SKAŁY I SKAMIENIAŁOŚCI - Zespół Szkół nr 1

Licznik odwiedzin

Na bloga liczniki

Idź do spisu treści

Menu główne:

SKAŁY I SKAMIENIAŁOŚCI

Edukacja wczesnoszkolna > Rok szkolny 2014/2015 > Projekt klasowy 1d

SKAŁY I SKAMIENIAŁOŚCI –  ŚLADY PRZESZŁOŚCI  dla kl Id

     W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy 1d wraz z wychowawcą p. Alą Wolak będą realizowali projekt klasowy z geologii „Skały i skamieniałości-Ślady przeszłości”. Program opracowała i będzie wdrażać A. Wolak .
Cel ogólny projektu

Rozwijanie zainteresowań geologicznych
cele szczegółowe

• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania skał w najbliższym otoczeniu
• upowszechnianie zebranych informacji o przeszłości Ziemi w środowisku szkolnym

Kompetencje kluczowe rozwijane podczas realizacji projektu
• umiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi) do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie dowodów
• świadomość skutków, jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom, ich społecznościom, a także całej Ziemi

Projekt „Skały i skamieniałości – ślady przeszłości” ma na celu zainteresowanie dzieci przyrodą nie¬ożywioną. Mogą one odbyć wycieczkę w „czasie geologicznym”, podczas której będą miały okazję za¬obserwować zmieniające się oblicze naszej planety. Dzięki realizacji tego projektu dzieci będą mogły poznać skały, skamieniałości, dowiedzieć się jakie zwierzęta zamieszkiwały naszą planetę w dawnych czasach. Od tej pory skały będą postrzegane nie jako zwykłe kamienie, ale składniki przyrody, w któ¬rych zapisana jest przeszłość Ziemi. Wspólnie utworzone „Klasowe Muzeum Geologiczne” pozwoli na rozwijanie pasji poszukiwania, odkrywania i kolekcjonowania.

Ala Wolak

 

Chemia wokół nas

15 maja 2015roku w ramach projektu „Skały i  skamieniałości” realizowanego w klasie 1d Szkoły Podstawowej,  odwiedzili naszą szkołę studenci z programu „ PROJEKTOR- wolontariat studencki” . Celem zajęć było rozbudzanie u uczniów zainteresowania chemią oraz poszerzenie wiedzy  nt. sztucznie tworzonych kryształów na bazie związków chemicznych. Studenci zaczęli zajęcia od rozmowy na temat świata, który nas otacza. Omówili zjawiska  chemiczne, występujące w przyrodzie.        Ponadto studenci przeprowadzili proste doświadczenia  : Magia właściwości mleka i płynu, czy woda może płynąć do góry, jajko zostaje wciągnięte do butelki, podwodny ogród, płonące ręce,  dmuchanie balona, tajemniczy list, wyhodowanie kryształków soli, samozapłon gliceryny, lokomotywa, wulkan chemiczny, magiczny obrazek. Przez czas trwania całego projektu studenci  zachęcali dzieci do udziału i pomocy w wykonywaniu doświadczeń. Całe zajęcia spotkały się z wielkim entuzjazmem i radością. Teraz niecierpliwie czekamy na niebieskie kryształy, które się tworzą w naszej klasie.

Ala Wolak

 
 

Skały wokół nas

Jeszcze zanim nastała wiosna uczniowie kl 1d obejrzeli jedną z części szkolnego Lapidarium. Z wielką radością i zainteresowaniem oglądali zgromadzone skały. Uczyli się ich nazw i badali właściwości oraz porównywali wygląd i strukturę. Podzieleni na grupy bezbłędnie wskazywali na zgromadzone w Lapidarium zbiory skał. Gdy się zrobi cieplej, planujemy ponownie odwiedzić „skalny ogród” przy naszej szkole .

Ala Wolak

 
 
 

Wycieczka do Kamienia Tatarskiego, więcej

 

Gipsowe odlewy

Kolejne zajęcia i kolejna przygoda z geologią.  Tym razem odtwarzamy gipsowe skamieniałości. Każda grupa ma za zadanie dowiedzieć się o nich jak najwięcej i przedstawić swoją wiedzę innym. Okazało się, że gipsowe odlewy to nie taka prosta sprawa. Liczy się gęstość roztworu oraz szybkość działania. Nie wszystkie skamieniałe repliki się udały, ale trening czyni mistrza. Wielkie emocje wzbudziły wielobarwne prace na zakończenie zajęć.

Ala Wolak

 
 

Budowa wnętrza Ziemi

 Pierwsze zajęcia z geologii nt. budowy Ziemi, okazały się twórczą inspiracją. Dzieci dowiedziały się jak zbudowane jest wnętrze naszej planety, następnie próbowały samodzielnie odtworzyć je z plasteliny. Największą niespodzianką było wycięcie fragmentu kuli i odkrycie jej zawartości. Po porównaniu , okazało się, że większość prac była wierną kopią  poznanego wcześniej modelu budowy Ziemi.

A. Wolak

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego