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Nauczyciele matematykiWYNIKI  SZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNO – LITERACKIEGO
„MATEMATYKA TO NIE TYLKO LICZBY”


KLASY I – III (SP)
Wyróżnienie - Natalia Zieja kl. IIID
KLASY IV – VI (SP)
I miejsce - Julia Bronowicka V A  
II  miejsce – Maja Stramska kl. IV B, Filip Urban kl. IV B
III miejsce – Jowita Józefowicz kl. V A,  Aleksandra Szczepkowska kl. V a


KLASY I – III (GIMNAZJUM)
I miejsce  - Magdalena  Morawska kl. I C
II  miejsce – Amelia Rutkowska kl. I C, Agnieszka Jakubiak kl. I C
III miejsce – Piotr Piórkowski kl. II C
Wyróżnienie – Patryk Szmic kl. II C


GRATULUJEMYREGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – LITERACKIEGO
„MATEMATYKA TO NIE TYLKO LICZBY”


CELE KONKURSU :
- rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz humanistycznych uczniów,
-motywowaniedo poszerzania swoich wiadomości,
-mobilizowanie do samodzielnej pracy,
- uświadomienie uczniom, że matematyka jest wokół nas

1. Konkurs  adresowany jest do  uczniów , którzy nie lubią rozwiązywać zadań z matematyki, ale doceniają wielkość Królowej Nauk i potrafią napisać wiersz .

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce matematycznej. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi .Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie tekście wiersza.

3. Wiersz należy przekazać do dnia 26.05.2017r., w wersji papierowej do  nauczycieli matematyki. ( B. Adamska, H. Maj, M. Trybel). Utwór należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą

4. Prace oceniane  będą w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy I – III SP
- klasy IV – VI SP
- klasy I – III gimnazjum

5. Zasady wyłaniania zwycięzców:
Kryteriami wyłonienia zwycięskich wierszy przez komisję oceniającą będą:
zgodność z tematyką, twórczy charakter utworu ,poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność wiersza

„KWINTET MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY”

27 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla uczniów klas II gimnazjum.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.
Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 25 zdań zamkniętych. Merytorycznie konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki, chemii, fizyki, biologii oraz geografii.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz  pokazanie, że przy odrobinie chęci i wysiłku każdy uczeń może polubić i zrozumieć przedmioty matematyczno - przyrodnicze, a co najważniejsze nie będzie się bał stosować ich w praktyce.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Sikorska (Gimnazjum nr 3)
II miejsce -  Filip Chincz (Gimnazjum nr 1)
III miejsce - Laura Janczewska (Gimnazjum nr 1)
Wyróżnienia otrzymali :
• Natalia Skudynowska (Gimnazjum nr 3)
• Damian Łączyński (Gimnazjum nr 1)
• Maciej Dąbrowski (Gimnazjum nr 1)

Laureaci oraz osoby wyróżnione  otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu  drobne upominki.
Koordynatorem konkursu była Helena Maj, a współorganizatorami panie: Bogumiła Adamska, Dorota Taratycka, Marta Saternus i Agnieszka Prusik.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Helena Maj

Po co uczymy się matematyki?

Jestem humanistką, a świat liczb i równań nieco mnie przeraża. Nieraz zastanawiałam się dlaczego matematyka nazywana jest królową wszystkich nauk i dlaczego każdy musi ją zdawać na maturze. Po głębszym zastanowieniu myślę, że jednak bez matematyki nie dałoby się żyć i funkcjonować w dzisiejszym świecie. Liczby są wszędzie – na ekranie mojego smartfona i telewizora, na zegarze, w komputerze, kalendarzu, sklepie. Nie ma chyba żadnej dziedziny, w której nie przydałyby się choćby proste matematyczne obliczenia, a znajomość pewnych reguł ułatwi mi uczenie się fizyki czy chemii.
Tak więc uczymy się matematyki, bo bez niej nie damy się oszukać. Na przykład kiedy jesteśmy w sklepie i chcemy coś kupić, to musimy umieć porównywać ceny i obliczyć procent z promocji. Jeśli kupujemy więcej niż jedną rzecz, to powinniśmy umieć zliczyć sumę, wiedzieć jaką dostaniemy resztę i czy w ogóle stać nas na zakupy. Jeśli tego nie wiemy, możemy zostać oszukani, kupić czegoś za mało lub za dużo albo nabyć zupełnie niepotrzebne produkty w „okazyjnej” cenie. Gdyby nie matematyka, ludzie nie znaliby jednostek miary, wagi czy długości, a bez tego nie sposób poradzić sobie chociażby w kuchni czy u krawcowej. No bo jak upiec jakieś pyszne ciasto według przepisu, skoro nie wiem ile to jest 20 dag czy 100 ml? Albo ile kupić materiału na modny w tym sezonie kombinezon? No i jak policzyć dawkę zalecanego lekarstwa? A już odpowiedź na pytanie ile to będzie kosztowało, byłaby niezłą zagadką.
Matematyka to też kalendarz, daty, czas, zegar, termometr... Przecież jeśli nie będę wiedziała, że rok ma 12 miesięcy, godzina liczy 60 minut, a o 8:00 zaczynam matematykę i jest to moja pierwsza z siedmiu lekcji, to byłabym zagubiona i nieświadoma tego co się wokół mnie dzieje. I skąd miałabym wiedzieć jak mam się ubrać, skoro na dworze jest – 10 stopni? Albo kto jest starszy, ja czy moja najlepsza przyjaciółka?
Matematyka króluje też w moim ulubionym sporcie. Wiem, że w meczu mogę popełnić tylko 5 fauli, że kwarta trwa 10 minut, a Lewandowski strzelił trzecią bramkę w meczu. No i mogę się pasjonować kolejnymi rekordami w lekkiej atletyce, w skokach narciarskich, wiem jak odczytać tabelę czy diagram, rozumiem, co znaczy przejechanie do wujka 1000 km i że to znacznie dłuższa droga niż 200 km podróży do babci. Jeżeli więc będę miała umiejętność dodawania, porównywania, przeliczania, będę znała podstawowe zasady, to będzie mi prościej, ale też ciekawiej żyć, a jak się nauczę matematyki teraz, to moje dorosłe życie może się okazać zdecydowanie łatwiejsze.
Sama się zdziwiłam, że aż tyle rzeczy i dziedzin życia przemawia za polubieniem świata liczb, uczeniem się matematyki i docenieniem jej nawet przez „humanistyczną duszę”. Tak, matematyka rzeczywiście zasługuje na tytuł królowej nauk.

Zofia Dąbrowska – 6a – Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy

IV Powiatowy konkurs dla klas V – „Zakręty matematyczne”


25 kwietnia  2017r. odbył się IV Powiatowy konkurs dla klas V – „Zakręty Matematyczne”. W zmaganiach z królową nauk – matematyką wzięli udział reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3,  Szkoły Podstawowej z Muszak, Szkoły Podstawowej z Rączek oraz gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 1.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz integracja uczniów  ze szkół podstawowych powiatu.
Uczniowie rozwiązywali testy indywidualne, które były oceniane przez Jury. Test składał się z dwóch części : zadania zamknięte oraz zadania figielki.  
Wyniki konkursu:
I miejsce – Mateusz Lachtara – Szkoła Podstawowa nr 3
(nauczyciel matematyki pani  Małgorzata Zakrzewska)
II miejsce – Kacper Witczak Szkoła Podstawowa  nr 1
(nauczyciel matematyki – pani Bogumiła Adamska)
III miejsce – Kinga Renkel – Szkoła Podstawowa nr 3
(nauczyciel matematyki pani Joanna Sobolewska )
Wynik bardzo dobry – Tobiasz Jakowicz – Szkoła Podstawowa w Muszakach
 (nauczyciel matematyki – pani Anna Szałwińska)
Wynik bardzo dobry – Roksana Głowacka – Szkoła Podstawowa w Rączkach
(nauczyciel matematyki – pani Justyna Uss)
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu  drobne upominki. Koordynatorem konkursu była pani Bogumiła Adamska, współorganizatorami panie: Helena Maj, Małgorzata Trybel.
Serdeczne gratulacje dla  naszych zdolnych matematyków! Zapraszamy za rok.

Bogumiła Adamska

Matematyka na Festiwalu Nauki

Hasłem przewodnim zajęć przygotowanych na Festiwal Nauki były gry i zabawy matematyczne oraz pokazanie, że matematyki można uczyć się przez zabawę i w przyjemny sposób. Uczniowie mogli pograć w gry matematyczne np. Domino dla opornych (dzielenie), Węże i drabiny (sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia), Wyścig matematyczny (układanie działań) oraz wiele innych. Najmłodsi  układali  puzzle i zwierzątka z figur geometrycznych. Dla cierpliwych przygotowane były labirynty, łamigłówki, rebusy. Na naszym stole znalazły się również kolorowanki matematyczno -  wielkanocne i antystresowe kolorowanki cyfr.  W tym dniu nie zabrakło zajęć praktycznych, na których uczennice gimnazjum uczyły składać sześcian metodą orgiami, a dla mniej wytrwałych składanie modeli brył z kulek i patyczków. Atrakcją okazało się przebijanie balonów w których znajdowała się tabliczka mnożenia i rebusy do rozwiązania.
Dla uczestników naszych zajęć przygotowaliśmy nagrody :  naklejki, lizaki, jabłka – przez żołądek do serca matematyki.

Bogumiła Adamska

Ogólnopolski Dzień Matematyki

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny e-math.pl
Patronat honorowy w tym roku objął  Minister Edukacji Narodowej

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wzięli udział w konkursie, podzieleni na kilkuosobowe drużyny rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatora w formie prezentacji.
Prezentacja składała się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Do każdego pytania dołączona jest prawidłowa odpowiedź oraz krótki opis "Na temat" pełniący rolę edukacyjną.
Dzień Matematyki kierowany był do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawiała  przyjemność, a nie było kolejnym testem. Zadania nie wymagały wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.

Bogumiła Adamska

WYKAZALI SIĘ ! Nie tylko wiedzą, ale  i sprawnością fizyczną.

W dniach 7-14 marca 2017 roku w Gimnazjum nr 1 odbywały się kolejne etapy Trójboju Matematyczno - Przyrodniczego dla klas 3.  Konkurs został zorganizowany w związku z obchodzonym w szkole Rokiem Matematyki i miał na celu popularyzowanie matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz sportu wśród uczniów gimnazjum. Uczestnicy mogli sprawdzić się przed egzaminem gimnazjalnym, gdyż testy konkursowe skonstruowane były w oparciu o arkusze egzaminacyjne. I etap – Matematyka rozpoczął się  w piątek-7 marca, drugi- przyrodniczy w poniedziałek-13 marca. Rozstrzygnięcie Trójboju miało miejsce we wtorek-14 marca na hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie uczniowie przystąpili do ostatniego etapu konkursu-sportowego. Zadaniem było pokonanie sprawnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Wbrew pozorom część sportowa była niemałym wyzwaniem dla uczestników.  Po podliczeniu zdobytych, we wszystkich trzech etapach, punktów komisja konkursowa ogłosiła zwycięzców:

I miejsce – Piotr Sieński z klasy 3 b
II miejsce- Wojciech Prusik z klasy 3 b
III miejsce- Julia Maculewicz z klasy 3 a

Wyróżnienia za najwyższy wynik w klasie ( poza zwycięzcami )  otrzymali: Krystian Bober, Zofia Dobrzyńska, Krystian Milewski  i Mikołaj Płoski.
Gratulujemy nagrodzonym, ale również wszystkim uczestnikom Trójboju, gdyż wykazali się nie tylko wiedzą  i sprawnością fizyczną, ale  także wytrwałością.
Serdeczne dziękujemy sponsorom nagród: Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 Arturowi Pacuszka, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Jedynka Nidzica.

Marta Saternus

REGULAMIN TRÓJBOJU
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
DLA KLAS 3 GIMNAZJUM NR 1 W NIDZICY


I CELE  KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych i sportowych;
2. Popularyzowanie matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz sportu wśród uczniów gimnazjum;
3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności przed egzaminem gimnazjalnym;
5. Wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką, przedmiotami przyrodniczymi oraz sportem;
6. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej  i przyrodniczej przy rozwiązywaniu problemów;
7. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
8. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu;

II  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU
           ETAP I – CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona przynajmniej z trzech. Czas trwania  I etapu TRÓJBOJU to 90 minut. Uczniowie rozwiązują arkusz konkursowy składający się z wybranych zadań z arkuszy egzaminacyjnych umieszczonych na stronie CKE ( link poniżej) . Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań.
        
ETAP II – CZĘŚĆ PRZYRODNICZA
Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona przynajmniej z trzech osób. Czas trwania II etapu TRÓJBOJU to 60 minut. Uczniowie rozwiązują arkusz konkursowy składający się z wybranych zadań z arkuszy egzaminacyjnych umieszczonych na stronie CKE ( link poniżej) . Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań.
PRZYKŁADOWE ZADANIA KONKURSOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE CKE :
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/
          
ETAP III – CZĘŚĆ SPORTOWA
III część TRÓJBOJU będzie polegać na pokonaniu sprawnościowo-zwinnościowego toru przeszkód na czas. Czas pokonania toru przeszkód będzie przeliczony na punkty. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona przynajmniej z trzech osób.

Terminy poszczególnych etapów TRÓJBOJU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
I ETAP – MATEMATYCZNY : 9.03.2017 ( czwartek )
II ETAP – PRZYRODNICZY : 14.03.2017 ( wtorek )
III ETAP – SPORTOWY : 15.03.2017 ( środa )


W TRÓJBOJU mogą uczestniczyć uczniowie klas 3 Gimnazjum Nr 1 w Nidzicy. Każda klasa ( tj 3a, 3b, 3c, 3d ) powinna wybrać min. 5 osób , które wezmą udział w konkursie.
W dniu III etapu konkursu zostaną ogłoszone wyniki oraz nastąpi wyłonienie i nagrodzenie laureatów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Marta Saternus

Dnia 12.01.2017r. w ZS nr 1 odbył się turniej matematyczny klas pierwszych gimnazjum
„Matematycy na 6”.

Głównym celem konkursu było pokazanie, że matematyką można się bawić. Pozostałe cele to:
- wyrabianie umiejętności logicznego myślenia,
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.
Do turnieju przystąpiły 5-osobowe zespoły reprezentujące klasy pierwsze gimnazjum .
I a –Jakub Zapadka, Jan Słomkowski, Wiktoria Kosowska, Aleksandra Rudzińska, Maciej Łukaszuk
I b –  Dorota Ostrowska, Adam Badaczewski, Mateusz Ładziński, Adrian Butkiewicz, Kacper Luśnia
I c – Magdalena Morawska, Weronika Szostek, Amelia Rutkowska, Dominik Smoliński, Dawid Szatkowski  
Pozostali uczniowie uczestniczyli jako kibice, którzy zdobywali również punkty dla klasy:
- za kulturalne kibicowanie
- Loteryjka dla publiczności - pytania
Turniej przebiegał zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadnia dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.
Pierwsze miejsce zajęła klasa I a, drugie I c, trzecie  I b.
Zwycięska  drużyna otrzymała książki, pozostałe drużyny upominki, kibice – słodycze.
Na przebiegiem  konkursu czuwały panie Bogumiła Adamska, Helena Maj. Poprawność rozwiązywanych zadań oceniało jury w składzie: Małgorzata Trybel, Marta Saternus,  Danuta Szczepkowska.  

Bogumiła Adamska

WYNIKI KONKURSU „MATEMATYCZNA OZDOBA CHOINKOWA”


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY                
     
WYRÓŻNIENIE:
1. KOSZEWSKA HANIA
2. PACUSZKA OLGA
3. FELIŃSKA MARTYNKA
4. TARKOWSK MATEUSZ
5. LASEK MAJA

KLASY    I – III (SP)
WYRÓŻNIENIE:

1. ŚLIWKA BŁAŻEJ   III A
2. STRYJEWSKI HUBERT   II E
3. KRAUS WERONIKA   II E
4. KOZŁOWSKI ALEKSANDER   II E
5. BERA NORBERT  IIID

KLASY    IV – VI  ( SP )
WYRÓŻNIENIE:

1. DAWIDCZYK ALEKSANDRA  VC
2. STRAMSKA MAJA   IV B
3. KWESTARZ KINGA  IV C
4. GRZYBOWSKA OLIWIA  VB
5. WITCZAK KACPER  V B
                                              

ORGANIZATORZY:
B. Adamska, H. Maj, M. Trybel


Dnia 15.12.2016r. w ZS nr 1 odbył się turniej matematyczny klas szóstych „Matematycy na 6”.

Głównym celem konkursu było pokazanie, że matematyką można się bawić. Pozostałe cele to:
- wyrabianie umiejętności logicznego myślenia,
 - zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- wyrabianie umiejętności pracy zespołowej.
Do turnieju przystąpiły 5-osobowe zespoły reprezentujące klasy szóste.
6 a – Marcin Tyszka, Emil Bubljewski, Pola Obrębska, Maciej Gwiaździński, Wiktoria Kuklińska
6 b – Szymon Socha, Szymon Majewski, Alan Krupa, Ola Stepień, Anastazja Bukowska
6 c – Laura Jasińska, Zuzanna Nasiadka, Bianka Pietrowicz, Magdalena Wydurska, Aleksander Kowalski
Pozostali uczniowie uczestniczyli jako kibice, którzy zdobywali również punkty dla klasy:
- za kulturalne kibicowanie
- Loteryjka dla publiczności - pytania
Turniej przebiegał zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadnia dostosowane do wiadomości szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.
Pierwsze miejsce zajęła klasa 6 a, drugie 6 c, trzecie 6b.
Zwycięska  drużyna otrzymała książki, pozostałe drużyny upominki, kibice – słodycze.
Na przebiegiem  konkursu czuwały panie Bogumiła Adamska, Helena Maj. Poprawność rozwiązywanych zadań oceniało jury w składzie: Małgorzata Trybel, Marta Saternus, Joanna Grabowska, Danuta Szczepkowska.  

Bogumiła Adamska

Dnia 6 grudnia po raz kolejny w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia Klas Czwartych. Udział wzięli wszyscy uczniowie klas czwartych. Uczniowie obliczali działania z tabliczki mnożenia , bardzo łatwe za 1 pkt, trudniejsze za 2 pkt oraz bardzo trudne za 3 punkty. Mistrzem Tabliczki Mnożenia  Klas  Czwartych został Maciej Maj klasa IVA , zdobywając największą ilość punktów wśród czwartoklasistów. Wyłoniono również Mistrzów poszczególnych klas – klasa IV C – Natalia Grzebska, klasa IV B – Filip Urban. Zwycięzcy  otrzymali dyplomy oraz nagrody i czekoladowe mikołaje.      

Bogumiła Adamska

Wyniki konkursu na plakat „Matematyka wokół nas”:

Kl.I-III SP
1. Ala Milewska kl.II E
2. Julia Wiśniewska kl.IIE
3. Weronika Kraus kl.IIE
3.Aleksander Kozłowski kl.IIE
Wyróżnienia:
Igor  Gadomski kl.IIIB
Olek Gadomski kl.III B
Oliwia kowalska kl.IIE
Hubert Stryjewski kl.IIE
Natalia Dramińska kl.II E
Maksymilian Kozłowskikl.IIE
Kl.IV-VI
1.Olga Adamska  kl.Vb
Kl.I-III Gim.
1.Mateusz Patkowski kl.II A

Turniej matematyczny dla klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum

Informacja dla uczestników turnieju

Uczniowie przygotują na turniej :

  -  emblematy w kształcie dowolnego kwiatka w kolorach wylosowanych przez  
      wychowawcę lub gospodarza klasy,
  
  -  transparent z hasłem związanym z matematyką, który będzie wspomagał swoją
     drużynę w wykonywaniu zadań konkursowych,

  -  prezentację – forma może być dowolna: plakat, pokaz, prezentacja multimedialna, scenka,
                            czas trwania prezentacji; 4 minuty,
                             punktacja: 0-5pkt (oceniana jest zawartość merytoryczna oraz forma
                                                            prezentacji),
                            tematy prezentacji do wyboru:
                            1. Matematyka w starożytności
                            2. Historia cyfr
                            3. Wzory na pola figur
                            4. Wielościany foremne
                            5. Historia komputerów
                            6. Matematyka w życiu codziennym
                            7. Symetria w przyrodzie.

-  rozwiązanie poniższego zadania – podczas turnieju drużyny składają u prowadzącego
  pisemne rozwiązanie,
                            czas trwania konkurencji: 3 minuty,
                            punktacja: 0-5 pkt (oceniana jest poprawność rozwiązania)

WILK, KOZA I KAPUSTA
Wieśniak musi przewieźć przez rzekę wilka, kozę i kapustę. Łódka jednak jest tak mała, że może się w niej zmieścić tylko wieśniak i jedno z tych trojga. Jeśli zostawi wilka z kozą, to wilk pożre kozę; jeśli zostawi kozę z kapustą, to koza zje kapustę. Jak poradzi sobie wieśniak z transportem?


1. Regulamin Matematycznego Turnieju Klas Pierwszych Gimnazjum ,,Matematycy na 6''
2.
Regulamin Matematycznego Turnieju Klas Szóstych ,,Matematycy na 6''

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Matematyczna ozdoba choinkowa”

1. Cel konkursu:
• Popularyzacja, promocja i przybliżenie matematyki dzieciom i młodzieży oraz rozwój umiejętności plastycznych.
2. Organizatorem konkursu są nauczycielki matematyki ZS nr 1 w Nidzicy: pani Małgorzata Trybel, Helena Maj, Bogumiła Adamska.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej z zawieszką w kształcie bryły lub płaskiej figury geometrycznej.
4. Termin wykonania prac: do 15.12.2016r.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci kl.I-III, IV-VI SP.
6. Do ozdoby należy dołączyć karteczkę z danymi autora pracy: imię i nazwisko oraz klasę.
7. Dane osobowe uczestników lub opiekunów pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły.
8. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematyką konkursu,
• walory artystyczne,
• oryginalność.
9. Jury wyłoni laureatów 1, 2 i 3 miejsca odrębnie w każdej z  kategorii wiekowych.
10. Ogłoszenie wyników konkursu: 17XII2016r, wystawa nagrodzonych prac na holu głównym szkoły  i w zakładce Rok Matematyki.
11. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie. Osobami do kontaktu są nauczycielki matematyki.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Matematyka wokół nas”

1. Cel konkursu:
• Popularyzacja, promocja i przybliżenie matematyki dzieciom i młodzieży oraz rozwój umiejętności plastycznych.
2. Organizatorem
konkursu są nauczycielki matematyki ZS nr 1 w Nidzicy: pani Małgorzata Trybel, Helena Maj, Bogumiła Adamska, Marta Saternus.
3. Zadaniem
uczestników konkursu jest wykonanie plakatu ukazującego wykorzystanie matematyki w życiu codziennym.
4. Termin
wykonania prac: do 25.10.2016, format: min.A3.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci kl.I-III, IV-VI SP
i młodzież kl. I- III Gim.
6. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko
autora pracy, klasę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
7. Dane osobowe uczestników lub opiekunów pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły.
8. Kryteria oceny prac:

• zgodność z tematyką konkursu,
• walory artystyczne,
• oryginalność.
9. Jury wyłoni laureatów 1, 2 i 3 miejsca odrębnie
w każdej z trzech kategorii wiekowych.
10. Ogłoszenie wyników konkursu: do 2XI2016r
, publikacja informacji i nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły w zakładce Rok Matematyki.
11. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie. Osobami do kontaktu są nauczycielki matematyki.

Część testowa zawodów stopnia pierwszego
XII Olimpiady Matematycznej Juniorów

Dnia 29.09.16r. odbyła się część testowa zawodów stopnia pierwszego XII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi przebiegu testu. Zawody odbyły się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Każdy uczestnik otrzymał arkusz testowy z treściami 15 zadań, które rozwiązywał samodzielnie. W Olimpiadzie brało udział 21 uczniów z klas II i III naszego gimnazjum.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień 30 września jest Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia w związku z tym nasza szkoła dołączyła do obchodów VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.    Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze Szczecinka.
Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która zarejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji.
Udział w święcie mogą brać wszyscy uczniowie, którzy uczyli się tabliczki mnożenia. Egzamin taki przeprowadziliśmy również wśród mieszkańców Nidzicy, nie byli chętni, tłumaczyli się to już było dawno lub są kalkulatory. Większość zapytanych osób odpowiedziała bezbłędnie.
Do ŚDTM należało się przygotować . W naszej szkole rozpoczęliśmy od rozdawania tabliczki mnożenia podczas festynu .  W tygodniu poprzedzającym ten dzień w szkole porozwieszaliśmy tabliczkę mnożenia oraz rymowanki z tabliczki mnożenia np.   Gruszka jest dojrzała  i trzeba ją zjeść 7 razy 8 jest 56. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymali kolorowanki z tabliczką mnożenia, żeby sobie przypomnieć.  30. 09.2016r. w szkole były dwie komisje egzaminacyjne, u których można było zdać egzamin, odpowiadając prawidłowo na 5 pytań z tabliczki mnożenia i otrzymać certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Zainteresowanie było dosyć duże, komisje wypisały około  320 certyfikatów. Był również jeden Patrol Egzaminacyjny, który egzaminował mieszkańców Nidzicy. Dzięki uprzejmości pana burmistrza egzamin przeprowadziliśmy  wśród urzędników Urzędu Miasta – wszyscy egzaminowani otrzymali certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia .

Bogumiła Adamska

Inauguracja Roku Matematyki

Dnia 16.09.2016 r. podczas Festynu Rodzinnego nauczycielki matematyki: p.Bogumiła Adamska, Helena Maj, Marta Saternus i Małgorzata Trybel przygotowały stoisko z ciastami i owocami pod hasłem:” Smakołyki na rok matematyki”. Każde dziecko i osoba dorosła, którzy poprawnie obliczyli wcześniej wylosowane działanie mogli poczęstować się smakołykami ze stoiska. Wszystkim chętnym, biorącym udział w zabawie rozdawane były również kolorowe  tabliczki mnożenia i sudoku. Zainteresowanie wśród dzieci było ogromne. Ciasta zniknęły bardzo szybko. Wszyscy bawili się doskonale.

Helena Maj
Małgorzata Trybel

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego